Kwestia wynagrodzenia – zarówno gdy mowa o płacy minimalnej, jak i jego średniej wartości – zawsze wzbudza wiele emocji. Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2020 roku? Jak kształtują się minimalne stawki godzinowe za pracę w Polsce? Jak rozliczani są pracownicy zatrudnieni na część etatu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2020 roku?

Najlepszym wskaźnikiem zmian ekonomicznych następujących w Polsce jest publikowane we wrześniu Rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej; to zmiany istotne nie tylko dla pracodawcy, dlatego zawsze warto im się przyjrzeć. Na podstawie dostępnych danych wiemy już, że w 2020 roku płaca minimalna w Polsce wynosi:

  • 2600 zł jako wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • 17 zł – minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Pracodawca nie ma prawa oferować zatrudnienia za mniej niż płaca minimalna. Należy jednak pamiętać, że są to stawki obowiązujące dla umowy o pracę – “najsilniejszego” rodzaju kontraktu.

Od 2003 roku wartość minimalnego wynagrodzenia systematycznie wzrasta, a kwartalne wskaźniki już teraz podpowiadają, że należy spodziewać się dalszego, stabilnego ich wzrostu. Zobaczmy jak kształtowała się praca minimalna w Polsce w poprzednich latach.

 

Dane GUS umożliwiają prześledzenie realnych zarobków – w trzecim kwartale 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5,150 złotych brutto (źródło). Należy też pamiętać, że od 1 stycznia 2017 roku osób rozpoczynających karierę zawodową nie dotyczy już zapis wpływający na wysokość wynagrodzenia w zależności od stażu pracy.

placa minimalna polska

Czas pracy i nadgodziny w Polsce

Podstawowe informacje dotyczące wynagrodzenia nie stanowią jednak wyczerpującego źródła danych o przysługujących korzyściach oraz dodatkach do pensji. Dodatkowa rekompensata przysługuje osobom pracującym w godzinach nocnych (między 21 a 7 rano) oraz w niedziele i święta (o ile nie wynika to z czasu pracy określonego w umowie). Czasem jest to nawet 100% stawki godzinowej dodatkowo. Więcej na temat rozliczenia nadgodziny przeczytasz tutaj.

Należy również rozwiać wątpliwości dotyczące zatrudnienia w niepełnym wymiarze; osoby pracujące na pół bądź ćwierć etatu także są chronione, a ich warunki pracy, wynagrodzenia oraz dostęp do szkoleń nie ustępują tym oferowanym pracownikom pełnoetatowym. Wprost proporcjonalnie do zmniejszonego wymiaru godzin obniża się natomiast wysokość płacy, a także naliczone dni urlopu wypoczynkowego.

Kwestia maksymalnego wymiaru czasu pracy jest równie istotna – nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Na jakie przerwy może natomiast sobie pozwolić pracownik?

  • Przy wymiarze pracy przekraczającym 6 godzin, Kodeks Pracy gwarantuje co najmniej piętnastominutową przerwę. Najczęściej nazywana jest ona przerwą „śniadaniową”, a pracownicy przeznaczają ją na posiłek.
  • Można także wprowadzić przerwę niewliczającą się do czasu pracy, trwającą nie dłużej niż 60 minut (źródło). Wtedy pracownicy mogą udać się np. do urzędu lub placówek funkcjonujących w standardowych godzinach pracy.

zarobki w polsce 2020

Ubezpieczenie zdrowotne z pracy w Polsce

Wiele niejasności otacza także kwestię ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy pracownik zostaje zgłoszony do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) przed upływem 7 dni od podpisania umowy. Takiej osobie przysługują świadczenia oferowane przez publiczne i niepubliczne placówki opieki zdrowotnej (w przypadku ośrodków niepublicznych bezpłatna pomoc medyczna jest udzielana tylko wtedy, gdy placówka lub lekarz mają stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

koszt ubezpieczenia polska