Głównym kierunkiem emigracyjnym w celach zarobkowych jest Anglia. Zastanawiasz się, jak wyglądają zarobki w Anglii w 2022 roku i na jakie kwoty mogą liczyć osoby wyjeżdżające w celu poprawy swojego życia? Sprawdź, na jakim poziomie plasuje się najniższa krajowa w Wielkiej Brytanii? 2022 rok to w dalszym ciągu dobry moment na podjęcie pracy w Anglii.

Czy w Anglii dostępna jest najniższa krajowa?

Podobnie jak w Polsce, również w Wielkiej Brytanii obowiązuje stawka określana jako najniższa krajowa. W Anglii 2022 rok przyniósł zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Miało to miejsce w kwietniu. Jest to miesiąc, kiedy co roku przeliczana jest kwota minimalnych zarobków.

W UK wyróżnia się kilka stawek minimalnych. Określa się je głównie na podstawie wieku danego pracownika, jak również tego, czy jest w trakcie nauki lub studiów. Główną granicą wieku wyznaczającą stawki minimalne jest ukończenie 23 roku życia. Stawki dzieli się wówczas następująco:

 • osoby, które nie ukończyły 23 roku życia, mają prawo do minimalnej kwoty wynagrodzenia określanej jako National Minimum Wage;
 • wobec pracowników, którzy ukończyli 23 rok życia, stosuje się minimalną stawkę wynagrodzenia National Living Wage.

Określenie minimal wage to w wolnym tłumaczeniu minimalna płaca. Warto także zaznaczyć, że granica wiekowa uległa zmianie na przełomie 2021 roku. Przed zmianami w przepisach granicę wyznaczał wiek 25 lat.

Jak wylicza się minimalną krajową w UK?

Chciałbyś dowiedzieć się, jaka jest najniższa krajowa w Anglii 2022? Podanie dokładnej informacji nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Wszystko ze względu na rozróżnienie stawek minimalnych uwzględniających wiek pracownika. Jeżeli dana osoba ukończyła 23 lata, wówczas podlega pod próg National Living Wage. Minimalna kwota zarobków ustalona w kwietniu 2022 plasuje się na poziomie £9,50 za godzinę. W przypadku pozostałych osób stosuje się National Living Wage, który w 2022 roku wygląda następująco:

 • osoby w wieku 21-23 lata – £9,18 za godzinę,
 • osoby w wieku 18-20 lat – £6,83 za godzinę,
 • osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – £4,81 za godzinę.

Kto może liczyć na minimalną krajową w Anglii?

System związany z minimalną krajową na terenie Wielkiej Brytanii dokładnie określa, kto może starać się o uzyskanie minimalnego wynagrodzenia, a komu nie będzie ono przyznane. Pierwszym kryterium jest wiek danej osoby. Niezbędne jest ukończenie 16 roku życia. Minimalne wynagrodzenie dotyczy także osób, które:

 • pracują w niepełnym wymiarze czasu,
 • mają przyznany stopień niepełnosprawności,
 • zatrudnione są tymczasowo lub czas próbny,
 • działają w rolnictwie,
 • pracując dorywczo,
 • wykonują powierzone im zadanie na stanowisku stażysty,
 • pracują na okrętach (są marynarzami),
 • nie są obywatelami Wielkiej Brytanii, ale mają prawo do pracy na jej terenie.

Rząd określa również, komu nie należy się minimalne wynagrodzenie. W tej grupie znalazły się osoby, które:

 • nie ukończyły 16 roku życia,
 • działają jako wolontariusze,
 • studiują i odbywają staż,
 • są zatrudnione jako self-employed,
 • mają status więźnia.

Minimalna krajowa UK w 2022 roku – kiedy ma znaczenie?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii przepisami wszelkie umowy o pracę, w których kwota wynagrodzenia jest niższa niż obecna kwota minimalna, są traktowane jako prawnie niewiążące. Na mocy przepisów – niezależnie od wykonywanej pracy – dana osoba musi mieć zagwarantowane otrzymanie stawki minimalnej obowiązującej na terenie kraju. Jej wartość aktualizowana jest natomiast corocznie w kwietniu.

Jak wyglądają zarobki w Anglii w 2022 roku?

Zarobki w Wielkiej Brytanii podlegają jeszcze jednemu wskaźnikowi wynagrodzenia, którym jest Real Living Wage. Czym dokładnie jest? W dużym uproszczeniu jest to stawka, jaką należałoby zarabiać, aby móc się utrzymać i żyć na umiarkowanym poziomie. Real Living Wage jest stawką wyliczaną na podstawie rzeczywistych cen różnego rodzaju produktów oraz usług, niezbędnych do codziennego funkcjonowania na terenie UK. Na chwilę obecną stawka ta wygląda następująco:

 • £11,05 na terenie Londynu,
 • £9,90 w pozostałej części kraju.

Jaka jest różnica pomiędzy stosowaną na co dzień stawką National Living Wage a Real Living Wage? Przede wszystkim druga z nich jest stawką wyliczaną w celach informacyjnych. Nie jest ona wiążąca dla pracodawcy. Pracodawcy oczywiście mogą stosować Real Living Wage, jednak nie są do tego zobligowani prawnie. National Living Wage to natomiast swego rodzaju gwarancja dla pracownika, że za wykonaną pracę nie może zarobić mniej, ponieważ jest to niezgodne z przepisami obowiązującymi w kraju. Nawet w przypadku, kiedy pracodawca oferuje niższe wynagrodzenie, nie należy się na nie godzić, powołując się na prawo.

Niezależnie od stawki, jaką otrzymuje się za pracę w Wielkiej Brytanii, osoby, które zdecydowały się na wyjazd w celach zarobkowych, często potrzebują skorzystać z możliwości przesłania swoich pieniędzy rodzinie w Polsce. Rozwiązaniem są w tym przypadku szybkie przelewy międzynarodowe, które w swojej ofercie ma EasySend. To bezpieczna i pewna usługa dla każdego. W jej przypadku nie ma znaczenia, jakie są dochody pracownika.