Wielu Polaków zastanawia się nad wyjazdem na Wyspy Brytyjskie. Powszechnie wiadomo, zarobki w UK są większe niż w Polsce, nawet na płacy minimalnej. Wydaje się również, że łatwiej tam znaleźć dobrze płatną pracę. Ile możemy więc zarobić w Wielkiej Brytanii? Jaka jest aktualna płaca minimalna w UK? Sprawdzamy aktualne stawki.

Aktualizacja: 30.01.2020 r. Pierwsza publikacja: 28.05.2017 r.

Płaca minimalna w UK w 2020 – ogólne informacje

Na początku warto przyswoić pewne fakty związane z pracą na Wyspach. Po pierwsze, rok podatkowy trwa tu od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Oznacza to, że corocznie w kwietniu wprowadzane są nowe regulacje dotyczące wysokości podatków. Rozliczanie następuje również w tym okresie, dlatego rok podatkowy w Wielkiej Brytanii oznacza się w dwuletnim przedziale – obowiązujący rok to 2019/2020, który zakończył się 5 kwietnia 2020r. Dzień później rozpoczął się rok podatkowy 2020/2021.

Po drugie – płaca minimalna (The National Minimum Wage; NMW) to najniższa kwota, jaką powinien otrzymać pracownik na Wyspach za godzinę swojej pracy. Jej wysokość ustalana jest corocznie przez brytyjski rząd w porozumieniu z niezależnym Low Pay Commision. NMW zazwyczaj jest zmieniana 2 razy w roku – w kwietniu i październiku.

Płaca minimalna w UK w 2020– komu się należy?

Trzeba podkreślić, że brytyjskie przepisy jasno regulują, komu przysługuje płaca minimalna. Aby mieć prawo do National Minimum Wage, należy być w school-leaving age. Są to osoby, które zakończyły naukę w szkole, a które do końca następujących po roku szkolnym wakacji skończą 16 lat. Jeśli tak się stanie, mają one do wyboru jedną z 3 opcji:

 • kontynuacja nauki w pełnym wymiarze czasu, np. w college’u,
 • rozpoczęcie nauki zawodu (apprenticeship lub traineeship),
 • 20 godzin pracy lub wolontariatu tygodniowo, jednocześnie ucząc się w szkole lub będąc na stażu w niepełnym wymiarze czasu.

Od 16. do 24. roku życia obowiązują inne, dość zróżnicowane stawki minimalnego wynagrodzenia, o których piszemy w dalszej części. Po ukończeniu 25. roku życia mamy natomiast prawo do National Living Wage, która będzie obowiązywać aż do emerytury, z uwzględnieniem wszystkich kolejnych zmian.

emerytura uk

Płaca minimalna należy się także dla osób, które m.in.:

 • są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • są zatrudnione tymczasowo (nawet na 1 dzień),
 • mają pensję rozliczaną w zależności od ilości wykonanych produktów,
 • są stażystami (apprentice),
 • są pracownikami zatrudnionymi na okres próbny,
 • są pracownikami ze stopniem niepełnosprawności,
 • pracują w rolnictwie,
 • są zagranicznymi pracownikami.

Nie mają natomiast prawa do płacy minimalnej, jeśli m.in. mają status self-employed, dziają jako wolontariusze, mają mniej niż 16 lat, przyjechali do Wielkiej Brytanii w ramach programów Unii Europejskiej (w tym Erasmus i Comenius) czy są studentami wyższej uczelni na stażu trwającym maksymalnie rok.

Płaca minimalna w UK w 2020 – stawki

Wyjaśniliśmy już wszystkie potrzebne informacje, zatem pora na konkretne kwoty. Poniżej przedstawiamy dwie stawki – obowiązującą wcześniej (od kwietnia 2018 r.) oraz stawkę, która weszła w życie od nowego roku podatkowego w kwietniu 2019 roku. Jak widać różnica jest znaczna.

placa minimalna UK 2019

W tym miejscu musimy wyjaśnić, kim jest apprentice. To osoba, która ukończyła 16 lat i rozpoczyna naukę zawodu w wybranej firmie, jednocześnie kontynuując naukę w niepełnym wymiarze czasu w obranym kierunku zawodowym. Staż zazwyczaj trwa od 1 roku do 4 lat. Wcześniej wspomnialiśmy także o traineeship – to propozycja dla osób, które mają minimalne doświadczenie w zawodzie lub nie mają go wcale. Jako trainee nie przysługuje nam płaca minimalna, ale pracodawca może pokryć koszty dojazdu czy posiłków. Taki staż może trwać maksymalnie 6 miesięcy i działać jako wprowadzenie do właściwego apprenticeship.

