Wiele osób wykonujących przelew z zagranicy na polskie konto zastanawia się, czy konieczne jest płacenie podatku od takiej transakcji. Ze względu na otwarte granice oraz możliwości, jakie dają zagraniczne rynku pracy, emigracja zarobkowa to powszechne zjawisko. Bardzo często osoby pracujące w innym kraju przesyłają pieniądze swoim bliskim w Polsce. Dowiedz się, kiedy konieczne jest zapłacenie podatku za taką transakcję oraz ile on wynosi.

Regulacje prawne dotyczące przelewów z zagranicy

1 marca 2018 roku w życie weszła ustawa, która ma na celu przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nią wszystkie banki oraz inne instytucje publiczne zobowiązane są do kontrolowania przelewów zagranicznych. Oznacza to, że sprawdzają one takie transakcje, a w razie wykrycia nieprawidłowości, które mogą świadczyć o tym, że pochodzą z nielegalnego źródła, muszą poinformować o tym odpowiednie organy finansowe. Oznacza to, że Twoje przelewy zagraniczne mogą być weryfikowane oraz kontrolowane. To z kolei wiąże się z obowiązkami, z których trzeba się odpowiednio wywiązać.

Nie każdy jednak przelew zagraniczny jest szczegółowo sprawdzany. Weryfikacji podlegają przede wszystkim duże sumy, a także przelewy na niewielkie kwoty, ale realizowane w krótkich odstępach czasu. Bardzo często banki oraz inne instytucje finansowe weryfikują również powtarzające się systematycznie na koncie operacje, a także sprawdzają źródło przelewów, które budzą ich wątpliwości. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami banki bezwzględnie muszą zgłaszać każdy przelew zagraniczny większy niż 15000 euro. Kwota ta dotyczy również przelewów na mniejsze kwoty, ale realizowanych w krótkich odstępach czasu. Podlegają one zsumowaniu i jeśli jest ona większa niż 15000 euro, to takie przelewy również muszą zostać zgłoszone. Informacje o takich transakcjach banki przekazują do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. To od niego natomiast zależy, czy przekazane zostaną do wyjaśnienia dla właściwego Urzędu Skarbowego, a w razie dodatkowych wątpliwości, także do prokuratury. 

Ile wynosi podatek od przelewu z zagranicy?

Jeśli przesyłasz pieniądze z konta banku innego kraju, to powinieneś wiedzieć, ile wynosi podatek od przelewu z zagranicy. Jeśli są to zarobione w legalny sposób pieniądze, to można je przesyłać bez konieczności płacenia od nich podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek jego zapłaty dotyczy wyłącznie pieniędzy przesyłanych oraz otrzymywanych jako daniny lub darowizny. Podatek musi zostać zapłacony, gdy kwota takiego przelewu przekracza ustalone progi zwalniające z tego obowiązku. Podatek od przelewu bankowego zależy więc od przesyłanej kwoty, a także od stopnia pokrewieństwa nadawcy lub odbiorcy. 

Progi zwalniające z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w następujący sposób:

  • 9637 zł – w przypadku pieniędzy wysyłanych lub otrzymywanych od współmałżonka, zstępnych, wstępnych, ojczyma, macochy, rodzeństwa, pasierbów, zięcia, synowej oraz teściów,
  • 7267 zł – gdy przelew dotyczy zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonków rodzeństwa, rodzeństwa małżonków, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  • 4902 zł – w przypadku pozostałych osób.

Należy mieć na uwadze to, że wszystkie otrzymywane w ciągu 5 lat przelewy sumują się ze sobą. Jeśli łączna ich wartość przekracza wymienione kwoty, wiąże się to z obowiązkiem zapłaty podatku. Trzeba więc tego pilnować, aby uniknąć kary.

Podatek od przelewów zagranicznych wynosi od 3% do 20%. Dokładna jego wysokość zależy od indywidualnej sytuacji odbiorcy.

Podatek od przelewu z Anglii i innych państw – jak uniknąć jego płacenia?

Aby uniknąć konieczności płacenia podatku od przelewu z Anglii czy innego kraju, warto przestrzegać dwóch ważnych zasad. Przede wszystkim należy dysponować aktem notarialnym, który potwierdzi otrzymanie darowizny od konkretnej osoby. Trzeba także w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Pozwoli to uniknąć płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Wpłaty na konto z zagranicy a Urząd Skarbowy – o czym trzeba pamiętać?

