Wejdź na wyższy poziom przelewaj
więcej

Chcesz przelewać więcej?
To proste!

W EasySend mamy 3 poziomy limitów* określających sumę przelewów, których możesz dokonać w ciągu 90 dni. Aby zwiększyć swój limit, wystarczy, że uzupełnisz swój profil klienta o informacje podane poniżej. To bardzo proste!

Limit podstawowy (do równowartości 1 000 €) Limit rozszerzony (do równowartości 15 000 €) Limit indywidualny (powyżej 15 000 €)
Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym. Potrzebujesz większej swobody? Wysyłąsz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Uzupełnij swój profil o wymagane dokumenty i podnieś swój limit do równowartości 15000 Euro. To takie proste. Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15000 Euro w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:
UK: +44 20 3318 7267
PL: +48 58 500 86 75
UE: +353 1 485 4489.
 • e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu (nie jest obowiązkowy, ale może się przydać do ewentualnego kontaktu)
 • Skan dokumentu tożsamości
 • Skan dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Skan dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

limit miesięczny: do równowartości 1000 €

Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym.

 • e-mail
 • e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu (nie jest obowiązkowy, ale może się przydać do ewentualnego kontaktu)

limit miesięczny: do równowartości 15000 €

Potrzebujesz większej swobody? Wysyłąsz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Uzupełnij swój profil o wymagane dokumenty i podnieś swój limit do równowartości 15000 Euro. To takie proste.

 • Skan dokumentu tożsamości
 • Skan dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące)

limit miesięczny: od 15000 €

Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15000 Euro w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:
UK: +44 20 3318 7267
PL: +48 58 500 86 75
UE: +353 1 485 4489.

 • Skan dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Twoje bezpieczeństwo

 • Podanie danych oraz załączanie dokumentów ma związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady przesyłania pieniędzy obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. EasySend zawsze dba o wysoki standard bezpieczeństwa naszych klientów i stosuje się w pełni do tych regulacji.Dla wygody klientów ilość i rodzaj danych, które należy podać zależą od kwoty przelewów realizowanych w okresie 90 dni liczonym indywidualnie dla każdego klienta od momentu pierwszej rejestracji w naszym systemie. Listę dokumentów, które mogą być przedstawione jako potwiedzenie tożsamości lub potwierdzenie adresu, można znaleźć tutaj.
  Dokument potwierdzający tożsamość powinien być aktualny, zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, numer dokumentu, datę wydania i datę ważności.

  Zdjęcie lub skan dokumentu powinno być wyraźne, może być kolorowe lub czarno-białe, a wszystkie dane na nim czytelne i nie ucięte. Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

  Lista akceptowanych dokumentów:
  • paszport,
  • EUR national ID card – wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
  • prawo jazdy wydane na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (nie jest akceptowane prawo jazdy wydane przez inne kraje),
  • pozwolenie na pobyt wydane na terenie państwa członkowskiego UE (dla obywateli państw spoza UE).
  Dokument potwierdzający adres nie może być starszy niż 3 miesiące, powinien zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, adres, numer konta/numer referencyjny dokumentu/ datę wydania.

  Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff. Akceptowane przez nas dokumenty:
  • wyciąg z konta bankowego - z widocznym imieniem i nazwiskiem właściciela konta, numerem konta, adresem, datą wydania,
  • wyciąg z karty debetowej/kredytowej - z widocznym numerem karty,
  • council Tax - rachunek lub wezwanie do zapłaty - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • potwierdzenie stypendium naukowego lub innego - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • pozwolenie na posiadanie broni - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • housing Benefit - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • karta ID wydana przez Electoral Roll,
  • oficjalna korespondencja Inland Tax Revenue - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • tax Credit.
  Inne dokumenty:
  • pełnomocnictwo - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • wyciąg z historii kredytu mieszkaniowego - z widocznym numerem klienta/referencji,
  • brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie Anglii, Walii i Szkocji; prawo jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane),
  • rachunek za media oraz telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe) - z widocznym numerem klienta/referencji.
  Dodatkowo dokumenty akceptowane dla przelewów zleconych z odbiorem na Ukrainie:
  • pozwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie UE,
  • prawo jazdy wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
  • umowa najmu,
  • wyciąg bankowy,
  • pasek od wypłaty (z adresem),
  • rachunek za media,
  • pismo urzędowe,
  • list od pracodawcy potwierdzający adres zamieszkania.

*Dostępność poziomów kont klienta, w szczególności tych, które wiążą się z uproszczonymi procedurami, uzależnione jest od kraju zamieszkania klienta. Każde państwo w Unii Europejskiej ma opracowane własne regulacje opisujące metody identyfikacji i weryfikacji klientów oraz różna jest dostępność do elektronicznych systemów wspomagających te procesy.