Dlaczego o tym wspominamy? Otóż wiek oraz czas trwania stażu mogą mieć wpływ na naszą płacę minimalną. Jako apprentice mamy prawo do:

 • płacy minimalnej zgodnie z progiem apprentice, jeśli
  • mamy 19 lat lub mniej,
  • mamy 19 lat lub więcej i jesteśmy w trakcie pierwszego roku stażu,
 • płacy minimalnej dostosowanej do wieku, jeśli mamy 19 lat lub więcej i zakończyliśmy pierwszy rok praktyki.

Postaramy się wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że mamy dwie osoby ze statusem apprentice: Johna i Alice. John ma 22 lata i jest w trakcie pierwszego roku apprenticeship. Zgodnie ze spełnianymi kryteriami, musi otrzymać co najmniej £3.90 za godzinę pracy. Jego koleżanka Alice również ma 22 lata, jednak rozpoczęła staż wcześniej i zakończyła już swój pierwszy rok. W związku z tym jej stawka godzinowa będzie liczona już według progu wiekowego i wyniesie minimum £7.70.

Płaca minimalna w UK – stawki godzinowe

Czas obowiązywania apprentice 16 – 17 lat 18 – 20 lat 21 – 24 lata 25 lat i więcej
obowiązywała wcześniej £3.70 £4.20 £5.90 £7.38 £7.83
aktualne stawki (od kwietnia 2019) £3.90 £4.35 £6.15 £7.70 £8.21

W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do rozliczania w trybie miesięcznym, dlatego przeliczyliśmy minimalne miesięczne zarobki przy zatrudnieniu na pełny etat, uwzględniając 48 godzin pracy w tygodniu (40 godzin w przypadku osób do 18. roku życia – zgodnie z brytyjskim prawem, nie mogą przepracować więcej) i przelicznik 1 miesiąc = 4,35 tygodnia:

Płaca minimalna w UK – stawki miesięczne

Czas obowiązywania apprentice 16 – 17 lat 18 – 20 lat 21 – 24 lata 25 lat i więcej
obowiązywała wcześniej £643.8* £730.8* £1231.92 £1540.94 £1634.90
aktualne stawki (od kwietnia 2019) £678.6* £756.9* £1284.12 £1607.76 £1714.25

* zarobki dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia i mogą przepracować max. 40 h/tydzień, dane ze strony www.gov.uk.

zarobki w UK

Płaca minimalna w UK w 2020 roku – różnice z Polską

Jak wygląda porównanie między Wielką Brytanią a Polską? Przede wszystkim należy podkreślić różnice w rozliczaniu – na Wyspach pracownik ma stawkę godzinową, w Polsce jest to kwota za cały miesiąc pracy, dlatego konieczne było przeliczenie brytyjskiej płacy minimalnej. Po drugie, w Wielkiej Brytanii wysokość pensji minimalnej uzależniona jest od progów wiekowych, których nie ma nad Wisłą.

Od 1 stycznia 2020 r. najniższa krajowa w Polsce wynosi 2600 zł brutto. Jak wygląda to na Wyspach? Pełnoletnia, nie mająca statusu apprentice osoba, zgodnie z obowiązującymi od kwietnia 2019 r. stawkami, w Wielkiej Brytanii na pełnym etacie zarobi co najmniej 3-4 razy więcej. Pamiętajmy jednak, że nie można tego dokładnie porównywać, gdyż zarówno pensje, jak i koszty życia w obu krajach są inne.

Płaca minimalna w UK w 2020 – o czym pamiętać?

Decydując się na pracę na Wyspach, musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Jeśli spełniamy warunki określone w brytyjskim prawie, przysługuje nam płaca minimalna. Nie ma znaczenia, jak duża jest zatrudniająca nas firma – każdy pracodawca musi pokryć takie same koszty utrzymania pracownika. Jeśli nie otrzymamy pełnej kwoty wynagrodzenia, najpierw powinniśmy spróbować rozwiązać sprawę z pracodawcą i ubiegać się o całą należną kwotę, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie progami płacy minimalnej. Mamy także prawo pisemnie ubiegać się o dostęp do dokumentów rozliczeniowych. Co więcej, możemy je skopiować, a część z nich zabrać ze sobą. Jeśli ten sposób nie przyniesie skutku, możemy skierować sprawę do brytyjskiego urzędu skarbowego, który przeprowadzi kontrolę w firmie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, HMRC nakazuje natychmiastowy zwrot należności pracownikom, a także nałoży na pracodawcę karę pieniężną. Firma może również widnieć jako zalegająca z płatnościami pracownikom na brytyjskich stronach rządowych.

O czym koniecznie należy pamiętać? Jeśli podpiszemy umowę z brytyjskim pracodawcą na kwotę niższą, niż należna w tym momencie płaca minimalna, umowa nie ma mocy prawnej! Prawo gwarantuje nam najmniejszą kwotę, którą musimy otrzymać za swoją pracę. O zwrot należności można się ubiegać nawet wtedy, gdy współpraca z firmą została już zakończona. Warto więc walczyć o swoje, a przede wszystkim – znać swoje prawa i nie dać się zaskoczyć.