Widmo Brexitu działa na wyobraźnię, czego efektem jest to, że tylko w 2018 roku (wg GUS)  z Wielkiej Brytanii wyprowadziło się ponad 115 tysięcy Polaków. Na dane z 2019 jeszcze czekamy, ale podejrzewamy, że będą zbliżone. Wciąż jednak pozostajemy najliczniejszą mniejszością narodową w UK. Wielu naszych rodaków zaciągnęło na Wyspach kredyt hipoteczny, a więc trudno się spodziewać, by nagle zmienili swoje życie o 180°. Jeśli i Ty planujesz zapuścić korzenie w Wielkiej Brytanii lub po prostu zostać tam na dłużej, to prędzej czy później skorzystasz z jakiejś usługi finansowej – na przykład zaciągniesz kredyt czy pożyczkę. Powinieneś więc znać podstawowe terminy bankowe stosowane w UK. Sprawdź nasz słownik, w którym wymieniamy i wyjaśniamy najważniejsze określenia.

Co to znaczy Advance?

Absolutna podstawa. Na umowie każdej pożyczki czy kredytu zawsze znajdziesz to słowo, a przy nim liczbę. Advance oznacza bowiem kwotę zaciągniętego (czy planowanego do zaciągnięcia) zobowiązania finansowego.

Co to znaczy Balance?

Bardzo ważne jest, aby umieć odróżnić advance właśnie od balance. To drugie określenie odnosi się do całkowitej kwoty, jaką trzeba zwrócić bankowi wraz ze wszystkim odsetkami, ubezpieczeniami itd. Cóż, banki nie są instytucjami charytatywnymi i zawsze muszą zarobić.

terminy bankowe angielski

Co to znaczy Building survey?

Z tym określeniem mogą się spotkać osoby zaciągające kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego. Banki w takich sytuacjach z reguły proszą klienta o zlecenie przeprowadzenia kompleksowego przeglądu technicznego budynku. Robi to rzeczoznawca, a koszty oczywiście pokrywa kredytobiorca.

Co to znaczy Capital?

To słowo występuje także w polskim słowniku pojęć bankowych i oczywiście oznacza kapitał, czyli kwotę zaciągniętego kredytu bez odsetek i kosztów dodatkowych. Rata kredytu zawsze składa się z części kapitałowej i odsetkowej.

Co to znaczy Capped (cap) oraz collar?

Z pojęciem capped spotkają się osoby, które zaciągnęły kredyt z oprocentowaniem zmiennym i zagwarantowały sobie, że nawet w momencie podwyższenia stóp procentowych przez Bank of England oprocentowanie kredytu nie przewyższy uzgodnionego wcześniej poziomu, czyli cap. Z kolei collar oznacza, że nawet po obniżeniu stóp procentowych oprocentowanie kredytu nie spadnie poniżej ustalonego między stronami poziomu.

Co to znaczy Collateral security?

Jest to odpowiednik naszej hipoteki. Jeśli zauważysz to określenie w swojej umowie kredytu hipotecznego, to wiedz, że bank zapewnia sobie w ten sposób prawo do zajęcia nieruchomości w sytuacji, gdybyś przestał spłacać raty przez ustalony czas.

Co to znaczy Drawdown date?

Dwa bardzo istotne określenia, zwłaszcza z punktu widzenia osoby zaciągającej wieloletni kredyt hipoteczny. Drawdown date to oczywiście data rozpoczęcia kredytu, czyli dzień zawarcia umowy z bankiem. W niektórych umowach można się również spotkać z terminem drawdown deadline, który oznacza graniczą datę rozpoczęcia kredytu – zapis ten stosuje się w sytuacji, gdy np. klient potrzebuje czasu na załatwienie wszystkich formalności z właścicielem nieruchomości.

Co to znaczy Discounted rate?

Jest to termin odnoszący się do kredytów z tak zwanymi ratami rosnącymi. Polega to na tym, że kredytobiorca początkowo przez pewien czas płaci niższe raty, które jednak stopniowo rosną i są znacznie wyższe pod koniec okresu obowiązywania umowy.

slownik-terminow bankowych angielski

Co to znaczy Fixed rate?

