Dolar amerykański jest jedną z najpopularniejszych walut na całym świecie. Nawet pomimo wprowadzenia strefy Euro i wspólnej waluty, to właśnie dolar pochodzący ze Stanów Zjednoczonych jest najczęściej wybierany na świecie. Jak wygląda historia dolara? Gdzie można płacić w dolarach amerykańskich i czy ta waluta jest wszędzie akceptowana? Sprawdź, jak wyglądała wartość dolara na przestrzeni lat. Poznaj także ciekawostki.

Kiedy miały miejsce narodziny dolara?

Początki dolara amerykańskiego nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Doskonale znane obecnie dolary swój początek zawdzięczają zupełnie innemu rejonowi świata. Zatwierdzenie dolara amerykańskiego jako waluty szacuje się na XVIII wiek, jednak jego nazwa była znana zdecydowanie wcześniej. Narodziny dolara miały miejsce najprawdopodobniej wcześniej, a dokładnie wtedy, kiedy wynaleziono czeskie srebro. Odnalezienie dużej ilości tego cennego kruszcu znacznie zrewolucjonizowało rozwój pieniądza. Był on mniej wartościowy niż złoto, dlatego też posłużył jako idealny materiał do wybijania monet. Po 1500 roku rozpoczęto masową produkcję monet, na czeskim terenie Sankt Joachimsthal. Pierwsze monety wybijane ze srebra zawierały około 27 gramów tego kruszcu, a jedna sztuka nazywana była Joachimsthaler Gulden.

Jak wyglądały początki dolara amerykańskiego?

Monety wybijane ze srebra bardzo szybko zyskiwały na popularności, jednak ich nazwa pozostawiała wiele do życzenia – była zdecydowanie za długa. Z tego względu zaczęto określać je mianem Thalerów, czyli talarów. Po angielsku ich nazwa brzmiała dolar.

 

Początki dolara amerykańskiego to nie tylko tereny Czech. W XVI wieku złoża srebra w kraju znacznie zubożały, a potentatem w wybijaniu monet stała się Hiszpania, która na terenie obecnej Ameryki miała wiele swoich kolonii. W tamtym czasie blisko 90% całego srebra pochodziło z kopalni, których właścicielem była właśnie Hiszpania. Monety wybijane przez Hiszpanów bardzo szybko przyjęły się jako środek płatniczy na terenie Ameryki Południowej oraz Środkowej. Szybko trafiły również do Ameryki Północnej, gdzie zaczęto nazywać je dolarami hiszpańskimi. Podczas walk o niepodległość, które zakończyły się utworzeniem Stanów Zjednoczonych, postanowiono uznać je za oficjalną walutę państwa. Dolar hiszpański wyparł tym samym popularnego wówczas funta brytyjskiego.

Jakie nominały dolara amerykańskiego są obecnie w obiegu?

Historia dolara amerykańskiego wiąże się również z ilością emitowanych banknotów, a przede wszystkim ich nominałami. Na chwilę obecną, w legalnym obiegu w Stanach Zjednoczonych dostępnych jest siedem banknotów o nominałach:

 • 1$,
 • 2$,
 • 5$,
 • 10$,
 • 20$,
 • 50$,
 • 100$.

 

Wspomniane nominały obowiązują obecnie. W momencie wymiany starych zużytych banknotów na nowe dodrukowuje się wyłącznie te warianty. Jednak w Stanach Zjednoczonych emitowano wcześniej także pięć innych banknotów, które miały wyższe nominały. Od 1861 roku dostępne były banknoty o nominałach 500$, 1000$, 5000$ i 10 000$. Dodatkowo w obiegu pozostawał również banknot o nominale 100 000$. Ten miał specjalny certyfikat zabezpieczający. Najwyższy z nominałów pojawił się nieco później, ponieważ dopiero w 1865 roku. Ostatnia niestandardowych banknotów miała miejsce w 1929 roku. Na rewersie niedostępnych już w tym momencie banknotów widniały podobizny:

 • 500$ – prezydenta USA Williama McKinleya,
 • 1000$ – prezydenta USA Grovera Clevelanda,
 • 5000$ – prezydenta USA Jamesa Madisona,
 • 10 000$ – Salmona P. Chase’a,
 • 100 000$ – prezydenta USA Woodrowa Wilsona.

