Projekt na rynku ukraińskim przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego

Ogłoszenia dotyczące projektu:

05.11.2019 Zapytanie ofertowe

W związku z uzyskanym dofinansowaniem niniejszym zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 1/UKR/2019 – UG-PMT/0786/5N/2019-UKR.

Przedmiotem zamówienia jest Doradztwo związane z przygotowaniem do certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym – rynek ukraiński (z wyłączeniem kosztów administracyjnych) dla Easysend Polska Sp. z o.o..

24.11.2019 Protokół wyboru oferty

W związku z zamieszczonym zaproszeniem do składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 1/UKR/2019 – UG-PMT/0786/5N/2019-UKR niniejszym informujemy, iż do realizacji w/w usługi został wybrany oferent: Legal Geek Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

10.11.2020 Zapytanie ofertowe

W związku z uzyskanym dofinansowaniem niniejszym zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 1/UKR/2020 – UG-PMT/0786/5N/2019-UKR.

Przedmiotem zamówienia jest Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą – rynek ukraiński dla Easysend Polska Sp. z o.o. z przeznaczeniem dla produktów/usług/technologii na docelowym rynku ukraińskim.

24.11.2020 Protokół wyboru oferty

W związku z zamieszczonym zaproszeniem do składania ofert na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 1/UKR/2020 – UG-PMT/0786/5N/2019-UKR niniejszym informujemy, iż do realizacji w/w usługi został wybrany oferent: Chałas i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.