Niezależnie od kraju głównym elementem każdej gospodarki jest bank centralny. Podmiot tego typu sprawuje pieczę nad finansami państwa – między innymi poprzez prowadzenie polityki pieniężnej. System bankowy w UK również wyróżnia główny element centralny. Chcesz wiedzieć, jak wygląda system bankowy UK? Sprawdź i przekonaj się, co warto wiedzieć na ten temat.

Banki w UK – historia

Głównym podmiotem bankowym w Anglii jest Bank Anglii. Jednostka ta obejmuje rolę banku centralnego w Wielkiej Brytanii. Banki w UK, a przede wszystkim ten wspomniany, były modelem, na którym wzorowały się inne podobne organy na świecie. Warto także zaznaczyć, że Bank Anglii jest drugim najstarszym bankiem centralnym na świecie, a jednocześnie jest to komórka bardzo nowoczesna.

Bank Anglii został stworzony przez Williama Petersona – ekonomistę oraz kupca pochodzącego ze Szkocji. Zanim jednak został uruchomiony, poproszono mieszkańców Londynu, aby pożyczyli jednostce 1,2 miliona funtów. W zamian za otrzymane środki każda osoba, która przyczyniła się do zebrania tej kwoty, mogła liczyć na ośmioprocentowe odsetki. Rząd zobowiązał się również do założenia The Governor and Company of the Bank of England. Potrzebne środki zebrano w dwa tygodnie i początkiem lipca 1694 roku zaczął działać Bank Anglii. Osobą, która zarządzała jednostką jako pierwsza, był John Houblon.

Początkowo nikt nie przypuszczał, że jednostka ta będzie odpowiedzialna za system bankowy w UK oraz że inne podmioty będą się na niej wzorowały. Bank Anglii działał jako jednostka prywatna, w której pracowało 19 osób:

 • 17 bankierów,
 • 2 odźwiernych.

Placówka w pierwszych latach działała na potrzeby rządu. Z czasem jednak zaczęła otwierać się na zwykłych klientów i przyjmować od nich depozyty. Klienci wpłacający swoje środki do oddziału otrzymywali ręcznie wypisywane potwierdzenia, na podstawie których mogli dokonać wymiany na kruszec, głównie złoto lub monety. Co ciekawe, pierwsze wydawane przez Bank Anglii banknoty wypisywano ręcznie, dopiero po 1725 roku zaczęto wprowadzać do obiegu ich drukowane odpowiedniki.

W 1781 roku pozycja banku zaczęła się umacniać. Emitowana przez bank waluta była uznawana za jedną z najsilniejszych na świecie. Sytuacja ta trwała nieprzerwanie aż do czasu wybuchu I Wojny Światowej. Brytyjczycy masowo zaczęli wymieniać swoje pieniądze na złote monety, doprowadzając do sytuacji, w której ich zabrakło. W 1931 roku rząd zdecydował się na rezygnację z parytetu złota.

Jak wygląda system bankowy UK obecnie?

Jak działa system bankowy UK w dzisiejszych czasach? Piecze nad bankowością w dalszym ciągu sprawuje Bank Anglii, będący centralną jednostką w bankowości. System bankowy w Wielkiej Brytanii dzieli się natomiast na dwie kategorie:

 • hurtową,
 • detaliczną.

Banki działające w sektorze hurtowym są nastawione głównie na obsługę dużych przedsiębiorstw oraz przyjmowanie wysokich depozytów. Te są następnie przeznaczane na dalsze inwestycje. Zwykli obywatele, jak również firmy małe oraz średnie, korzystają z usług banków w kategorii detalicznej. Banki działające w tym obszarze skupiają się przede wszystkim na:

 • przyjmowaniu wpłat,
 • obsłudze rozliczeń,
 • udzielaniu kredytów,
 • obsłudze przelewów.

Dodatkowo banki w UK specjalizują się również na działalności ubezpieczeniowej. Wówczas tworzą swoje filie, które odpowiadają za ten typ działalności. Bardzo często działają one jednak w siedzibie banku macierzystego.

Jak wygląda system bankowy UK? Nie jest on skomplikowany i przypomina ten znany w Polsce. W Wielkiej Brytanii działają dodatkowo banki stworzone dla obsługi wyłącznie dużych przedsiębiorstw czy filie bankowe zajmujące się ubezpieczeniami. To jednak sprawia, że system bankowy w UK uznawany jest za jeden z najbardziej rentownych.

Budynek banku

Największe banki w UK – TOP 5

W brytyjskim systemie bankowym wyróżnia się szereg banków, w których można starać się o otwarcie konta indywidualnego lub firmowego. Podobnie jak w każdym innym systemie bankowym, w tym również klienci zwracają uwagę głównie na ofertę, jaką przedstawia im placówka. Dotyczy to zarówno sposobu prowadzenia rachunku, jak i samych benefitów przysługujących klientowi z racji założenia konta w wybranej jednostce. Jednymi z najczęściej wybieranych banków w Anglii są:

 • Barclays,
 • Santander,
 • Co-operative Bank,
 • Halifax,
 • HSBC.

System bankowy w UK a tajemnica bankowa

Banki w UK zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej, jednak nie jest ona tak restrykcyjna, jak tajemnica banków szwajcarskich. Kwestie dotyczące tajemnicy bankowej zostały określone dopiero w 1987 roku. Na mocy wprowadzonych przepisów, banki mogą odejść od zachowania tajemnicy w kilku przypadkach. Jeżeli wobec właściciela konta istnieją dowody na oszustwa podatkowe, nadużycia finansowe czy nielegalny obrót pieniędzmi.

Jak otworzyć konto bankowe w UK?

System bankowy w UK umożliwia otwarcie konta na dwa sposoby — poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w wybranym oddziale lub za pomocą dokumentu dostępnego w wersji elektronicznej. Chcąc otworzyć konto bezpośrednio w banku, bardzo często konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. Niektóre oddziały umożliwiają również otwarcie konta telefonicznie. Po Brexicie obywatele UE dodatkowo muszą przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • dowód adresu,
 • dowód settled status.

Jak założyć konto w angielskim banku? – sprawdź więcej

Transfer zagraniczny w EasySend to wygodne rozwiązanie dla każdego. Międzynarodowy przelew można wykonać bezpośrednio z Anglii do Polski i odwrotnie, niezależnie od banku, w którym odbiorca ma konto.