Limity i dokumenty

Dlaczego muszę podawać swoje dane podczas realizacji przelewu?

Ma to związek z regulacjami prawnymi określającymi zasady międzynarodowego przesyłania pieniędzy. Wymagane i uznawane przez nas dane oraz dokumenty mogą się różnić w zależności od kraju rejestracji oraz obywatelstwa nadawcy.

Jakie dane indentyfikacyjne muszę uzupełnić?

Podstawowe wymagane przez nas dane identyfikacyjne to:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania w kraju nadania,
 • powód wykonywania przekazów,
 • dane kontaktowe – e-mail i nr telefonu.
 • Kiedy i jakie dokumenty muszę uzupełnić?

  Konieczność dodania skanów lub zdjęć dokumentów wystąpi w sytuacji, gdy suma twoich przelewów przekroczy równowartość 1000 EUR w okresie 90 dni lub jeśli wymaga tego kraj nadania lub kraj odbioru środków. System za pomocą komunikatu poinformuje cię kiedy i gdzie należy dodać dokumenty. Standardowy dokument, który wymagamy do zwiększenia limitu to dokument potwierdzający tożsamość. Po ukończeniu weryfikacji, limit wysyłanych przelewów zostanie zwiększony do równowartości 15000 EUR w okresie 90 dni. Dla sumy przelewów przekraczającej równowartość 15 000 EUR w okresie 90 dni należy dostarczyć dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, EasySend może wymagać od swoich klientów przedstawienia dodatkowych lub niestandardowych dokumentów w zależności od oceny ryzyka danej transakcji.

  Jaki dokument potwierdzający tożsamość mogę załączyć oraz w jakiej powinien być formie?

  Dokument potwierdzający tożsamość powinien być aktualny, zawierać widoczne dane tj. imię i nazwisko, numer dokumentu, datę wydania i datę ważności. Zdjęcie lub skan dokumentu powinno być wyraźne, a wszystkie dane na nim czytelne i nie ucięte.:
 • Paszport,
 • Eur National ID Card – wydane na terenie państwa członkowskiego UE,
 • Prawo jazdy wydane na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (nie jest akceptowane prawo jazdy wydane przez inne kraje),
 • Pozwolenie na pobyt wydane na terenie państwa członkowskiego UE (dla obywateli państw spoza UE).
 • Jaki dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków mogę załączyć?

  Dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków powinien jasno określać i poświadczać, skąd pochodzą przesyłane środki. Może to być np. wyciąg bankowy, umowa sprzedaży, umowa kredytu, akt notarialny itp.

  Co się stanie, jeżeli klient EasySend odmówi zastosowanie się do procedury przedstawienia dokumentów?

  Jeśli klient nie zastosuje się do wymogów przedstawienia dokumentu, EasySend ma prawo odmówić realizacji przelewu. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub innego przestępstwa, EasySend ma prawny obowiązek poinformowania o tym odpowiednich władz bez konieczności powiadomienia o tym klienta.

  Prowadzę firmę, jakie dokumenty muszę uzupełnić?

  Spółka udziałowa, LTD, LLC, SP. Z O.O./ Spółka z odpowiedzialnością wspólników do wysokości gwarancji. (Limited by guarantee)

 • Kopia dokumentu rejestracji spółki – np. certificate of incorporation, wyciąg z KRS,
 • Dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich dyrektorów spółki,
 • Jeżeli Ty, właściciel konta EasySend nie jesteś właścicielem/dyrektorem/udziałowcem spółki wówczas wymagamy przedstawienia pisma podpisanego przez jednego z dyrektorów, upoważniającego cię do dokonywania przelewów w imieniu spółki oraz kopii jego dowodu tożsamości,
 • Jeżeli jeden lub kilku udziałowców stanowi inna spółka, wówczas wymagamy kopii dokumentu rejestracji tej spółki,
 • W przypadku spółek spoza UK i polski wymagane mogą być dodatkowe dokumenty (umowa spółki, dokument potwierdzający adres zamieszkania dyrektora/właściciela konta easysend), potwierdzenie nadania nr vat (opcjonalnie)
 • Spółka osobowa/Partnership

 • Umowa spółki,
 • Dokument potwierdzający tożsamość oraz adres właściciela/wspólnika konta easysend,
 • Potwierdzenie nadania nr vat (opcjonalnie)
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza/Freelancer

 • Dokument potwierdzający prowadzoną działalność,
 • Dokument potwierdzający tożsamość,
 • Potwierdzenie adresu zamieszkania, jeżeli dokument rejestracyjny firmy nie potwierdza aktualnego adresu zamieszkania,
 • Potwierdzenie nadania nr vat (opcjonalnie)
 • Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
  Skontaktuj się z nami

  Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do soboty!

  Napisz do nas