Regulamin Programu Poleceń.

 1. Program Poleceń daje możliwość polecania usług EasySend znajomym, przyjaciołom, rodzinie.

 2. Z Programu Poleceń mogą korzystać osoby, które posiadają aktywne konto klienta indywidualnego EasySend i zrealizowały minimum 1 przelew przez EasySend.

 3. Z Programu Poleceń mogą korzystać tylko klienci indywidualni.

 4. Polecać znajomych można za pomocą indywidualnego linku referencyjnego, poprzez udostępnienie zaproszenia na Facebooku, czy wysłanie wiadomości mailowych.

 5. Polecający może polecić maksymalnie 500 osób w Programie Poleceń. Limit ten może zostać zwiększony kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta EasySend.

 6. Polecone osoby, które się zarejestrują, będą widoczne w panelu klienta osoby polecającej.

 7. Aby polecenie zostało uznane za prawidłowe, osoba polecona musi spełnić następujące warunki:

  • zarejestrować się na stronie EasySend po kliknięciu w link referencyjny;
  • wykonać przelewy o równowartości minimum 100 GBP (w momencie pozytywnego zatwierdzenia sumy przelewów na taką kwotę, osoba zostaje automatycznie zatwierdzona jako polecona).
 8. W momencie polecenia osoby, które spełniła wyżej wymienione warunki, osobie polecającej przysługuje nagroda w wysokości 10 GBP.

 9. Nagroda będzie przekazana na wskazany rachunek w ciągu trzech dni roboczych od skontaktowania się z EasySend w tej sprawie. Polecający może czekać na większą liczbę poleceń i odebrać większą nagrodę.

 10. Rachunek bankowy, na który wypłacana jest nagroda, musi być prowadzony w Wielkiej Brytanii w walucie GBP lub w Polsce w walucie PLN.

 11. Osoba polecona w momencie zrealizowania warunku 100 GBP otrzyma nagrodę w postaci darmowego przelewu SuperFast.

 12. Jeśli osoba polecona otrzyma link referencyjny od różnych osób, uznany zostanie ten, który doprowadzi do rejestracji.

 13. Osoba polecona realizuje swój pierwszy przelew Fast w EasySend za darmo.

 14. Program Poleceń musi być wykorzystywany zgodnie z prawem, regulaminem i w dobrej wierze. Jako uczestnik Programu Poleceń nie możesz:

  • tworzyć więcej niż jedno konto klienta i polecać sam siebie;
  • zapraszać osoby, które tworzą dodatkowe konta w tym celu;
  • używać fałszywych lub kradzionych danych w celu stworzenia fikcyjnych kont i polecania ich;
  • zapraszać osoby, których nie znasz w sposób, który zostanie uznany (w opinii EasySend) jako spam lub inny niechciany i nieopłacony sposób komunikacji masowej;
  • udostępnić swojej karty płatniczej lub konta bankowego osobom zaproszonym w celu dokonania transakcji;
  • zapraszać obecnych klientów EasySend;
  • prowadzić działania, które mają negatywny wpływ na wizerunek i opinię o EasySend wśród potencjalnych klientów lub klientów;
  • działać w jakikolwiek inny sposób, który ma podważyć zasady Programu Poleceń lub tego regulaminu.
 15. Przystępując do Programu Poleceń oświadczasz, że uzyskałeś zgodę osób polecanych na przekazanie nam ich danych.

 16. EasySend ma prawo nie uznania poleceń i nie wypłacenia nagrody, jeśli stwierdzi, że nastąpiło naruszenie regulaminu i idei Programu Poleceń.

 17. W momencie stwierdzenia naruszenia regulaminu Programu Poleceń, EasySend może podjąć akcje, które mogą skutkować zamknięciem konta klienta osoby polecającej, poleconej lub zawieszenie Programu Poleceń.

 18. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za użycie Programu Poleceń, które jest niezgodne z regulaminem.

 19. EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub zakończenia Programu Poleceń w dowolnym momencie jego trwania, bez wcześniejszego uprzedzenia.