Bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych i ich przejrzystość są traktowane priorytetowo przez wiele instytucji. Właśnie dlatego zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe obowiązuje przestrzeganie sporej liczby restrykcyjnych przepisów. Dzięki temu zapobiega się przykładowo praniu pieniędzy. Więcej o tym, jakim regulacjom podlegają przelewy międzynarodowe, dowiesz się z naszego tekstu.

Przelewy zagraniczne – wymagania prawne, o których warto wiedzieć

W Polsce przelewy międzynarodowe są regulowane przez przepisy narzucone przez ustawodawcę:

  • Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (t. j. Dz.U.  z roku 2022 poz. 2360 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z roku 2022 poz. 593 ze zm.).

Dzięki tym dwóm aktom prawnym odpowiednie instytucje państwowe mają pełen wgląd do realizowanych przekazów pieniężnych, w tym do transakcji zagranicznych. Dlatego banki i firmy zajmujące się usługami płatniczymi są zobowiązane m.in. do zbierania danych od swoich klientów oraz do rejestrowania wszystkich operacji.

Dane do przelewów międzynarodowych

Przelewu międzynarodowego ani żadnego innego nie można wykonać anonimowo. Dlatego ten, kto zleca przekaz pieniężny, musi podać swoje prawdziwe dane i je potwierdzić. Konieczne jest podanie przede wszystkim imienia, nazwiska, numeru PESEL i adresu zamieszkania.

Podczas zakładania konta bankowego w placówce dane te są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego pracownikowi obsługi. Jednak, chcąc założyć rachunek online lub konto na stronie firmy zajmującej się płatnościami międzynarodowymi, należy potwierdzić je w inny sposób. Najczęściej wystarczy do tego przesłanie skanu dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego). Natomiast do weryfikacji adresu zamieszkania są potrzebne zazwyczaj zeskanowane pismo urzędowe, wyciąg z karty debetowej, umowa najmu,  pozwolenie na posiadanie broni czy oficjalne pismo od pracodawcy.

Limity przelewów międzynarodowych

Na zagraniczne konto bankowe można przelać dowolną kwotę. Jednak w niektórych sytuacjach banki i firmy obsługujące przelewy zagraniczne są obowiązane zgłaszać transakcje międzynarodowe odpowiednim instytucjom.

Dzieje się tak, jeżeli przekaz pieniężny ma być na kwotę wyższą lub równą 

15 000 euro. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli w krótkim czasie realizowane były przelewy na mniejsze kwoty, a ich suma wyniosła 15 000 euro lub więcej. W takiej sytuacji podmiot, który obsługiwał transakcje, jest zobowiązany zgłosić je do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Jeśli podmiot ten stwierdzi, że przekazy pieniężne budzą wątpliwości i mogą być np. elementem procesu prania brudnych pieniędzy, kieruje on sprawę do urzędu skarbowego.

Obowiązek rejestrowania przelewów międzynarodowych

Banki i instytucje finansowe są zobowiązane do rejestracji oraz do kontrolowania zlecanych im przelewów zagranicznych. W przypadku, jeżeli transakcje są np. bardzo częste i są to ciągle te same kwoty lub przelewy są wysokie, muszą one zgłaszać takie przekazy, a także dane ich nadawców i beneficjentów odpowiednim organom. Ma to zapobiegać m.in. finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.

Sankcje i mechanizmy zabezpieczające przelewy międzynarodowe

Bywa, że przelewy do danego państwa mogą być objęte sankcjami lub dodatkowymi zabezpieczeniami. Narzuca je np. Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych lub same władze państwowe. Oznacza to, że przelewy do niektórych krajów są niemożliwe lub ich realizacja trwa bardzo długo. Obecnie sytuacja wygląda tak z przekazami pieniężnymi na konta rosyjskie, ukraińskie i białoruskie. Podczas ich realizacji stosuje się wiele mechanizmów zabezpieczających, dlatego środki pieniężne są księgowane na rachunku beneficjenta po dłuższym czasie.

Przelewy międzynarodowe na wyższe kwoty

By zapewnić przejrzystość transakcji zagranicznych, wprowadzono przepisy, na mocy których podczas przelewania wyższych kwot należy udokumentować ich źródło. Jest to konieczne, jeżeli przelew ma być realizowany na więcej niż 15 000 euro.

Jeżeli przekaz jest zlecany online, należy zeskanować dokument, z którego wynika pochodzenie pieniędzy. Może być to np. umowa darowizny, akt poświadczający nabycie spadku czy „kwit” z miejsca pracy potwierdzający uzyskanie dochodu.

Międzynarodowe standardy przelewów bankowych

By przelewać pieniądze na zagraniczne konta, potrzebny jest numer IBAN i kod SWIFT – zwany też niekiedy kodem  BIC.

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jest niezbędny, aby realizować m.in. przelewy SEPA. Można z nich korzystać, przelewając pieniądze w euro oraz w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Islandii, Monako, San Marino i w Watykanie. W Polsce numer IBAN obowiązuje dopiero od 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej.

Natomiast SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) pozwala na szybką identyfikację banku. Składa się on najczęściej z 8 znaków i stworzono go po to, aby przyspieszyć i usprawnić realizację przelewów zagranicznych. 

Jak zgodnie z przepisami wykonywać przelewy międzynarodowe?

Nad tym, aby przelew był wykonany prawidłowo, czuwa bank lub firma obsługująca przelewy zagraniczne – np. EasySend. Ponadto skorzystanie z jej usług to pewność nie tylko zgodnego z przepisami, ale też wygodnego i sprawnego wykonania przelewu za granicę. Wystarczy, że założysz konto i potwierdzisz swoją tożsamość, aby zacząć przelewać pieniądze do Wielkiej Brytanii. Wszystkie niezbędne dokumenty szybko prześlesz, korzystając ze strony internetowej lub intuicyjnej aplikacji mobilnej.

Regulacje i wymagania prawne związane z transakcjami międzynarodowymi to sposób na walkę z korupcją, finansowaniem terroryzmu oraz z praniem brudnych pieniędzy. Ci, którzy przelewają na zagraniczne konta pieniądze pochodzące z legalnych źródeł, nie mają się czego obawiać. Służą one wyłącznie wykrywaniu nadużyć finansowych. Natomiast o tym, że potrzebujesz dodatkowych dokumentów, aby zrealizować przelew, poinformuje Cię sam bank lub firma, z której usług korzystasz.