Jak wysłać przelew?

W celu wysłania przelewu po zalogowaniu do panelu klienta EasySend należy w pierwszym kroku wprowadzić dane odbiorcy. Jeżeli na twojej liście nie masz jeszcze żadnego odbiorcy, wystarczy kliknąć „dodaj nowego odbiorcę”. W następnym kroku system poprosi o wskazanie typu i kierunku przelewu oraz o jego wartość. W tym kroku należy wprowadzić kwotę przelewu w walucie wejściowej lub wyjściowej i wybrać jeden z trybów przelewu dostępnych dla wybranego przez ciebie kierunku. Następnie należy opłacić zlecenie za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez system numer rachunku bankowego, za pomocą karty płatniczej lub szybkiej płatności online.

Jak dodać odbiorcę oraz jakie dane odbiorcy muszę uzupełnić?

Po wejściu w zakładkę „odbiorcy” lub kliknięciu opcji „zleć przelew” system przekieruje cię do twojej listy odbiorców. W celu dodania nowego wystarczy wybrać opcję „dodaj odbiorcę”, uzupełnić imię i nazwisko, kraj odbiorcy, walutę oraz wybrać domyślne przeznaczenie przelewu. Dane odbiorcy, jakich potrzebujemy, różnią się w zależności od typu wybranego przez ciebie przelewu.
 • Przelewy z odbiorem gotówki (odbiór gotówki na poczcie w Polsce, odbiór gotówki w innych krajach). Wysyłając przelew z odbiorem gotówki należy wskazać imię i nazwisko odbiorcy oraz komórkowy numer telefonu, na który zostanie wysłany kod uprawniający do odbioru gotówki.
 • Przelewy na konto bankowe Wysyłając przelew na konto wystarczy uzupełnić imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy i numer rachunku w odpowiednim formacie (w zależności od wybranej waluty i kraju odbiorcy system poprosi o wstawienie danych rachunku w formacie krajowym lub w formacie IBAN). Przykładowo dla rachunków prowadzonych w Wielkiej Brytanii w walucie GBP należy wprowadzić numer rachunku w formacie: 6 cyfr sort code oraz 8 cyfr account number. Dla rachunków prowadzonych w walucie PLN należy wpisać tylko 26 cyfr numeru rachunku, dla pozostałych walut i kierunków numer rachunku należy uzupełnić w formacie IBAN.
 • Przelewy na kartę Wysyłając przelew na kartę wystarczy uzupełnić imię i nazwisko oraz numer karty odbiorcy.
 • Jak działają przelewy z odbiorem gotówki?

 • Odbiór gotówki na poczcie w Polsce - po zatwierdzeniu przez nas przelewu, na podany numer telefonu komórkowego odbiorcy wysłany zostanie sms z unikatowym kodem transakcji giro i numerem easysend – 99999999. Odbiorca może się udać do dowolnego oddziału poczty polskiej i po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podaniu kodu giro będzie mógł wypłacić środki. Maksymalna kwota jednorazowego zlecenia przelewu z odbiorem w gotówce wynosi 20,000.00 PLN.
 • Odbiór gotówki w innych krajach - po zatwierdzeniu przez nas przelewu, na podany numer telefonu komórkowego wysłany zostanie sms z unikatowym kodem transakcji (intelexpress system). Odbiorca po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podaniu kodu transakcji będzie mógł wypłacić środki w dowolnym punkcie odbioru sieci intelexpress. dzienny limit przekazów to równowartość 5600 USD.
 • W jakim czasie odbiorca otrzyma środki?

 • Przelewy z odbiorem gotówki (odbiór gotówki na poczcie w polsce, odbiór gotówki w innych krajach). Dla odbioru gotówki czas dostarczenia to nawet 10 minut. Przy pierwszym przelewie może zaistnieć potrzeba dodatkowej weryfikacji w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji i zgodności z obowiązującymi przepisami, co może nieznacznie wydłużyć ten czas.
 • Przelewy na konto bankowe czas realizacji przelewu jest zależny od wybranego kierunku oraz waluty i zostanie podany podczas wprowadzania przelewu. W zależności od wybranego rodzaju przelewu może zostać zrealizowany w czasie nawet od 10 min do 1-3 dni roboczych. Przy pierwszym przelewie może zaistnieć potrzeba dodatkowej weryfikacji w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji i zgodności z obowiązującymi przepisami, co może nieznacznie wydłużyć ten czas.
 • Przelewy na kartę przelewy na kartę dostarczane są do odbiorcy w czasie od 10 minut do maksymalnie jednego dnia roboczego.
 • Co się stanie, jeśli złożę zlecenie przelewu online, ale nie prześlę środków na realizację zlecenia?

