Limity Wejdź na wyższy poziom - przelewaj więcej!

W EasySend mamy 3 poziomy limitów* określających sumę przelewów, których możesz dokonać w ciągu 90 dni. Aby zwiększyć swój limit, wystarczy, że uzupełnisz swój profil klienta o informacje podane poniżej. To bardzo proste!

Limit podstawowy do równowartości 1 000 €

Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym.

  • e-mail
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu (nie jest obowiązkowy, ale może się przydać do ewentualnego kontaktu)

Limit rozszerzony do równowartości 15 000 €

Potrzebujesz większej swobody? Wysyłasz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Uzupełnij swój profil o wymagane dokumenty i podnieś swój limit do równowartości 15 000 Euro. To takie proste.

  • skan dokumentu tożsamości
  • skan dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące)

Limit indywidualny powyżej 15 000 €

Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15 000 Euro w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:

UK: +44 20 3318 7267

PL: +48 58 500 86 75

UE: +353 1 485 4489

  • skan dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Twoje bezpieczeństwo

Podanie danych oraz załączanie dokumentów ma związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady przesyłania pieniędzy obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. EasySend zawsze dba o wysoki standard bezpieczeństwa naszych klientów i stosuje się w pełni do tych regulacji. Dla wygody klientów ilość i rodzaj danych, które należy podać, zależą od kwoty przelewów realizowanych w okresie 90 dni liczonym indywidualnie dla każdego klienta od momentu pierwszej rejestracji w systemie.

Listę dokumentów, które mogą być przedstawione jako potwierdzenie tożsamości lub potwierdzenie adresu, można znaleźć poniżej.

Dokument potwierdzający tożsamość

Powinien być aktualny, zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, numer dokumentu, datę wydania i datę ważności.

Zdjęcie lub skan dokumentu powinno być wyraźne, może być kolorowe lub czarno-białe, a wszystkie dane na nim czytelne i nie ucięte. Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

Lista akceptowanych dokumentów:

– paszport,
– EUR national ID card – wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
– prawo jazdy wydane na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (nie jest akceptowane prawo jazdy wydane przez inne kraje),
– pozwolenie na pobyt wydane na terenie państwa członkowskiego UE (dla obywateli państw spoza UE).

Dokument potwierdzający adres

Nie może być starszy niż 3 miesiące

Powinien zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, adres, numer konta/numer referencyjny dokumentu/ datę wydania.

Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

Lista akceptowanych dokumentów:

– wyciąg z konta bankowego – z widocznym imieniem i nazwiskiem właściciela konta, numerem konta, adresem, datą wydania,
– wyciąg z karty debetowej/kredytowej – z widocznym numerem karty,
– council Tax – rachunek lub wezwanie do zapłaty – z widocznym numerem klienta/referencji,
– potwierdzenie stypendium naukowego lub innego – z widocznym numerem klienta/referencji,
– pozwolenie na posiadanie broni – z widocznym numerem klienta/referencji,
– housing Benefit – z widocznym numerem klienta/referencji,
– karta ID wydana przez Electoral Roll,
– oficjalna korespondencja Inland Tax Revenue – z widocznym numerem klienta/referencji,
– tax Credit.

Inne dokumenty:

– pełnomocnictwo – z widocznym numerem klienta/referencji,
– wyciąg z historii kredytu mieszkaniowego – z widocznym numerem klienta/referencji,
– brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie Anglii, Walii i Szkocji; prawo jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane),
– rachunek za media oraz telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe) – z widocznym numerem klienta/referencji.

Dodatkowo dokumenty akceptowane dla przelewów zleconych z odbiorem na Ukrainie:

– pozwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie UE,
– prawo jazdy wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
– umowa najmu,
– wyciąg bankowy,
– pasek od wypłaty (z adresem),
– rachunek za media,
– pismo urzędowe,
– list od pracodawcy potwierdzający adres zamieszkania.

 

*Dostępność poziomów kont klienta, w szczególności tych, które wiążą się z uproszczonymi procedurami, uzależnione jest od kraju zamieszkania klienta. Każde państwo w Unii Europejskiej ma opracowane własne regulacje opisujące metody identyfikacji i weryfikacji klientów oraz różna jest dostępność do elektronicznych systemów wspomagających te procesy.