Wielka Brytania uznawana jest za jeden z krajów, gdzie system opieki społecznej znajduje się na bardzo dobrym poziomie. Zasiłek na dziecko w UK przysługuje nie tylko Anglikom, ale również osobom przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii, w tym mieszkającym tam Polakom. Na jaki zasiłek na dziecko w Anglii w 2022 roku mogą liczyć rodzice? Czy konieczne jest spełnienie specjalnych warunków? Sprawdź, co warto wiedzieć.

Czy można otrzymać zasiłek na dziecko w UK?

Zasiłek na dziecko w UK to dodatkowe środki łatwe do uzyskania. Zasiłek można otrzymać na każde dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia i zakończyło naukę. Świadczenie przyznaje się również na dziecko do 18 roku życia, jeżeli w dalszym ciągu się uczy w pełnym wymiarze czasu. Pod pojęciem pełnego wymiaru czasu, obowiązujące prawo przewiduje zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne. Co ważne, zasiłek można otrzymać na dziecko, które nie mieszka z rodzicem w Wielkiej Brytanii. Warunkiem do jego uzyskania jest jednak to, aby było to dziecko rodzone lub prawnie zaadoptowane.

Jakie rodzaje zasiłków w UK przysługują na dziecko?

Polacy przebywający na terenie Wielkiej Brytanii mogą liczyć na różne formy zasiłków. Te dzieli się na takie świadczenia jak:

 • Sure Start Maternity Grant,
 • Best Start Grant and Best Start Foods,
 • Child Benefit.

Sure Start Maternity Grant jest jednorazowym grantem przyznawanym na pierwsze urodzone dziecko na terenie Anglii lub Walii. Świadczenie wynosi £500. W celu jego uzyskania konieczne jest, aby przynajmniej jeden z rodziców pobierał jeden z następujących zasiłków –  Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance, income-related Employment and Support Allowance, Pension Credit, Child Tax Credit, Working Tax Credit that includes a disability or severe disability element, Universal Credit. Wniosek o przyznanie tego grantu można uzupełnić na stronie rządowej.

Best Start Grant and Best Start Foods to grant przysługujący dzieciom urodzonym na terenie Szkocji. Podobnie jak w przypadku grantu obowiązującego na terenie Anglii oraz Walii, również w tym przypadku, jeden z opiekunów prawnych dziecka musi pobierać któryś ze wspomnianych zasiłków – Universal Credit, Child Tax Credit,  Working Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, Pension Credit, Income-based Jobseekers Allowance (JSA), Income-related Employment and Support Allowance (ESA).

Child Benefit jest zasiłkiem wypłacanym comiesięcznie, który przysługuje rodzicom dzieci do 16 roku życia, jeżeli zakończyły one naukę lub do 18 roku życia, jeżeli w dalszym ciągu się uczą. Jest ono niezależne od otrzymywanego wynagrodzenia. Jeżeli jednak rodzic otrzymuje wynagrodzenie przekraczające 50 tysięcy funtów rocznie, wówczas pomoc materialna może zostać zmniejszona lub wstrzymana.

Komu przysługuje zasiłek na dziecko w Anglii 2022?

Child Benefit, czyli zasiłek przysługujący comiesięcznie, wymaga spełniania odpowiednich kryteriów. Ze świadczenia mogą korzystać rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie, którzy na stałe mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii. Niezbędne jest spełnienie jednego z trzech warunków:

 • wychowanie dziecka do 16 roku życia;
 • wychowanie dziecka w wieku 16-18 lat, jeżeli w dalszym ciągu uczy się w szkole;
 • wychowanie dziecka w wieku 16-17 lat, które ukończyło swoją naukę w szkole, a jednocześnie zostało zarejestrowane w systemie jako osoba poszukująca możliwości dalszej edukacji (Education and Library Board, Connexions, Department for Employment and Learning, Ministry of Defence).

Rodzice przebywający na stałe w UK mogą również starać się o uzyskanie zasiłku na dziecko w momencie, kiedy przebywa ono poza granicami Wielkiej Brytanii. W takiej sytuacji konieczne jest spełnienie dwóch warunków, aby móc liczyć na Child Benefit:

 • rodzic musi przesyłać pieniądze na utrzymanie dziecka w kwocie minimum połowy otrzymywanego zasiłku;
 • osoba opiekująca się dzieckiem w Polsce, nie może pobierać w kraju kolejnego zasiłku na jego utrzymanie.

Jak starać się o zasiłek na dziecko w UK?

Zasiłek na dziecko w Anglii w 2022 roku wymaga przedłożenia wniosku w urzędzie. W tym celu rodzic powinien uzupełnić formularz CH2 i złożyć go wraz z aktem urodzenia dziecka lub też specjalnym certyfikatem (ten otrzymuje się przy adopcji). Dokumentację należy przedłożyć w Child Benefit Office – dla Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej. W formularzu rodzice dziecka proszeni są również o przedstawienie takich informacji jak:

 • numer ubezpieczenia społecznego,
 • numer konta bankowego, na które przelewane będą środki.

Ile wynosi zasiłek na dziecko w UK?

Zasiłek na dziecko w UK wypłacany jest na konto co miesiąc. W niektórych sytuacjach możliwa jest zmiana na wypłaty cotygodniowe. Sytuacja ta jest respektowana w szczególnych sytuacjach – jeżeli samotnie wychowuje się dziecko oraz dochody są stosunkowo niskie. Sama wysokość świadczeń z Child Benefit zależy od dwóch elementów:

 • liczby dzieci objętych świadczeniem,
 • zmiennej stawki, która ustalana jest każdego roku.

Child Benefit przyznawany w Wielkiej Brytanii w 2022 roku wygląda w następujący sposób:

 • £ 21,5 tygodniowo na najstarsze lub jedyne dziecko,
 • £ 13,95 tygodniowo na drugie i każde kolejne dziecko.

Korzystając z rozwiązania, w którym dziecko przebywa w Polsce, można w komfortowy sposób przesyłać pieniądze na jego utrzymanie. Przelewy zagraniczne od EasySend to wygodne i szybkie rozwiązanie, aby środki trafiły do dziecka błyskawicznie.