Chociaż Wielka Brytania uchodzi wśród Polaków za krainę mlekiem i miodem płynącą, to w rzeczywistości na Wyspach także jest bezrobocie. Jeśli coś pójdzie nie tak i stracisz pracę, znajdziesz się pod opieką systemu opieki socjalnej i po spełnieniu konkretnych warunków otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych. Jakie to warunki? Kto może się ubiegać o takie świadczenie? W tym artykule dowiesz się wszystkiego na temat zasiłków dla bezrobotnych w UK.

Jobseeker’s allowance

To oficjalna nazwa zasiłku dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii (dosłownie jest to „zasiłek dla szukających pracy”). Takie świadczenie mogą otrzymać osoby, które:

 • Są zdolne do podjęcia pracy i gotowe do jej aktywnego szukania,
 • Mają ukończone 18 lat, ale nie więcej, niż wynosi granica wieku emerytalnego,
 • Pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo,
 • Przepracowały nieprzerwanie pełnych 12 miesięcy przed utratą pracy lub otrzymywały income jobseeker’s allowance.

Warto wiedzieć, że obowiązują dwie formy zasiłku:

 1. Contribution-based – zasiłek wypłacany w oparciu o składki. Świadczenie jest przyznawane na okres do 182 dni, a jego wysokość jest zależna od wysokości składek wpłaconych na National Insurance.
 2. Income-based – zasiłek wypłacany w oparciu o przychody i oszczędności, jest przyznawany osobom, które nie odprowadziły dostatecznej liczby składek lub osiągają bardzo niskie dochody.

bezrobotny w Uk

Jak ubiegać się o zasiłek?

Zacznij od zadzwonienia do Jobcentre Plus (taki brytyjski Urząd Pracy) – bezpłatny numer to: 0800 055 66 88. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku między 8:00 a 18:00. Połączysz się z doradcą, który udzieli Ci wszelkich informacji na temat warunków przyznania świadczenia. Umów się z nim na spotkanie.

W obecności doradcy musisz wypełnić umowę jobseeker’s agreement. Jest to dokument, w którym poświadczasz swoją gotowość do podjęcia pracy i chęć nieustannego poszukiwania zatrudnienia.

To będzie Ci potrzebne podczas spotkania z doradcą:

 • Numer ubezpieczenia NIN,
 • Dowód potwierdzający wysokość opłacanego czynszu,
 • Informacje na temat ostatniego/obecnego pracodawcy,
 • Informacje na temat Twoich ewentualnych zobowiązań (kredyty, pożyczki) oraz dochodów i oszczędności.

Rada

Wniosek o spotkanie z doradcą możesz wypełnić online – jest dostępny pod adresem https://www.gov.uk/jobseekers-allowance.

Po spełnieniu wszystkich formalności pozostanie Ci już tylko czekać na decyzję urzędnika. Ta powinna zapaść w ciągu kilku tygodni. Jeśli się z nią nie zgadzasz (bo np. jest odmowna), zawsze może się od niej odwołać za pośrednictwem Jobcentre Plus.

zasiłek dla bezrobotnych w UK

Wniosek złożony: co teraz?

Nikomu w Wielkiej Brytanii nie zależy na tym, abyś był bezrobotny. Jobcentre Plus zrobi wszystko, aby pomóc Ci w znalezieniu nowej pracy. Dlatego jednym z Twoich podstawowych obowiązków jest zgłaszanie się do urzędu co 2 tygodnie, aby potwierdzić aktualną sytuację materialną i zawodową.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie uda Ci się podjąć zatrudnienia, musisz złożyć ponowny wniosek o przyznanie zasiłku. Wcześniej oczywiście czeka Cię spotkanie z urzędnikiem, który bardzo wnikliwie sprawdzi, czy na pewno dołożyłeś wszelkich starań, aby znaleźć pracę.

Pamiętaj!

Masz obowiązek informować Jobcentre Plus o wszelkich istotnych zmianach w Twoim życiu, np. zmianie stanu cywilnego, zmianie miejsca zamieszkania, wyjeździe (choćby krótkim), znalezieniu nowego źródła dochodów, otrzymaniu spadku itd.

Zasiłek nie tylko dla zwolnionych

W Wielkiej Brytanii zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także osobom, które same odeszły z pracy. Pod warunkiem, że miały ku temu ważny powód. Urzędnik z pewnością Cię o to zapyta, może również poprosić o wyjaśnienia byłego pracodawcę. Takim powodem jest np. mobbing, dyskryminacja czy niebezpieczne warunki pracy. Jeśli nie przedstawisz wiarygodnych wyjaśnień, stracisz prawo do pobierania zasiłku na okres aż 26 tygodni.

Osoby, które zostały zwolnione, także mogą zostać poproszone o podanie powodu utraty pracy. Jeśli okaże się, że zwolnienie miało związek np. z łamaniem przepisów czy okradaniem pracodawcy, urzędnik również może podjąć decyzję o zawieszeniu wypłaty zasiłku na 26 tygodni.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych w UK

Jobseeker’s allowance jest wypłacany co dwa tygodnie, bezpośrednio na konto bezrobotnego lub na popularny w Wielkiej Brytanii rachunek w towarzystwie budowlanym.

Aktualne stawki zasiłków w oparciu o składki NIN wyglądają następująco:

 • Dla osób w wieku 18-24 lat – 57,90 funtów tygodniowo,
 • Dla osób powyżej 25. roku życia – 73,10 funtów tygodniowo,
 • Dla par (oboje powyżej 18. roku życia) – 114,85 funtów tygodniowo.

Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku bezrobotnych, którym zasiłek jest przyznawany na podstawie przychodów:

 • Osoba samotna do 25. roku życia – 57,905 funtów tygodniowo,
 • Osoba samotna powyżej 25. roku życia – 72,40 funtów tygodniowo,
 • Pary (oboje powyżej 18. roku życia) – 114,95 funtów tygodniowo,
 • Samotny rodzic przed ukończeniem 18. roku życia – 57,90 funtów tygodniowo,
 • Samotny rodzic powyżej 18. roku życia – 73,10 funtów tygodniowo.

Oczywiście są to stawki podstawowe, które mogą się zmienić w zależności od oceny Twojej sytuacji materialnej.

Pamiętaj

Osoby pobierające jobseeker’s allowance są automatycznie zwolnione z opłacania podatku lokalnego oraz otrzymują dofinansowanie do wynajmu mieszkania (housing benefit). Ponadto bezrobotne kobiety w ciąży otrzymują darmowe mleko, rodzice natomiast darmowe mleko modyfikowane i witaminy dla niemowląt.

zasiłki dla bezrobotnych w UK 2018

Zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych w 2018 roku.

Przedstawiając plany budżetowe, brytyjski rząd zadeklarował, że nie wprowadzi żadnych zmian w obecnym systemie jobseeker’s allowance oraz housing benefit. Wysokości świadczeń pozostaną bez zmian, co jednak nie jest dobrą informacją dla bezrobotnych, ponieważ po kieszeni uderzy ich inflacja.

Od 2018 roku osoby młode, czyli pomiędzy 18. a 21. rokiem życia, nie będą automatycznie kwalifikowane do otrzymywania housing benefit. Z kolei suma świadczeń w ramach benefit cap zostanie obniżona z poziomu 26 tysięcy funtów rocznie do 23 tysięcy funtów (dla osób mieszkających w Londynie) i do 20 tysięcy funtów dla pozostałych.

Tutaj przeczytasz o innych benefitach, które przysługują Polakom mieszkającym w UK:

Oceń przydatność tego artykułu