Jeśli chcesz zrealizować przelew zagraniczny, podczas jego zlecania spotkasz się z terminami, które istnieją i których znaczenia może nie znasz, ale w rzeczywistości jego znajomość jest konieczna, by móc prawidłowo dokonać transakcji. Tak jest w przypadku kodu IBAN, który ułatwia przelewy pieniężne między kontem bankowym z jednego kraju do drugiego. Czym jest ten tajemniczo brzmiący skrót?

IBAN: co to za kod?

Kod IBAN to skrót od międzynarodowego bankowego numeru konta (ang. International Bank Account Number). Został stworzony przez projekt SEPA, czyli Jednolitą Strefę Płatności w Euro. SEPA umożliwiła krajom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Norwegii i Szwajcarii) ujednolicenie podstawowych warunków otrzymywania i dokonywania płatności w euro. Oznacza to, że transakcje są przeprowadzane z takim samym bezpieczeństwem, szybkością i wydajnością, niezależnie od kraju członkowskiego SEPA, w którym znajduje się nadawca i odbiorca.

Kod IBAN pozwala zatem na identyfikację wszystkich rachunków bankowych, które należą do uczestniczących krajów strefy SEPA. Dlatego gdy zamierzasz dokonywać płatności międzynarodowych, zostaniesz poproszony o nr IBAN banku Twojego odbiorcy.

Jaką strukturę ma numer IBAN?

Długość kodu IBAN zależy od kraju, ale może mieć maksymalnie 30 znaków: liter lub cyfr, które zawierają numer rozliczeniowy i numer rachunku. Spójrz na format IBAN i jego strukturę na przykładzie kont polskich, które mają 28 znaków.

Dla przykładu niech to będzie numer IBAN: PL 60 1112 2030 0000 1314 1516 7777, w którym po kolei:

  • PL – to kod kraju, który zawsze odpowiada dwóm literom określającym kraj, w którym znajduje się bank. W przypadku Polski jest to właśnie PL.
  • 60 – suma kontrolna, są to kolejne dwie cyfry kodu IBAN. Jest obliczana na podstawie każdego numeru konta. Służy podmiotom bankowym do weryfikacji istnienia rachunku beneficjenta oraz redukcji błędów przy przelewaniu pieniędzy.
  • ID banku, jest to kod, który odpowiada czterem cyfrom następującym po sumie kontrolnej. Każdy z banków, który wchodzi w skład obszaru SEPA, ma taki unikalny kod identyfikacyjny.
  • ID oddziału składa się z czterech cyfr, które następują po ID banku. Służy do wskazania, w którym oddziale banku znajduje się konto.
  • Pozostałe cyfry – numer rachunku bankowego.

W jakich przypadkach numer IBAN jest konieczny?

Jeśli na przykład chcesz wykonać przelew bankowy do kogoś, kto ma konto w banku w Europie lub w instytucji finansowej, która jest podłączona do systemu IBAN, musisz znać m.in. IBAN konta bankowego odbiorcy. Przykładowo podczas zlecania szybkiego przelewu z Polski do Anglii w easysend.pl trzeba podać nie tylko kwotę transakcji i dane odbiorcy, ale także walutę docelowego konta oraz jego numer w formacie IBAN i kod SWIFT/BIC banku adresata.

W zasadzie bez znajomości numeru IBAN nie zlecisz żadnego przelewu zagranicznego.

Gdzie można znaleźć numer konta IBAN?

Jeśli masz konto bankowe w którymkolwiek z krajów, które stosują się do systemu IBAN, skorzystaj z oficjalnych kanałów swojej instytucji bankowej, aby znaleźć kod. Numer IBAN znajdziesz też na wyciągu z banku lub wchodząc na stronę bankowości internetowej, lub mobilnej.

W przypadku, gdy jesteś osobą, która ma wykonać przelew i nie wiesz, jaki jest rachunek IBAN odbiorcy, poproś go o podanie kodu wraz z danymi personalnymi (imieniem i nazwiskiem), ponieważ do transakcji potrzebne będą również te dane.

Przelew międzynarodowy, a IBAN

Czy w Wielkiej Brytanii też używany jest kod IBAN?

Możesz się zastanawiać, czy po wyjściu Wielkiej Brytanii z szeregów Unii Europejskiej, kraj ten ma numer IBAN i czy można zrealizować przelew z Polski do Anglii w ramach SEPA? Otóż od 1 stycznia 2021 roku klienci indywidualni banków oraz klienci sektora przedsiębiorców nadal mogą zlecać przelewy SEPA do Wielkiej Brytanii – tak jak do tej pory.

Numer IBAN w Anglii to ciąg liter i cyfr, które składają się w sumie na 22 znaki kodu. Wielka Brytania stosuje format IBAN: 2 litery + 2 cyfry + 4 litery + 14 cyfr, czyli np. GB 27 MYMB 21 0580 1410 8258. Przelew z Anglii do Polski również możesz zrealizować, oczywiście znając numer IBAN odbiorcy w Polsce.

Jakie są korzyści z numeru IBAN?

Wprowadzenie kodu IBAN przyniosło zagranicznym przelewom bankowym wiele zalet. Główne i najbardziej znane to:

  • Optymalizacja wydajności transakcji: jest w stanie przyspieszyć transfer środków z jednego banku do drugiego, nawet gdy znajdują się na innych krańcach świata.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji: brak możliwości błędów w generowaniu tego kodu służy zapewnieniu użytkownikom lepszego bezpieczeństwa przelewu.
  • Unikanie błędów: jednym z głównych celów tego numeru jest zmniejszenie ilości pomyłek. W tym celu jest tworzony jako indywidualny kod z określoną liczbą znaków, w którym dane konta użytkownika muszą być zawsze kompletne i poprawne.
  • Szybsze i zautomatyzowane proces transakcji, co zwiększa także ich wydajność.
  • Ujednolicenie systemu płatności w całej Unii Europejskiej: dzięki bezpiecznym płatnościom przy użyciu kodu IBAN administracja przelewów jest wydajniejsza i łatwiejsza, co ostatecznie przynosi korzyści gospodarce światowej i międzynarodowym stosunkom biznesowym.

Bez numeru IBAN niemożliwe jest przeprowadzenie jakiejkolwiek transakcji finansowej na arenie międzynarodowej, dlatego jego znajomość jest konieczna do prawidłowego wykonania przelewu.