Komunikat dla klientów Easysend Ltd. w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE (brexit)

W dniu 31.01.2020 r. UK opuściła UE (brexit) na mocy Umowy owystąpieniu. Od tego momentu do dnia 31.12.2020 r. trwa okres przejściowy, w trakcie którego prawo UE ma w dalszym ciągu zastosowanie na terytorium UK, traktowanej nadal jako państwo członkowskie UE.

Do 31.12.2020 r. dla klientów Easysend Ltd. nie nastąpią żadne zmiany. Easysend Ltd. świadczy usługi płatnicze na dotychczasowych zasadach do końca okresu przejściowego. Easysend Ltd. pozostaje podmiotem licencjonowanym przez FCA (odpowiednik KNF w UK), który ma prawo wykonywać usługi płatnicze na terenie EOG, w ramach procedury tzw. paszportowania, tj. bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń w danym kraju na wykonywanie działalności w tym zakresie.

Obecnie nie wiemy jeszcze jak ułożą się relacje między UE i UK po zakończeniu okresu przejściowego. UK nie wystąpiła o jego przedłużenie w terminie przewidzianym w Umowie o wystąpieniu. W związku z tym, z dniem 01.01.2021 r., UK stanie się państwem „trzecim”, niebędącym Państwem Członkowskim UE. Podczas okresu przejściowego UE i UK negocjują porozumienie, które ma regulować stosunki po 31 grudnia 2020 r. W przypadku braku porozumienia (hard brexit), podmioty mające siedzibę w UK mogą utracić możliwość świadczenia usług dla klientów z krajów UE.

W związku z tym Easysend Ltd. podjął działania zmierzającego do zapewnienia możliwości kontynuowania działalności poprzez rejestrację w UE (w Polsce) spółki Easysend Polska Sp. z o.o. i uzyskanie zezwolenia KNF (odpowiednik FCA w PL) na świadczenie usług płatniczych jako Krajowa Instytucja Płatnicza. Spółka ta będzie uprawniona do świadczenia usług płatniczych w Polce oraz we wszystkich państwach EOG w ramach procedury tzw. paszportowania. Easysend Ltd. jest zatem przygotowana do kontynuowania obsługi wszystkich swoich klientów, niezależnie od kraju ich zamieszkania,  dzięki przeniesieniu ich obsługi do Easysend Polska Sp. z o.o.

Dla klientów mieszkających w Wielkiej Brytanii, niezależnie od przyszłych ustaleń z Unią Europejską, sposób świadczenia usług przez Easysend Ltd. nie powinien ulec zmianie.  

Easysend Ltd. identyfikuje następujące ryzyka, które mogą wystąpić w związku z „brexit”:

  • możliwe zwiększenie wymogów w zakresie dokumentowania transakcji płatniczych – do/z państwa „trzeciego” jakim stanie się UK po 31.12.2020 r., wystąpienie UK z EOG,
  • możliwe zmiany kursów walut i warunki obsługi instrumentów płatniczych, co może mieć wpływ na bieżące zobowiązania klientów, wynikające ze stosunków umownych,
  • możliwa konieczność podjęcia przez klientów odpowiednich działań w celu kontynuowania obsługi.

Easysend Ltd. na bieżąco analizuje przepisy związane ze świadczeniem usług płatniczych w UE, monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. Easysend Ltd. poinformuje klientów o zmianach. Zapytania dotyczące „brexitu” prosimy kierować na adres brexit@easysend.pl

Więcej informacji na stronach:

https://www.brexit.gov.pl/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/brexit

Języki, w których mówimy

Chcemy przekraczać dla Was granice - również te językowe. Sprawdź, w których językach możesz z nami porozmawiać!

Divider