 

Na awersie banknotów znajdował się przypadkowy wzór i informacja o nominale. Każdy, z wyjątkiem banknotu o nominale 100 000$, drukowany był w zielonym i czarnym kolorze. Co ciekawe, najwyższy nominał miał tylko jedną serię, którą wydano w 1934 roku i nigdy nie trafiła ona do obiegu publicznego. Cztery spośród pięciu wysokich nominałów banknotów były normalnie emitowane i do dziś zachowało się ich kilkaset. Szacuje się, że w rękach kolekcjonerów pozostaje około 200 banknotów o nominale 5 000$ oraz około 300 sztuk o nominale 10 000$. Banknoty o nominale 100 000$ wykorzystywane były wyłącznie do transakcji, jakie dokonywane były pomiędzy Bankami Rezerwy Federalnej. Dlatego też na chwilę obecną żaden z kolekcjonerów nie może zdobyć go legalnie.

Jakie zmieniała się wartość dolara na przestrzeni lat?

Narodziny dolara oraz jego pierwsze dziesięciolecia były dla niego najlepszym czasem. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat waluta ta była potężna, głównie ze względu na fakt, że oparta była na parytecie złota. Oznaczało to między innymi ochronę wartości dolara przed spadkiem. Zawirowania wojenne na przestrzeni lat oraz Wielki Kryzys Gospodarczy czy utworzenie FED (System Rezerwy Federalnej) stopniowo obniżały wartość dolara znanego sprzed setek lat. Szacuje się, że 1 dolar amerykański z 2012 roku miał wartość około 0,034 dolara z 1774 roku. W dalszym ciągu była to jednak jedna z najsilniejszych walut na świecie, chociaż wartość nabywcza dolara na przestrzeni lat zdecydowanie zmalała. 

Od czego zależy cena dolara amerykańskiego?

Na kurs walut, w tym dolara amerykańskiego, wpływa wiele czynników. Zalicza się do nich między innymi poziom inflacji lub deflacji, który przekłada się w bezpośredni sposób na możliwości gospodarcze danego kraju, a tym samym na wzrost lub spadek PKB. Elementem, który wpływa na cenę dolara, jest wysokość stóp procentowych ustalanych przez Bank Centralny. Duże znaczenie ma także sytuacja ekonomiczna oraz geopolityczna.

Przeliczanie pieniędzy w dolarach

Gdzie można płacić w dolarach amerykańskich?

Dolar amerykański to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych walut na całym świecie. Nie ma więc nic dziwnego, że w wielu krajach uznawana jest za jeden z głównych środków płatniczych. Dolarami amerykańskimi można zapłacić w wielu krajach, jest to oficjalna waluta Belize, Panamy i Salwadoru. Dolarami można zapłacić również w takich krajach jak:

 • Ekwador, 
 • Palau,
 • Wyspy Marshalla. 

Amerykańska waluta popularna jest również w krajach turystycznych, z łatwością można nią zapłacić w Gruzji, Egipcie, Jordanii czy na wielu wyspach Morza Karaibskiego.

Ciekawostki na temat dolara amerykańskiego

Dolar ma taką samą formę od 1963 roku, dlatego jest bardzo rozpoznawalny na całym świecie. Z uwagi na niewielkie ryzyko podrobienia tej waluty i małe zainteresowanie takim działaniem, nie zdecydowano się między innymi na wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. znaków wodnych. Dodatkowo:

 1. Na każdym banknocie widnieje hasło Stanów Zjednoczonych – In God We Trust (Bogu ufamy). 
 2. Amerykańskie banknoty pozostają w obiegu przez średnio 6 lat, po czym następuje ich wymiana. 
 3. Najkrócej w obiegu pozostaje 10$, po 4 latach następuje ich wymiana. 
 4. Najdłużej na rynku pozostają banknoty w nominale 100$, nawet do 15 lat.

Szybki przelew zagraniczny od EasySend umożliwia wygodne przesyłanie swoich środków w złotówkach, euro czy funtach również do krajów, gdzie główną walutą jest dolar amerykański. Idealnym przykładem może być przelew międzynarodowy wykonany do Uzbekistanu, w którym wykorzystuje się walutę amerykańską.