Wejdź na wyższy poziom przelewaj
więcej

Chcesz przelewać więcej?
To proste!

W EasySend mamy 3 poziomy limitów* określających sumę przelewów, których możesz dokonać w ciągu 90 dni. Aby zwiększyć swój limit, wystarczy, że uzupełnisz swój profil klienta o informacje podane poniżej. To bardzo proste!

Limit podstawowy (do równowartości 1 000 €) Limit rozszerzony (do równowartości 15 000 €) Limit indywidualny (powyżej 15 000 €)
Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym. Potrzebujesz większej swobody? Wysyłąsz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Uzupełnij swój profil o wymagane dokumenty i podnieś swój limit do równowartości 15000 Euro. To takie proste. Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15000 Euro w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:
UK: +44 28 95 810 710
PL: +48 58 735 81 81
IE: +353 1 254 8181.
 • e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu (nie jest obowiązkowy, ale może się przydać do ewentualnego kontaktu)
 • Skan dokumentu tożsamości
 • Skan dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Skan dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

limit miesięczny: do równowartości 1000 €

Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym.

 • e-mail
 • e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu (nie jest obowiązkowy, ale może się przydać do ewentualnego kontaktu)

limit miesięczny: do równowartości 15000 €

Potrzebujesz większej swobody? Wysyłąsz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Uzupełnij swój profil o wymagane dokumenty i podnieś swój limit do równowartości 15000 Euro. To takie proste.

 • Skan dokumentu tożsamości
 • Skan dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące)

limit miesięczny: od 15000 €

Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15000 Euro w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:
UK: +44 28 95 810 710
PL: +48 58 735 81 81
IE: +353 1 254 8181.

 • Skan dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Twoje bezpieczeństwo

 • Podanie danych oraz załączanie dokumentów ma związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady przesyłania pieniędzy obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. EasySend zawsze dba o wysoki standard bezpieczeństwa naszych klientów i stosuje się w pełni do tych regulacji.Dla wygody klientów ilość i rodzaj danych, które należy podać zależą od kwoty przelewów realizowanych w okresie 90 dni liczonym indywidualnie dla każdego klienta od momentu pierwszej rejestracji w naszym systemie. Listę dokumentów, które mogą być przedstawione jako potwiedzenie tożsamości lub potwierdzenie adresu, można znaleźć tutaj.
  1. Lista dokumentów, które mogą być przedstawione jako potwierdzenie tożsamości lub jako potwierdzenie adresu:
  • Paszport
  • Dowód osobisty
  • Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie Anglii, Walii i Szkocji; prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)

  Powyższe dokumenty muszą mieć aktualną i widoczną datę ważności.

  2. Potwierdzenie adresu zamieszkania nadawcy przelewu (akceptujemy kserokopie, skany i zdjęcia):
  • Wyciąg z konta bankowego - z widocznym numerem konta
  • Wyciąg z karty debetowej/kredytowej - z widocznym numerem karty
  • Council Tax - rachunek lub wezwanie do zapłaty - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Potwierdzenie stypendium naukowego lub innego - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Pozwolenie na posiadanie broni - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Housing Benefit - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Karta ID wydana przez Electoral Roll
  • Oficjalna korespondencja Inland Tax Revenue - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Inne dokumenty, np. pełnomocnictwo - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Wyciąg z historii kredytu mieszkaniowego - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie Anglii, Walii i Szkocji; prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)
  • Rachunek za media oraz telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe) - z widocznym numerem klienta/referencji
  • Tax Credit
  • Emerytura
  Nie akceptujemy:
  • kart medycznych
  • kserokopii koperty z adresem
  • niekompletnych dokumentów (częściowo skopiowane strony)
  • zrzutów ekranu z wyciągiem z konta
  • innych dokumentów nieposiadających daty wystawienia

  Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu (nie starszą niż 3 miesiące).

  Powyższe dokumenty powinny zostać załączone w zakładce „Dokumenty” po zalogowaniu się do Panelu Klienta, przesłane e-mailem lub tradycyjną pocztą.

  W niektórych przypadkach firma EasySend może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia pieniędzy.

  Zgodnie z regulaminem przelewów pieniężnych firma EasySend Ltd ma prawo odmówić realizacji transferów pieniężnych w przyszłości, jeśli klient nie zastosuje się do procedury przedstawienia dokumentów.

*Dostępność poziomów kont klienta, w szczególności tych, które wiążą się z uproszczonymi procedurami, uzależnione jest od kraju zamieszkania klienta. Każde państwo w Unii Europejskiej ma opracowane własne regulacje opisujące metody identyfikacji i weryfikacji klientów oraz różna jest dostępność do elektronicznych systemów wspomagających te procesy.