Osoby pracujące za granicą często decydują się przewożenie zarobionych pieniędzy w formie gotówki. Podróżując samolotem zarówno w strefie Schengen, jak i poza nią – należy mieć jednak na uwadze na przepisy prawne. Te dokładnie regulują ilość pieniędzy, jaka może być przewożona. Ile pieniędzy można przewieźć przez granicę, aby nie obawiać się konsekwencji? Czy przewóz gotówki w strefie Schengen jest ograniczony? Sprawdź najważniejsze informacje.

Jakie dokumenty regulują przewóz gotówki w strefie Schengen?

Jednym z największych dylematów osób pracujących poza granicami kraju jest to, ile pieniędzy można przewieźć samolotem, wracając do kraju. Ilość gotówki przewożonej w strefie Schengen to temat regulowany przepisami. Najnowszy dokument dotyczący tej kwestii pochodzi z czerwca 2021 roku. Wprowadzone rozporządzenie 2018/1672 znacznie poszerzyło obowiązki wobec osób przemieszczających się pomiędzy krajami z wypłaconymi środkami pieniężnymi.  

Komu i jak zgłosić przewóz gotówki?

Kwestia przewożenia środków pieniężnych przez granicę jest regulowana prawnie. Warto również pamiętać, że wyróżnia się dwie odrębne sytuacje przewożenia pieniędzy:

 • wwożenie lub wywożenie środków ze strefy Unii Europejskiej i strefy Schengen,
 • przewóz pieniędzy pomiędzy krajami nienależącymi do strefy Schengen.

W przypadku przewożenia środków poza strefą Schengen, jeżeli suma środków przekracza 10 tysięcy Euro, w takiej sytuacji konieczne jest zgłoszenie tego faktu. Osoba podróżująca z taką sumą powinna uzupełnić:

 • formularz deklaracji środków pieniężnych,
 • formularz ujawnienia środków pieniężnych,
 • formularze do celów urzędowych,
 • dodatkowe potwierdzenia (dołączone do formularzy).

Przewożenie środków przekraczających 10 tysięcy Euro poza strefą Schengen należy zgłosić odpowiednim organom:

 • Straży Granicznej,
 • Służbie Celno-Skarbowej.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy pieniądze przewożone są w krajach należących do strefy Schengen. Wówczas nie ma konieczności zgłaszania ilości przewożonych środków, nawet jeżeli te przekraczają równowartość 10 tysięcy euro. Krajami należącymi do strefy są: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja. Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli dany kraj jest członkiem Unii Europejskiej, nie oznacza to, że automatycznie należy on do Schengen. Do krajów członkowskich poza strefą Schengen należy między innymi Irlandia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i Cypr.

Czym grozi brak zgłoszenia przewozu większej ilości gotówki przez granicę?

Decydując się na przewożenie środków przekraczających 10 tysięcy euro poza strefą Schengen, należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Niezależnie od tego, czy zgłosiło się przewożenie sumy przekraczającej limit, czy też nie, na lotnisku można zostać wytypowanym do kontroli osobistej. Osoby, które deklarowały przewożenie większej sumy pieniędzy, nie muszą się obawiać. Jeżeli jednak przewozi się środki przekraczające limit i nie zgłasza tego faktu organom, trzeba liczyć się z karą. 

Łamiąc prawo, osoba naraża się na konsekwencje nałożenia grzywny za wykroczenie skarbowe. Na czas wyjaśnienia sprawy cała przewożona gotówka zostaje skonfiskowana. Grzywna, jakiej należy się spodziewać za złamanie prawa, jest bardzo wysoka. Może być to nawet wysokość 50% przewożonych środków.

Decydując się na przewóz środków pieniężnych poza limitami, warto za każdym razem zgłaszać ten fakt odpowiedniemu urzędowi, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i konsekwencji prawnych. Grzywna jest bardzo wysoka, a dodatkowo środki zamrażane są na czas postępowania. Cala sprawa może trwać dłużej, co generuje wiele dodatkowych problemów.

Ile euro można przewieźć przez granicę?

Suma środków, jaka może zostać przewieziona przez granicę w strefie Schengen, jest nieograniczona i nie trzeba zgłaszać jej organom. Podróżując pomiędzy krajami ze strefy i poza nią, należy liczyć się jednak z obowiązkiem zadeklarowania sumy, która przekracza 10 tysięcy Euro. Obowiązek ten spoczywa również na pracownikach z Wielkiej Brytanii, która po brexicie opuściła UE, ale tak naprawdę nigdy nie należała do strefy Schengen. Co oznacza, że w tym przypadku przepisy dotyczące przewozu gotówki się nie zmieniły.

Co oprócz gotówki zalicza się jako środek płatniczy?

Osoby przewożące gotówkę przez granicę powinny mieć na uwadze, że nie tylko ona liczy się do wspomnianej granicy 10 tysięcy euro. Oprócz banknotów oraz monet, do limitu wliczają się także:

 • czeki,
 • papiery wartościowe,
 • weksle,
 • złoto,
 • karty przedpłacone,
 • wysoce płynne środki przechowywania – np. monety, które w 90% składają się ze złota lub grudki i sztabki złota o zawartości co najmniej 99,5% kruszcu.

Przewóz gotówki do USA — jakich limitów należy się spodziewać?

Kwestia przewozu gotówki z i do Stanów Zjednoczonych wygląda bardzo podobnie. W tym przypadku limit przewożonych środków z terenu Ameryki do Polski, który nie podlega zgłoszeniu to równowartość 10 tysięcy dolarów. Przewożąc środki przekraczające ten limit, konieczne jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom. Podobny limit dotyczy środków wwożonych na teren USA. Chcąc wwieźć do kraju sumę przekraczającą 10 tysięcy dolarów, konieczne jest wypełnienie Deklaracji 4790 w Urzędzie Celnym.

Ile pieniędzy można przewieźć samolotem do Polski?

Ile euro można przewieźć przez granicę, podróżując samolotem do Polski? Wspomniane wcześniej limity i zobowiązania dotyczą każdego środka transportu – także samolotu. Niezbędne jest więc przestrzeganie przepisów i zgłaszanie przewozu gotówki poza obowiązującymi normami.

Zamiast podróży z dużą ilością gotówki przy sobie warto rozważyć transfer zagraniczny. EasySend oferuje swoim klientom nie tylko tanie, ale przede wszystkim bardzo szybkie transfery pieniężne. Dzięki temu można w wygodny sposób zlecić przelew środków do Polski bez konieczności wypełniania wszelkich dokumentów podczas podróży. To bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie, z którego korzysta wiele osób, szczególnie tych pracujących poza Polską.