Limity Wejdź na wyższy poziom - przelewaj więcej!

W EasySend mamy 3 poziomy limitów* określających sumę przelewów, których możesz dokonać w ciągu 90 dni. Aby zwiększyć swój limit, wystarczy, że uzupełnisz swój profil klienta o informacje podane poniżej. To bardzo proste!

Limit podstawowy do równowartości 1 000 €

Korzystasz z naszego serwisu tylko po to, aby opłacać drobne rachunki lub dokonywać niewielkich płatności? Nie ma sprawy! Podaj tylko podstawowe informacje i zostań na poziomie podstawowym.

  • e-mail
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu (nie jest obowiązkowy, ale może się przydać do ewentualnego kontaktu)

Limit rozszerzony do równowartości 15 000 €

Potrzebujesz większej swobody? Wysyłasz pieniądze rodzinie, spłacasz kredyt hipoteczny, a może masz konto oszczędnościowe w Polsce? Uzupełnij swój profil o wymagane dokumenty i podnieś swój limit do równowartości 15 000 Euro. To takie proste.

  • skan dokumentu tożsamości
  • skan dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące)

Limit indywidualny powyżej 15 000 €

Potrzebujesz wysłać więcej niż równowartość 15 000 Euro w ciągu 90 dni? Skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo lub telefonicznie:

UK: +44 20 3318 7267

PL: +48 58 500 86 75

UE: +353 1 485 4489

  • skan dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Twoje bezpieczeństwo

Podanie danych oraz załączanie dokumentów ma związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady przesyłania pieniędzy obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. EasySend zawsze dba o wysoki standard bezpieczeństwa naszych klientów i stosuje się w pełni do tych regulacji. Dla wygody klientów ilość i rodzaj danych, które należy podać, zależą od kwoty przelewów realizowanych w okresie 90 dni liczonym indywidualnie dla każdego klienta od momentu pierwszej rejestracji w systemie.

Przy pierwszym przelewie może wystąpić konieczność dodatkowej weryfikacji klienta. Listę dokumentów, które mogą być przedstawione jako potwierdzenie tożsamości lub potwierdzenie adresu, można znaleźć poniżej.

Dokument potwierdzający tożsamość

Powinien być aktualny, zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, numer dokumentu, datę wydania i datę ważności.

Zdjęcie lub skan dokumentu powinno być wyraźne, może być kolorowe lub czarno-białe, a wszystkie dane na nim czytelne i nie ucięte. Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

Lista akceptowanych dokumentów:

– paszport,
– EUR national ID card – wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
– prawo jazdy wydane na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (nie jest akceptowane prawo jazdy wydane przez inne kraje),
– pozwolenie na pobyt wydane na terenie państwa członkowskiego UE (dla obywateli państw spoza UE).

Dokument potwierdzający adres

Nie może być starszy niż 3 miesiące

Powinien zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, adres, numer konta/numer referencyjny dokumentu/ datę wydania.

Dokument może zostać do nas przesłany w formie wyraźnego zdjęcia lub w formie plików: png, jpg, jpeg, pdf, bmp lub tiff.

Lista akceptowanych dokumentów:

– wyciąg z konta bankowego – z widocznym imieniem i nazwiskiem właściciela konta, numerem konta, adresem, datą wydania,
– wyciąg z karty debetowej/kredytowej – z widocznym numerem karty,
– council Tax – rachunek lub wezwanie do zapłaty – z widocznym numerem klienta/referencji,
– potwierdzenie stypendium naukowego lub innego – z widocznym numerem klienta/referencji,
– pozwolenie na posiadanie broni – z widocznym numerem klienta/referencji,
– housing Benefit – z widocznym numerem klienta/referencji,
– karta ID wydana przez Electoral Roll,
– oficjalna korespondencja Inland Tax Revenue – z widocznym numerem klienta/referencji,
– tax Credit.

Inne dokumenty:

– pełnomocnictwo – z widocznym numerem klienta/referencji,
– wyciąg z historii kredytu mieszkaniowego – z widocznym numerem klienta/referencji,
– brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie Anglii, Walii i Szkocji; prawo jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane),
– rachunek za media oraz telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe) – z widocznym numerem klienta/referencji.

Dodatkowo dokumenty akceptowane dla przelewów zleconych z odbiorem na Ukrainie:

– pozwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie UE,
– prawo jazdy wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
– umowa najmu,
– wyciąg bankowy,
– pasek od wypłaty (z adresem),
– rachunek za media,
– pismo urzędowe,
– list od pracodawcy potwierdzający adres zamieszkania.

 

*Dostępność poziomów kont klienta, w szczególności tych, które wiążą się z uproszczonymi procedurami, uzależnione jest od kraju zamieszkania klienta. Każde państwo w Unii Europejskiej ma opracowane własne regulacje opisujące metody identyfikacji i weryfikacji klientów oraz różna jest dostępność do elektronicznych systemów wspomagających te procesy.