Regulamin Programu Poleceń

 1. Program Poleceń daje możliwość polecania usług EasySend znajomym, przyjaciołom, rodzinie.

 2. Z Programu Poleceń mogą korzystać osoby, które posiadają aktywne konto klienta indywidualnego EasySend i zrealizowały minimum 1 przelew przez EasySend.

 3. Z Programu Poleceń mogą korzystać tylko klienci indywidualni.

 4. Polecać znajomych można za pomocą indywidualnego linku referencyjnego, poprzez udostępnienie zaproszenia na Facebooku czy wysłanie wiadomości e-mailowych.

 5. Polecający może polecić maksymalnie 500 osób w Programie Poleceń. Limit ten może zostać zwiększony kontaktując się z Obsługą Klienta EasySend.

 6. Polecone osoby, które się zarejestrują, będą widoczne w Panelu Klienta osoby polecającej.

 7. Aby polecenie zostało uznane za prawidłowe, osoba polecona musi spełnić następujące warunki:

  • zarejestrować się na stronie EasySend po kliknięciu w link referencyjny;
  • wykonać przelewy o wartości minimum 100 £ albo równowartość tej kwoty w EUR lub PLN (w momencie pozytywnego zatwierdzenia sumy przelewów na taką kwotę, osoba zostaje automatycznie zatwierdzona jako polecona).
 8. W momencie polecenia osoby, które spełniła wyżej wymienione warunki, osobie polecającej przysługuje nagroda w wysokości £ 10 (albo równowartość tej kwoty w EUR lub PLN).

 9. Nagroda będzie przekazana na wskazany rachunek w ciągu trzech dni roboczych od skontaktowania się z EasySend w tej sprawie. Polecający może czekać na większą liczbę poleceń i odebrać większą nagrodę.

 10. Rachunek bankowy, na który wypłacana jest nagroda, musi być prowadzony w Wielkiej Brytanii w walucie GBP, w Irlandii w EUR lub w Polsce w walucie PLN.

 11. Osoba polecona, w momencie zrealizowania warunku wykonania przelewów o wartości minimum 100 £ (albo równowartości tej kwoty w EUR lub PLN), otrzyma nagrodę w postaci darmowego przelewu SuperFAST.

 12. Jeśli osoba polecona otrzyma link referencyjny od różnych osób, uznany zostanie ten, który doprowadzi do rejestracji.

 13. Osoba polecona realizuje swój pierwszy przelew FAST w EasySend za darmo.

 14. Program Poleceń musi być wykorzystywany zgodnie z prawem, regulaminem i w dobrej wierze. Jako uczestnik Programu Poleceń nie możesz:

  • tworzyć więcej niż jednego konta klienta i polecać samego/samą siebie;
  • zapraszać osób, które tworzą dodatkowe konta w tym celu;
  • używać fałszywych lub kradzionych danych w celu stworzenia fikcyjnych kont i polecania ich;
  • zapraszać osób, których nie znasz, w sposób, który zostanie uznany (w opinii EasySend) za spam lub inny niechciany i nieopłacony sposób komunikacji masowej;
  • udostępniać swojej karty płatniczej lub konta bankowego osobom zaproszonym w celu dokonania transakcji;
  • zapraszać obecnych klientów EasySend;
  • prowadzić działań, które mają negatywny wpływ na wizerunek i opinię o EasySend wśród potencjalnych lub obecnych klientów;
  • działać w jakikolwiek inny sposób, który ma podważyć zasady Programu Poleceń lub tego regulaminu.
 15. Przystępując do Programu Poleceń, oświadczasz, że uzyskałeś/aś zgodę osób polecanych na przekazanie nam ich danych.

 16. EasySend ma prawo do nieuznania poleceń i niewypłacenia nagrody, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie regulaminu i idei Programu Poleceń.

 17. W momencie stwierdzenia naruszenia regulaminu Programu Poleceń EasySend może podjąć akcje, które mogą skutkować zamknięciem konta klienta osoby polecającej, poleconej lub zawieszeniem Programu Poleceń.

 18. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za użycie Programu Poleceń, które jest niezgodne z regulaminem.

 19. EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub zakończenia Programu Poleceń w dowolnym momencie jego trwania, bez wcześniejszego uprzedzenia.