Regulamin Programu Poleceń

 1. Program Poleceń daje możliwość polecania usług EasySend znajomym, przyjaciołom, rodzinie lub innym osobom.
 2. Z Programu Poleceń mogą korzystać osoby, które posiadają aktywne konto klienta indywidualnego EasySend.
 3. Polecać można za pomocą indywidualnego linku referencyjnego, poprzez udostępnienie zaproszenia na Facebooku czy wysłanie wiadomości e-mailowych.
 4. Polecone osoby, które się zarejestrują, będą widoczne w Panelu Klienta osoby polecającej.
 5. Aby polecenie zostało uznane za prawidłowe, osoba polecona musi spełnić następujące warunki: zarejestrować się na stronie EasySend po kliknięciu w link referencyjny oraz wykonać przelewy o wartości minimum 100 £ albo równowartość tej kwoty w dowolnej walucie (w momencie pozytywnego zatwierdzenia sumy przelewów na taką kwotę, osoba zostaje automatycznie zatwierdzona jako polecona).
 6. W momencie, gdy polecona osoba zrealizuje wyżej wymienione warunki, osobie polecającej przysługuje nagroda w standardowej wysokości 10 £ (albo równowartość tej kwoty w EUR lub PLN – obowiązuje wówczas kurs wymiany dla danej pary walutowej opublikowany na stronie www.easysend.pl w dniu dokonania przez Easysend wypłaty nagrody).
 7. Easysend zastrzega sobie prawo do ustalenia niestandardowej, (wyższej) wysokości kwoty nagrody przyznawanej za polecenie.
 8. Niestandardowa kwota nagrody za polecenie może obowiązywać wszystkich uczestników programu poleceń jedynie w okresie promocji ogłoszonej przez Easysend. O szczegółowych warunkach takiej promocji Easysend każdorazowo poinformuje klientów drogą mailową lub poprzez panel klienta.
 9. Niestandardowa kwota nagrody za polecenie może również być ustalona z poszczególnymi uczestnikami programu poleceń wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń z Easysend.
 10. Nagroda będzie przekazana na wskazany rachunek w ciągu trzech dni roboczych od skontaktowania się z EasySend w tej sprawie. Polecający może czekać na większą liczbę poleceń i odebrać większą nagrodę.
 11. Rachunek bankowy, na który wypłacana jest nagroda, musi być prowadzony w Wielkiej Brytanii w walucie GBP, w Unii Europejskiej w EUR lub w Polsce w walucie PLN.
 12. Osoba polecona, w momencie zrealizowania warunku wykonania przelewów o wartości minimum 100 £ (albo równowartości tej kwoty w innej walucie), otrzyma nagrodę w postaci darmowego przelewu SuperFAST.
 13. Jeśli osoba polecona otrzyma link referencyjny od różnych osób, uznany zostanie ten, który doprowadzi do rejestracji.
 14. Osoba polecona realizuje swój pierwszy przelew FAST w EasySend za darmo.
 15. Przystępując do Programu Poleceń, oświadczasz, że uzyskałeś/aś zgodę osób polecanych na przekazanie nam ich danych.
 16. EasySend ma prawo do nieuznania poleceń i niewypłacenia nagrody, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie regulaminu i idei Programu Poleceń.
 17. W momencie stwierdzenia naruszenia regulaminu Programu Poleceń EasySend może podjąć akcje, które mogą skutkować zamknięciem konta klienta osoby polecającej, poleconej lub zawieszeniem Programu Poleceń.
 18. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za użycie Programu Poleceń, które jest niezgodne z regulaminem.
 19. EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub zakończenia Programu Poleceń w dowolnym momencie jego trwania, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 20. Program Poleceń musi być wykorzystywany zgodnie z prawem, regulaminem i w dobrej wierze. Jako uczestnik Programu Poleceń nie możesz:
 • tworzyć więcej niż jednego konta klienta i polecać samego/samą siebie;
 • zapraszać osób, które tworzą dodatkowe konta w tym celu;
 • używać fałszywych lub kradzionych danych w celu stworzenia fikcyjnych kont i polecania ich;
 • zapraszać osób, których nie znasz, w sposób, który zostanie uznany (w opinii EasySend) za spam lub inny niechciany i nieopłacony sposób komunikacji masowej;
 • udostępniać swojej karty płatniczej lub konta bankowego osobom zaproszonym w celu dokonania transakcji;
 • zapraszać obecnych klientów EasySend;
 • prowadzić działań, które mają negatywny wpływ na wizerunek i opinię o EasySend wśród potencjalnych lub obecnych klientów;
 • działać w jakikolwiek inny sposób, który ma podważyć zasady Programu Poleceń lub tego regulaminu.

Języki, w których mówimy

Chcemy przekraczać dla Was granice - również te językowe. Sprawdź, w których językach możesz z nami porozmawiać!

Divider