  Twoje zlecenie jest aktywne przez 24 godziny (sprawdź wyjątki poniżej). Oznacza to, że kurs wymiany zostanie zarezerwowany dla ciebie na ten okres. Jeśli w tym czasie środki na realizację zlecenia nie wpłyną na nasze konto Twój przelew może zostać anulowany. Jeśli środki zostaną nam przekazane po upływie czasu oczekiwania dla danej waluty, kurs zlecenia może zostać zmieniony na obowiązujący w chwili zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym. Czas oczekiwania na wpłatę środków na realizację zlecenia:
 • GBP, PLN – 1 dzień roboczy
 • EUR, DKK, NOK, SEK – 3 dni robocze
 • Wysłałem/am środki z banku, kiedy pojawią się na waszym koncie?

  Czas dostarczenia Twojego przelewu na nasze konto bankowe jest zależny od kraju, z którego wysyłasz środki oraz od czasu realizacji przelewów określonego w twoim banku. Najlepiej sprawdzić to na stronie banku, z którego wysyłane są środki.

  Na jakie konta/waluty mogę przelewać pieniądze?

 • Przelewy z odbiorem gotówki (odbiór gotówki na poczcie w Polsce, odbiór gotówki w innych krajach) - Odbiór gotówki w Polsce w punktach poczty polskiej jest możliwy tylko w walucie PLN. Odbiór gotówki w Ukrainie, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Uzbekistanie możliwy jest w dwóch walutach: USD lub EUR.
 • Przelewy na konta bankowe w zależności od kraju nadania realizujemy przelewy na konta prowadzone w trzech walutach (PLN, GBP, EUR,). Realizujemy przelewy międzynarodowe w tej samej walucie, np. GBP-GBP, EUR-EUR jeżeli zostają zlecone w ramach dwóch różnych krajów. Nie realizujemy przelewów krajowych w tej samej walucie, np. PLN-PLN w Polsce. Na życzenie klienta możemy wykonywać nietypowe transakcje, w kierunkach lub walutach niewymienionych powyżej – możliwe do zrealizowania wyłącznie po kontakcie telefonicznym z naszym biurem obsługo klienta. Podczas kontaktu zostaną ustalone indywidualnie warunki na wybrane zlecenie.
 • Przelewy na kartę przelewy na kartę są realizowane na karty debetowe i kredytowe Mastercard oraz Visa w walucie UAH do krajów Ukraina. Przelewy można realizować tylko na karty indywidualne.
 • Gdzie mogę znaleźć informację o aktualnym kursie wymiany walut?

  Aktualny kurs wymiany walut można w każdej chwili sprawdzić w naszym serwisie internetowym. Przelew realizowany jest zgodnie z kursem podanym w zleceniu przelewu, który obowiązuje przez 24 godziny.

  Po zleceniu przelewu otrzymuję wiadomość SMS/e-mail z prośbą o kontakt, co się dzieję z moim przelewem?

  W trosce o bezpieczeństwo naszych usług część z transakcji jest przez nas dodatkowo weryfikowana. Celem przeprowadzenia krótkiej weryfikacji prosimy o telefoniczny kontakt z obsługą klienta lub pozostawienie w profilu aktualnego numeru telefonu, pod którym skontaktujemy się z tobą. Dopóki konieczna weryfikacja nie zostanie przeprowadzona, realizacja przelewu będzie wstrzymana.

  Czy mogę sprawdzić, na jakim etapie realizacji jest mój przelew?

  Tak. w zakładce „historia przelewów” widoczne są wszystkie dokonane przez Ciebie zlecenia przelewów. Status „zrealizowane” oznacza, że przelew został już skierowany do realizacji w banku i oczekuje na zaksięgowanie po stronie banku odbiorcy lub (w przypadku przelewów z odbiorem gotówki) środki są już gotowe do odbioru, a kod odbioru został przesłany pod podany numer telefonu. Status „oczekujące” oznacza, że zlecenie zostało przez ciebie wprowadzone i oczekuje na opłacenie. Jeżeli poprawnie opłaciłeś/aś zlecenie, a jego status dalej jest oczekujący może to oznaczać, że przelew wymaga weryfikacji lub wymaga uzupełnienia dodatkowych dokumentów. Status „w trakcie realizacji” oznacza, że zlecenie zostało poprawnie przez ciebie opłacone i oczekuje na realizację. Niedługo zostanie wysłane do odbiorcy. Status „odrzucone” dotyczy tych zleceń, które nie zostały opłacone w ciągu 24 godzin od momentu wprowadzenia zleceń lub zostały usunięte z powodu braku weryfikacji lub zwrotu przelewu od odbiorcy.

  Co to jest przelew SuperFast?

  Przelew SuperFast jest to przelew ekspresowy dostępny w dni robocze w godzinach 07.00 – 17.00 GMT, dostępny dla przelewów wysyłanych na rachunki w walucie PLN w Polsce oraz na rachunki prowadzone w walucie GBP w Wielkiej Brytanii. Przelew SuperFast jest dostarczany na rachunek odbiorcy w czasie nawet 10 minut. Czas dostarczenia przelewu może się różnić w zależności od wybranego banku odbiorcy w Polsce.

