Opodatkowanie dochodów pracujących w Anglii osób, które jako miejsce zamieszkania podają Polskę, jest dość skomplikowanym zagadnieniem. Pracownicy przebywający i zarabiający za granicą są zobligowane do odprowadzania podatku PIT również w Polsce. Nowy podatek dla pracujących za granicą z 2021 roku wprowadził zmiany w tym zakresie. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest podwójne opodatkowanie 2021/2022?

Podwójne opodatkowanie 2021/2022 to sytuacja, w której dwa kraje jednocześnie mogą ubiegać się o prawo do opodatkowania uzyskanego w danym czasie dochodu. Zdarza się to, jeżeli mieszka się w jednym z krajów UE, natomiast pracuje w innym. Wówczas jest się uznawanym za pracownika transgranicznego. Dotyczy to osób:

 • oddelegowanych do pracy poza granicami kraju,
 • emerytowanych, które mieszkają w innym kraju UE niż kraj wypłacający środki.

Bardzo częstym zjawiskiem jest także podwójne opodatkowanie Polska-Anglia.

Jak uzyskać status rezydenta podatkowego w UK?

Rezydentura podatkowa UK w dużym uproszczeniu oznacza, że podatek od środków zarobionych w Wielkiej Brytanii płaci się na terenie UK, a nie w Polsce. Podwójne opodatkowanie Polska UK 2022 może być uciążliwe dla osób, które większą część roku spędzają poza granicami kraju i tam też chciałyby rozliczać swoje zarobki. Rozwiązaniem tej sytuacji jest staranie się o wspomnianą rezydenturę podatkową.

Status rezydenta oznacza nic innego, jak to, w jakim kraju konieczne będzie rozliczanie się z przychodów. Mając polską rezydenturę, pracownicy z Anglii muszą rozliczać się na terenie Polski. Nic zatem dziwnego, że od 2021 roku wzrosło zainteresowanie rezydenturą UK pozwalającą rozliczać się na terenie Wielkiej Brytanii.

Osoby przebywające na terenie Wielkiej Brytanii i tam zarabiające mogą rozwiązać kwestię rezydentury w łatwy sposób. Prawo UK przewidziało w tym zakresie dwa rozwiązania:

 • osoby będące rezydentami UK powinny obligatoryjnie zgłosić się do uiszczenia podatku dochodowego na terenie Wielkiej Brytanii; sytuacja ta może być jednak skomplikowana przez zapis, jakim jest ustawa o podwójnym opodatkowaniu; w dużym uproszczeniu oznacza to sytuację, w której dana osoba zarabia jednocześnie na terenie UK oraz Polski, będzie zobligowana do opłacenia dwóch podatków, adekwatnie do miejsca uzyskania przychodu;
 • mając status rezydenta innego kraju, osoby zarabiające na terenie UK zobligowane są do uiszczenia podatku dochodowego na terenie Wielkie Brytanii, ale wyłącznie od sumy uzyskanego przychodu na terenie kraju, oznacza to, że rząd Wielkie Brytanii nie opodatkuje przychodów pochodzących z innych krajów.

Status rezydenta podatkowego w Anglii można uzyskać poprzez Statutory Residence Test (SRT). Test składa się z trzech części:

 • Automatic Overseas Tests,
 • Automatic Residence Tests,
 • Sufficient Ties Test.

Jeżeli dana osoba spełnia jedno z trzech kryteriów Automatic Overseas Tests, można śmiało stwierdzić, że w danym roku podatkowym nie otrzyma statusu rezydenta. Dotyczy to sytuacji, w której:

 • w ostatnich trzech latach (w przynajmniej jednym roku podatkowym) dana osoba miała status rezydenta podatkowego UK, a w ostatnim roku podatkowym przebywała na terenie Wielkiej Brytanii krócej niż 16 dni;
 • na przestrzeni trzech ostatnich lat osoba nie miała statusu rezydenta, ale w ostatnim roku na terenie Wielkiej Brytanii spędziła mniej niż 46 dni,
 • osoba ma status pracownika zagranicznego przyznany przez rząd UK – dotyczy to osób pracujących w skali tygodnia minimum 35 godzin, w skali roku jest to mniej niż 91 dni.

Status rezydenta można uzyskać, spełniając jedno z trzech kryteriów określonych przez Automatic Residence Tests:

 • dana osoba mieszka na terenie Wielkiej Brytanii przez okres minimum 183 dni w danym roku podatkowym,
 • wnioskujący jest właścicielem domu lub mieszkania na terenie UK,
 • wykonuje się pracę w UK przez cały rok.

Trzecią częścią jest Sufficient Ties Test – przewidziany głównie dla osób, które nie uzyskały stosownej odpowiedzi dotyczącej swojej rezydentury po wypełnieniu wcześniejszych dwóch testów. Ta część zarezerwowana jest głównie dla osób, które na terenie UK przebywają od 46 do 182 dni w ciągu roku.

Jak wyglądało podwójne opodatkowanie Polska UK w 2021 roku i co się zmieniło?

Zastanawiasz się, jak rozliczane było podwójne opodatkowanie Polska – UK? 2021 przyniósł wiele zmian. Jeszcze do końca 2020 roku pracowników z Anglii dotyczyła ulga abolicyjna. Obowiązujący od 2008 roku przepis chronił wszystkie osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii. Istniała możliwość rozliczania się w kraju, w którym uzyskało się przychód, bez ponownego rozliczania się z niego w Polsce. Zarobione poza granicami kraju środki były zatem bezpieczne, gdyż po ich przywiezieniu do kraju nie podlegały one ponownemu opodatkowaniu. To jednak uległo zmianie.

Jak wyglądało podwójne opodatkowanie Polska UK w 2022 roku?

Jak zmieniły się dochody z Anglii? Rozliczenie w Polsce 2022 ze środków uzyskanych z Wielkiej Brytanii to drugi rok zmian, jakie wprowadziła ustawa ze stycznia 2021 roku. Konwencja pomiędzy Polską a Wielką Brytanią zniosła dotychczas obowiązującą ulgę abolicyjną. Dla pracowników oznacza to obowiązek złożenia PIT-u również w Polsce. Stosowne rozliczenie do Urzędu Skarbowego składa się do 30 kwietnia każdego roku. 

Dochody z Anglii a rozliczenie w Polsce 2022 – sprawdź, ile zapłacisz

Dochody z Anglii rozliczanie w Polsce w 2022 roku przed wpisaniem do polskiej deklaracji podatkowej, muszą zostać przeliczone na złotówki. Przy obliczeniach uwzględnia się kurs podawany przez NBP – sprzed dnia roboczego otrzymania wypłaty. W deklaracji PIT nie można łączyć środków uzyskanych w innym kraju oraz tych z Polski. To, ile zapłaci się przy corocznym rozliczeniu podatku, zależy natomiast od progów podatkowych.

Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania?

Osoby pracujące w Anglii i będące rezydentami podatkowymi mają szansę uniknąć podwójnego opodatkowania. Jednak aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, konieczne jest spełnienie trzech warunków:

 • osoba nie może przebywać na terenie obcego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym;
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca lub siedziby w drugim państwie;
 • wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę na terenie obcego kraju.

Uzyskiwanie przychodów na terenie Anglii i uniknięcie opodatkowania w kraju jest możliwe. Natomiast wszelkie uzyskane środki, można w prosty sposób przetransferować do kraju, korzystając np. z usług, jakimi są szybkie przelewy międzynarodowe w EasySend.