Każda firma, która działa w UK i nawiązuje kontakty biznesowe z zagranicznymi kontrahentami, musi się liczyć z ryzykiem kursowym. Dokonywanie rozliczeń w obcej walucie może się opłacić – rynek walutowy jest niestety na tyle nieprzewidywalny, że w dłuższym okresie nie ma możliwości racjonalnego ocenienia potencjalnych strat lub zysków. Dlatego mądrym posunięciem będzie skorzystanie z jednego z narzędzi zabezpieczających firmę przed ryzykiem kursowym. Takim narzędziem są m.in. transakcje forward. Jakie inne opcje mają do wyboru przedsiębiorcy?

Aktualizacja: 11.04.2019

Co najczęściej wybierają  polskie firmy w UK?

Niestety, najczęściej nie wybierają żadnej opcji. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym przez polskich przedsiębiorców działających na brytyjskim rynku jest kalkulowanie oferty w taki sposób, aby ryzyko kursowe zostało zminimalizowane na poziomie zapłaty. Po prostu – firma wycenia swoją usługę doliczając do niej kilka procent marży kursowej, co pozwoli uzyskać oczekiwany zarobek nawet w momencie wzrostu wartości obcej waluty w stosunku do funta. Jeśli jej wartość spadnie, zysk będzie jeszcze większy.

Takie rozwiązanie nie jest wcale złe, ale jest też obarczone dużym ryzykiem. Dlaczego? Ponieważ kursy walut zmieniają się tak często i są poddane tak dużym wahaniom, że trudno jest wykonać rzetelne oszacowanie spodziewanego wzrostu/spadku wartości waluty. Sytuacja z funtem, który w 2016 roku drastycznie się osłabił, jest na to świetnym przykładem. Dziś to perspektywa Brexitu znacząco wpływa na wahania kursów, wystarczy spojrzeć na ich wartości przez ostatnie 6 miesięcy:

źródło: Bankier.pl, dane z dnia 11.04.2019 r.

Firma nie może też w nieskończoność stosować narzutu na wycenie, bo w końcu pojawi się inny przedsiębiorca, który korzysta z narzędzi zabezpieczających go przed ryzykiem kursowym i po prostu będzie bardziej konkurencyjny.

Dlatego właśnie biznesowy interes każdej firmy współpracującej z zagranicznymi rynkami wymaga wykonania rzetelnej oceny ryzyka kursowego, a następnie wybrania zabezpieczającej przed nim opcji. Najprostszym, a jednocześnie bardzo skutecznym narzędziem są transakcje forward.

transakcje forward jak

Transakcje forward – na czym to polega?

Transakcja forward (inaczej Terminowa Transakcja Walutowa) to bardzo skuteczny instrument chroniący przed ryzykiem kursowym. W transakcji biorą udział dwie strony: firma, która ma jakieś zobowiązania finansowe w obcej walucie (np. musi zapłacić za towar z odroczonym terminem) oraz firma udzielająca gwarancji walutowej (może to być bank lub np. firma pośrednicząca w wymianie walut). Obie strony umawiają się (na drodze negocjacji), że po określonym czasie kwota w funtach zostanie wymieniona na obcą walutę po ustalonym z góry kursie.

Przykład

Firma X działająca w Londynie w listopadzie zawarła umowę z niemieckim producentem, na mocy której w lutym będzie musiała zapłacić 100 000 euro za komponenty. Kurs rynkowy funta do euro w tym momencie wynosi 1 GBP = 1,14 EUR i nie można przewidzieć, ile będzie wynosić za 3 miesiące. Firma obawiając się dużych skoków w kursie umawia się więc np. z EasySend, że w określonym dniu wymieni w nimi funty na euro po kursie np. 1 GBP = 1,13 EUR. Taka operacja pozwala przedsiębiorcy zabezpieczyć się przed przed zawirowaniami kursu na rynku.

Na jakiej podstawie ustala się kurs wymiany? Pod uwagę brany jest aktualny kurs rynkowy, przewidywania co do jego zmiany, wysokość stóp procentowych oraz wysokość marży, jaką firma nakłada na swój produkt/usługę. Im jest ona niższa, tym mniejsze jest pole do negocjacji.

 Jak to działa w praktyce?

Firma zdecydowana na zawarcie transakcji forward musi utrzymać na rachunku bankowym depozyt, który stanowi zabezpieczenie realizacji transakcji. Nie jest to oczywiście cała kwota potrzebna do wymiany – zwykle depozyt stanowi kilka procent przedmiotowej wartości transakcji.

W dniu, w którym ma nastąpić rozliczenie, obie strony mogą zrealizować swoją umowę w dwojaki sposób:

  • Rozliczyć się 1:1 (Firma wpłaca wartość w funtach, otrzymuje od EasySend euro).
  • Rozliczyć się netto, czyli tylko z różnicy między kursem TTW, a aktualnym kursem rynkowym.

Dla przedsiębiorców bardzo korzystne jest to, że druga strona transakcji nie pobiera prowizji od transakcji forward. W zależności od zapisów umowy możliwa jest także zmiana jej warunków, np. co do daty finalizacji transakcji.

transakcje futures

Inne możliwości zabezpieczenia firmy przed ryzykiem kursowym

Transakcje forward nie są jedyną opcją. Przedsiębiorca może się zdecydować na jedno z kilku innych rozwiązań:

  • Transakcje futures – to bardzo podobne do TTW narzędzie, które polega na tym, że strony umowy zobowiązują się do wymiany określonej ilości waluty w konkretnym terminie i po konkretnym kursie. W odróżnieniu od transakcji Forward, transakcje Futures są transakcjami standaryzowanymi, zawieranymi na giełdach lub izbach rozliczeniowych.  Z reguły transakcje te mają charakter wirtualny, a strony rozliczają się tylko z różnicy kursowej (między kursem ustalonym w umowie, a kursem rzeczywistym).
  • Opcja walutowa – firma A staje się właścicielem opcji na zakup (call) lub sprzedaż (put) określonej ilości waluty. Kurs jest ustalany z góry. W tym przypadku istotne jest to, że posiadacz opcji nie ma obowiązku jej realizacji – jeśli uzna, że aktualny kurs jest bardziej korzystny, może odmówić wymiany. Wystawca opcji ponosi więc ryzyko, za które pobiera prowizję.
  • SWAP – to model mieszany, przeznaczony dla wytrawnych graczy na rynku walutowym. Polega na tym, że firma jednocześnie kupuje np. EUR za GBP na określony w umowie termin oraz sprzedaje EUR za GBP w innym terminie po z góry określonej cenie. Na takiej transakcji można sporo zarobić, jeśli kurs waluty wzrośnie.

Mimo dostępności innych rozwiązań, z punktu widzenia polskiej firmy w UK działającej na zagranicznych rynkach, najwygodniejsze i najbezpieczniejsze jest korzystanie z transakcji forward. To narzędzie pozwala przewidzieć faktyczne zobowiązania i uwzględnić je w budżecie, także długofalowo.

ryzyko kursowe

A czy Ty zabezpieczasz swoją firmę przed ryzykiem kursowym? Nasz artykuł natchnął Cię do tego, aby o tym pomyśleć? Czekamy na komentarz!
Pamiętaj, że transakcje forward wykonasz bezpiecznie i szybko poprzez EasySend – skontaktuj się z naszym przedstawicielem biznesowym i poznaj nowe możliwości!