  Zleciłem/am przelew Fast, kiedy środki dotrą do odbiorcy?

  Jeśli przelew został zlecony i środki na jego opłacenie dotrą na nasz rachunek przed godziną 23:59 czasu polskiego, to przelew zostanie dostarczony do odbiorcy kolejnego dnia roboczego. Przelew zlecony na rachunek prowadzony w walucie innej niż GBP lub PLN zostanie dostarczony do odbiorcy w ciągu 2-3 dni roboczych (w zależności od wybranego kraju i waluty).

  Mój przelew ma status "zatwierdzony", ale odbiorca jeszcze nie otrzymał środków, dlaczego?

  Status przelewu „zatwierdzony” oznacza, że przelew został przez nas wysłany i przekazany do realizacji w banku. Oznacza to, że zaksięgowanie przelewu leży po stronie banku odbiorcy i może zależeć od sesji księgowania. Godziny księgowania możesz sprawdzić w regulaminie banku odbiorcy.

  Czy mogę otrzymać potwierdzenie wykonanego przelewu?

  Tak, po każdym zrealizowanym przelewie, zleconym online lub przez punkt agencyjny, potwierdzenie generowane jest automatycznie. Otrzymasz je na adres e-mail podany w Twoim profilu. Dodatkowo można je wygenerować z poziomu zakładki „historia przelewów”. Istnieje również możliwość dostarczenia wykazu zrealizowanych przelewów za wskazany okres po uprzednim kontakcie z biurem obsługi klienta.

  Nie mogę wypłacić gotówki, dlaczego?

 • Odbiór gotówki na poczcie w Polsce - w celu odbioru gotówki podane w punkcie dane muszą zgadzać się z tymi wskazanymi w zleceniu przelewu. Sprawdź poprawność danych: imię i nazwisko, kod transakcji, numer firmy. Jeśli wszystkie dane są poprawne, ale dalej występuje problem z odbiorem gotówki – skontaktuj się z naszą obsługą klienta.
 • Odbiór gotówki w innych krajach - w celu odbioru gotówki należy wylegitymować się w punkcie odbioru gotówki, a okazane dane muszą zgadzać się z tymi wskazanymi w zleceniu przelewu. Sprawdź poprawność danych: imię i nazwisko oraz kod transakcji. Jeśli wszystkie dane są poprawne, ale dalej występuje problem z odbiorem gotówki, skontaktuj się z infolinią operatora płatności Intel express, pod numerem telefonu +380443383650.
 • Gdzie mogę odebrać pieniądze, wysyłając przelew z odbiorem gotówki?

 • Polska – w dowolnym oddziale poczty polskiej
 • Ukraina – w dowolnym oddziale: Oschadbank, Privatbank, Ukrgasbank, Idustrial Bank, Iboxbank, Accordbank, Pravex Bank, Globus Bank, Cominvestbank, Mib, Cominbank, Motor Bank, Zemelny Capital bank, Unex Bank
 • Gruzja – w dowolnym oddziale: Bank of Georgia, Tbc Cank, Liberty Bank, Vtb Georgia, Intelexpress Crystal, Terabank, Basis Bank, Intelexpress Head, Money Movers (Agents), Intelexpress Smart Finanse, Intelexpress Micro Business Capital, iIntelexpress Moneta, Cartu Bank, Silk Road Bank, Credo, Emoney, Intelexpress Aplha Express, Monrem
 • Armenia – w dowolnym oddziale: Ardshininvestbank Cjsc, Vtb Armenia, Araratbank, Armbusinessbank, Armeconombank, Unibank, Inecobank, Artsakhbank, Id Bank, Evocabank
 • Mołdawia – w dowolnym oddziale: Post of Moldova, Moldindconbank, Victoria Bank, Eurocreditbank
 • Uzbekistan – w dowolnym oddziale: Orient Finance Bank
 • Nie korzystam z bankowości internetowej, czy mogę wpłacić środki w oddziale banku na wasze konto?

  Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych na nasze konto.

  Jak mogę zapłacić za przelew?

  Istnieją różne metody płatności za przelew: płatność kartą (debetową lub kredytową), płatność przy pomocy szybkiej płatności online oraz płatność przelewem bankowym. W przypadku płatności kartą wystarczy wprowadzić dane z karty, a środki zostaną pobrane automatycznie. Jeżeli wybrałeś/aś opcję płatności przelewem bankowym, wówczas musisz osobiście przesłać wymagane środki na nasze konto bankowe, korzystając z bankowości internetowej. Odpowiedni rachunek do wpłaty zostanie podany po wprowadzeniu zlecenia. Pamiętaj, by w tytule wpisać numer klienta lub numer transakcji, który umożliwi zidentyfikowanie wpłaty, w przeciwnym razie czas realizacji przelewu może się wydłużyć.

  Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
  Skontaktuj się z nami

  Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do soboty!

  Napisz do nas