W tym przypadku mamy do czynienia ze stałym oprocentowaniem kredytu, ale tylko przez określony w umowie czas. Bank poniekąd bierze na siebie część ryzyka związanego z możliwą zmianą wysokości stóp procentowych. Dopiero później klient spłaca raty wyliczane w oparciu o aktualne stopy procentowe.

Co to znaczy Guarantor?

Czyli poręczyciel kredytu, w Polsce określany też mianem żyranta. Jest to osoba, która własnym majątkiem ręczy za terminową spłatę zobowiązania finansowego. Gdyby główny kredytobiorca przestał regulować raty, bank zgłosi się do poręczyciela.

Co to znaczy Interest only?

Jest to bardzo specyficzny rodzaj kredytu, w ramach którego klient banku spłaca wyłącznie odsetki od zaciągniętego kapitału. Wydaje się to być idealnym rozwiązaniem, ponieważ comiesięczne obciążenie z tego tytułu jest stosunkowo niewysokie. Pamiętaj jednak, że na koniec obowiązywania umowy Twój kredyt pozostaje niespłacony i będziesz musiał wtedy oddać bankowi całą kwotę kapitału. Może to być duży problem dla osób, które źle gospodarują budżetem i nie oszczędzają.

Co to znaczy Lender?

Formalne określenie pożyczko- lub kredytodawcy. Najczęściej będzie to bank, ale w Wielkiej Brytanii popularne są również pożyczki mieszkaniowe oferowane przez spółdzielnie, tzw. building society.

Co to znaczy Life assurance?

Standardowy dodatek do kredytu hipotecznego, czyli po prostu ubezpieczenie na życie, które ma zaspokoić roszczenia banku w sytuacji, gdyby kredytobiorca nie mógł dalej spłacać rat – na przykład z powodu śmierci czy choroby.

Co to znaczy Mortgage/mortgagor?

Mortgage to inaczej kredyt hipoteczny, czyli zobowiązanie finansowe zabezpieczone nieruchomością, na której zakup się je zaciąga. Z kolei mortgagor to kredytobiorca – tak będziesz określany w umowie kredytowej.

umowa kredytowa po angielsku

Co to znaczy Mortgage term?

Jest to termin obowiązywania umowy kredytowej, czyli inaczej okres spłaty zobowiązania. Jego długość jest uzależniona od oferty banku, Twojej zdolności kredytowej, kwoty udzielanego kredytu oraz jego przeznaczenia. Z zasady najdłużej spłaca się kredyty hipoteczne.

Co to znaczy Repayment mortgage?

Jest to najbardziej klasyczny model spłacania kredytu. Na comiesięczną ratę składa się część kapitału oraz część odsetkowa oraz ewentualna opłata za ubezpieczenie. Dzięki temu na koniec umowy nieruchomość jest w 100% spłacona i staje się pełną własnością kredytobiorcy.

Co to znaczy Standard variable rate?

Czyli metoda oprocentowania kredytu, która jest ściśle uzależniona od aktualnej wysokości stóp procentowych. Wysokość raty kredytu zależy od marży banku oraz stóp procentowych ustalanych przez Bank of England. Jeśli stopy zostaną podwyższone, rata automatycznie wzrośnie. Jeśli spadną, to rata powinna zostać obniżona.

Co to znaczy Tracker?

Tak w bankowym żargonie w UK określa się marżę. Bank w umowie zastrzega sobie, że oprocentowanie kredytu będzie lekko podwyższone w stosunku do wysokości stóp procentowych ustalanych przez Bank of England – ta nadwyżka stanowi zarobek banku. Przykładowo: jeśli stopa procentowa dla kredytów hipotecznych w UK wynosi 2%, a tracker został ustalony na 1,5% ponad wysokość stopy, to kredyt będzie oprocentowany na 3,5%.

Spotkaliście się kiedykolwiek z tymi terminami? Nie mieliście problemów z ich zrozumieniem? A może w komentarzach uzupełnicie nasz słownik o kolejne określenia stosowane w bankach?