Weryfikacja konta Nie ograniczaj się - przesyłaj tyle, ile potrzebujesz

W EasySend mamy 3 poziomy określające sumy przelewów, których możesz dokonać w ciągu 90 dni. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji i ich zgodność z prawem, w zależności od sumy przelewów będziemy wymagać weryfikacji konta (weryfikacja tożsamości, adresu zamieszkania lub źródła pochodzenia środków). Uzupełnij swój profil klienta o informacje podane poniżej, aby przejść na wyższy poziom i móc swobodnie przesyłać większe kwoty. To bardzo proste!

Limit podstawowy do równowartości 1 000 €*/90 dni

Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym.

  • e-mail
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu
  • obywatelstwo

Limit rozszerzony do równowartości 15 000 €*/90 dni

Potrzebujesz większej swobody? Wysyłasz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Szybka i bezpieczna weryfikacja tożsamości przez “selfie” zajmie Ci kilka sekund.

  • weryfikacja tożsamości
  • weryfikacja adresu zamieszkania**

Limit indywidualny powyżej 15 000 €*/90 dni

Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15 000 € w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:

UK: +44 20 3318 7267

PL: +48 58 500 86 75

UE: +353 1 485 4489

  • weryfikacja dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Twoje bezpieczeństwo

Podanie danych oraz załączanie dokumentów ma związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady przesyłania pieniędzy obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. EasySend zawsze dba o wysoki standard bezpieczeństwa naszych klientów i stosuje się w pełni do tych regulacji. Dla wygody klientów ilość i rodzaj danych, które należy podać, zależą od kwoty przelewów realizowanych w okresie 90 dni liczonym indywidualnie dla każdego klienta od momentu pierwszej rejestracji w systemie.

Weryfikacja tożsamości jest wymagana, jeśli suma przelewów danego klienta jest równa lub przekracza równowartość 1 000 EUR* w ciągu 90 dni. Weryfikacja jest obowiązkowa również w przypadku przelewów do niektórych krajów (np. Gruzja) lub w innych przypadkach.** Weryfikacja tożsamości jest jednorazowa do momentu utracenia ważności dokumentu. Dostępna jest natychmiastowa weryfikacja tożsamości przez “selfie” dostępna w aplikacji webowej lub mobilnej (wymagany dokument tożsamości + weryfikacja twarzy).

Weryfikacja adresu zamieszkania jest aktualna przez 2 lata (zdjęcie lub upload dokumentu w aplikacji webowej lub mobilnej). Dokument potwierdzający adres zamieszkania jest wymagany tylko w nietypowych przypadkach**.

Weryfikacja źródła pochodzenia środków dla sumy przelewów powyżej 15 000 EUR* w ciągu 90 dni lub w innych przypadkach** – dla każdego przelewu przekraczającego tę kwotę wymagane jest zdjęcie lub upload dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków w aplikacji webowej lub mobilnej.

Przy pierwszym przelewie może wystąpić konieczność dodatkowej weryfikacji klienta. Listę dokumentów, które mogą być przedstawione jako potwierdzenie tożsamości lub potwierdzenie adresu, można znaleźć poniżej.

Dokument potwierdzający tożsamość

Powinien być aktualny, zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, numer dokumentu, datę wydania i datę ważności.

Zdjęcie lub skan dokumentu powinno być wyraźne, może być kolorowe lub czarno-białe, a wszystkie dane na nim czytelne i nie ucięte. Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

Lista akceptowanych dokumentów:

– paszport,
– EUR national ID card – wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
– prawo jazdy wydane na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (nie jest akceptowane prawo jazdy wydane przez inne kraje),
– pozwolenie na pobyt wydane na terenie państwa członkowskiego UE (dla obywateli państw spoza UE).

Dokument potwierdzający adres

Nie może być starszy niż 3 miesiące

Powinien zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, adres, numer konta/numer referencyjny dokumentu/ datę wydania.

Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

Lista akceptowanych dokumentów:

– wyciąg z konta bankowego – z widocznym imieniem i nazwiskiem właściciela konta, numerem konta, adresem, datą wydania,
– wyciąg z karty debetowej/kredytowej – z widocznym numerem karty,
– council Tax – rachunek lub wezwanie do zapłaty – z widocznym numerem klienta/referencji,
– potwierdzenie stypendium naukowego lub innego – z widocznym numerem klienta/referencji,
– pozwolenie na posiadanie broni – z widocznym numerem klienta/referencji,
– housing Benefit – z widocznym numerem klienta/referencji,
– karta ID wydana przez Electoral Roll,
– oficjalna korespondencja Inland Tax Revenue – z widocznym numerem klienta/referencji,
– tax Credit.

Inne dokumenty:

– pełnomocnictwo – z widocznym numerem klienta/referencji,
– wyciąg z historii kredytu mieszkaniowego – z widocznym numerem klienta/referencji,
– brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie Anglii, Walii i Szkocji; prawo jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane),
– rachunek za media oraz telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe) – z widocznym numerem klienta/referencji.

Dodatkowo dokumenty akceptowane dla przelewów zleconych do krajów spoza EOG:

– pozwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie UE,
– prawo jazdy wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
– umowa najmu,
– wyciąg bankowy,
– pasek od wypłaty (z adresem),
– rachunek za media,
– pismo urzędowe,
– list od pracodawcy potwierdzający adres zamieszkania.

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie
**zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty nawet jeśli klient nie przekroczy jednych z wymienionych limitów. Ma to na celu ochronę naszych klientów i ich pieniędzy.