Każdy bank zobowiązany jest do przechowywania informacji o podejrzanych przelewach lub tych na dużą kwotę przez okres 5 lat. W tym czasie może więc zostać przeprowadzona kontrola Urzędu Skarbowego. Podczas niej odbiorca takiego przelewu może zostać wezwany do przedstawienia dokumentów poświadczających legalne pochodzenie pieniędzy. Warto więc trzymać wszelkie dokumenty, które mogą o tym świadczyć, co może przydać się podczas kontroli. Jeśli udowodnienie legalnego źródła pieniędzy jest niemożliwe, to konieczne jest zapłacenie zaległego podatku wraz z odsetkami. W takim przypadku nakładana jest także kara w postaci dodatkowego podatku, który może wynosić nawet 75% kwoty podejrzanego przelewu. 

Przelew z UK do Polski a podatek – najważniejsze informacje 

Jeśli często realizujesz przelewy z zagranicy na polskie konto, to powinieneś pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach:

  1. Wysyłając pieniądze na własne konto w polskim banku, które pochodzą z legalnego źródła i został od nich pobrany podatek np. w Wielkiej Brytanii, możesz to zrobić bez żadnych przeszkód. Nie musisz tego nigdzie zgłaszać.
  2. Jeśli wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze od innej osoby w formie darowizny lub daniny, to niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego, a w niektórych przypadkach także zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. 
  3. Podatek należy zapłacić wtedy, gdy otrzymana kwota przekracza określone progi zwalniające z tego obowiązku. 
  4. Wysokość podatku, jaki należy zapłacić, zależy od przesyłanej kwoty, a także od stopnia pokrewieństwa.

Ten krótki przewodnik powinien Ci przybliżyć kwestię konieczności zgłaszania przelewów do Urzędu Skarbowego, a także dowiedzieć się, ile można przelać pieniędzy z zagranicy bez podatku. Jest to szczególnie ważne, jeśli mieszkasz lub pracujesz za granicą. W takim przypadku będziesz dość często realizował tego typu transakcje.

Jak przesłać pieniądze z zagranicznego konta na polskie?

Jeśli chcesz przesłać pieniądze z zagranicznego konta na polskie, to możesz to zrobić na kilka sposobów. Najbardziej tradycyjnym rozwiązaniem jest z pewnością przelew z jednego konta na drugie. Możesz to zrobić za pomocą bankowości elektronicznej. Jest to jednak bardzo kosztowne rozwiązanie. Banki pobierają bowiem wysokie prowizje za takie przelewy. Wybierając taki sposób na przesłanie pieniędzy, musisz liczyć się także z tym, że trafią one na konto odbiorcy dopiero po kilku dniach. 

Do wysłania pieniędzy na polskie konto możesz wykorzystać również portfel elektroniczny. Jednak pamiętaj, że zarówno Ty, jak i odbiorca musicie mieć założone konto. Wysokość prowizji jest najczęściej uzależniona od tego, ile pieniędzy przesyłasz. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, to musisz także liczyć się z tym, że kurs, po jakim przewalutowane zostaną funty, może być niekorzystny. 

Jeśli chcesz przesłać pieniądze w formie gotówki, to możesz zdecydować się na przekaz pieniężny u agenta. Dzięki temu odbiorca otrzyma je w ciągu kilkunastu minut po transakcji. Aby zrobić taki przelew, niezbędne jest odwiedzenie placówki agencji na terenie Wielkiej Brytanii. Odbiorca z kolei musi udać się do oddziału w Polsce. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku, gdy osoba, do której chcesz wysłać pieniądze, nie ma konta w banku. Musisz jednak pamiętać, że jest to kosztowna opcja. 

Zdecydowanie najkorzystniejszą opcją jest wysłanie przelewu przez licencjonowaną firmę, taką jak EasySend. Każda transakcja jest w pełni bezpieczna, a pieniądze trafią do odbiorcy po 10 minutach lub 24 godzinach, w zależności od tego, jaki rodzaj przelewu wybierzesz. Możesz liczyć nie tylko na bezpieczeństwa transakcji, ale i korzystny kurs. Jest to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli wykonujesz przelewy z zagranicznego konta na polskie bardzo często. Wysyłanie pieniędzy z EasySend jest proste, tanie, a przede wszystkim bezpieczne.