Przelewy online są wygodne w realizacji. Niestety podczas ich zlecania łatwo jest popełnić błąd. Wystarczy omyłkowo wpisać inną cyfrę w numerze konta i już pieniądze trafią nie tam, gdzie trzeba. Może się też zdarzyć zlecenie wysłania przelewu na konto, które już nie istnieje. Jedno zero więcej i przelejemy nie 100 zł, a 1000 zł. Co wtedy? Czy da się cofnąć przelew pieniędzy w banku?

Czy da się anulować przelew?

Jeśli wprowadzisz zły numer konta podczas wykonywania przelewu, może zdarzyć się, że nieprawidłowy numer nie zostanie przypisany do żadnego istniejącego konta. Wówczas wyświetli się odpowiedni komunikat o błędzie i nie będziesz mieć opcji zatwierdzenia transferu. Jeśli jednak tak się nie stanie – ponieważ błędnie wprowadzony ciąg cyfr odpowiadał czyjemuś kontu lub pomyłka nie dotyczyła numeru konta, a niewłaściwej kwoty – musisz natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem. Możliwe, że zatrzymanie transferu nadal będzie możliwe, choć szanse na to są małe. Najlepiej udać się natychmiast do oddziału lub zadzwonić na infolinię swojego banku.

Jak cofnąć przelew w swoim banku?

Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz anulować przelew w swoim banku? Oto kilka przykładów tego, jak wycofywane są transakcje w kilku najpopularniejszych bankach w Polsce.

Jak cofnąć przelew w PKO?

Wysłanego i już zrealizowanego przelewu w PKO nie da się cofnąć. Możesz udać się do oddziału lub zadzwonić na infolinię banku i poinformować o pomyłce. Musisz podać datę i godzinę transakcji oraz numer konta, na który pieniądze zostały przelane. Wówczas PKO na Twoją prośbę poinformuje właściciela omyłkowego rachunku o zaistniałym błędzie i wezwie do zwrotu przelanych mu środków. Odbiorca błędnego przelewu zobowiązany jest zwrócić nienależną kwotę na specjalny rachunek techniczny banku, dzięki czemu zachowuje pełną anonimowość. Stamtąd pieniądze przelewane są z powrotem na Twoje konto. Jeśli błędny adresat przelewu zlekceważy wezwanie banku i nie zwróci środków w ciągu 30 dni, możesz wnioskować o przekazanie Ci jego danych i rozstrzygnąć sprawę na drodze sądowej.

Z kolei jeśli przelew w banku PKO jeszcze nie opuścił Twojego konta, możesz zlecić jego anulowanie. Wystarczy, że zalogujesz się do bankowości internetowej, wejdziesz w sekcję „operacje” i zakładkę „oczekujące” oraz wybierzesz przelew, który zamierzasz anulować. Pojawi się przycisk z trzema kropeczkami, w który należy kliknąć i wybrać opcję „anuluj”. Następnie zostaniesz poproszony o autoryzację zlecenia kanałem, który służy Ci do potwierdzania dyspozycji na rachunku, na przykład kodem SMS.

Jak cofnąć przelew w mBanku?

W przypadku błędnie zleconego przelewu, który opuścił już Twoje konto, musisz postępować tak samo jak klienci banku PKO. Udaj się do oddziału mBanku lub zadzwoń na infolinię i poinformuj o całym zdarzeniu. Anulować możesz jedynie transakcje opatrzone statusem „oczekujące” i „przyszłe”, przy czym te drugie nie mogą zostać anulowane w dniu ich realizacji. Niezrealizowany przelew oczekujący możesz wycofać z poziomu bankowości internetowej.

Jak anulować przelew? Santander

Jeśli jesteś klientem Santander Bank Polska, możesz anulować tylko przelewy złożone z datą przyszłą i wyłącznie do dnia, który poprzedza ustalony dzień transakcji. W tym celu wystarczy zadzwonić na infolinię banku lub złożyć wniosek w wybranym oddziale. Każdy inny przelew (bez konkretnej daty wykonania) zostaje od razu po zatwierdzeniu transferu wysłany do przetworzenia, w związku z czym nie może zostać anulowany.

Jak wygląda anulowanie przelewu w ING?

W banku ING można anulować tylko przelewy zwykłe, zlecone w polskiej walucie. Wobec tego nie anulujesz np. transakcji realizowanej w trybie ekspresowym: Express Elixir i BlueCash, na telefon BLIK, a także poleceń wymiany walut w kantorze. Błędny przelew, który jeszcze nie opuścił Twojego konta, odwołasz w „historii”, w szczegółach transakcji. Musisz użyć opcji „odwołaj przelew”, która jest dostępna tylko w czasie, gdy możliwe jest skorzystanie z niej.

Jak wygląda anulowanie przelewu Pekao24?

Nie ma możliwości anulowania przelewu zleconego w serwisach usługi Pekao24 z datą bieżącą ustaloną jako dzień realizacji transakcji. W przypadku błędu należy kontaktować się z bankiem i wnioskować o wycofanie przelewu na zasadach, które obowiązują w procedurze zwrotu błędnych transferów.

Cofnięcie przelewu bankowego przez kobietę

Ile kosztuje wycofanie przelewu?

W zależności od banku opłata za anulowanie przelewu oraz pomoc w odzyskaniu pomyłkowo przesłanych pieniędzy zazwyczaj albo nie jest w ogóle pobierana, albo wręcz przeciwnie – jest dość wysoka. Na darmową pomoc możesz liczyć na przykład w PKO czy mBanku. Bank Pekao S.A. nie daje możliwości anulowania przelewu, ale nie pobiera opłaty za pomoc w odzyskaniu pieniędzy wysłanych na błędny rachunek. Podobnie działa ING, choć tutaj za anulację zapłacisz symboliczną złotówkę. Sporo za pomoc w odzyskaniu błędnie przelanych pieniędzy liczy na przykład Santander – aż 25 zł.

Sprawdzaj poprawność danych przelewu

Wraz z wejściem w życie unijnej dyrektywy o transakcjach bankowych, instytucje finansowe nie mają już obowiązku kojarzenia nazwy odbiorcy z identyfikatorem klienta. W 2016 roku w ramach projektu SEPA wprowadzono numer IBAN konta bankowego odbiorcy, który należy podać przy wykonywaniu przelewów. Umożliwia on identyfikację wszystkich rachunków bankowych, które znajdują się w krajach strefy SEPA. Takiego kodu potrzebujesz nie tylko do przelewów realizowanych w banku, ale także tych wykonywanych z poziomu platform zewnętrznych instytucji płatniczych np. EasySend. Bez znajomości numeru IBAN nie zlecisz żadnego przelewu międzynarodowego.

Klienci banków sami są odpowiedzialni za poprawność danych wykonywanych przelewów. Właśnie dlatego przed każdym przelewem powinno się sprawdzić, czy rubryki na imię i nazwisko adresata, wartość przelewu, a także numer IBAN banku odbiorcy zostały poprawnie uzupełnione. Nawet jedna zła cyfra w numerze konta może sprawić, że przekazana kwota trafi do niewłaściwej osoby. Dlatego zaleca się weryfikowanie poprawności danych przed potwierdzeniem przelewu oraz regularne sprawdzanie wyciągu bankowego. Pod pewnymi warunkami pieniądze mogą zostać zwrócone w przypadku błędnego przelewu. Jednak takie obciążenie zwrotne jest zwykle związane z kosztami. Jeśli chcesz uniknąć stresu i niepotrzebnych komplikacji z odzyskaniem środków z błędnego przelewu, sprawdź poprawność danych trzy razy, zanim zatwierdzisz transakcję.