Dobra wiadomość jest taka, że nie jest ona konieczna. Jednak aby przekroczyć granicę polską, trzeba posiadać paszport biometryczny, a pobyt na terytorium polskim nie może przekraczać 90 dni w ciągu ostatnich 180 dni. Po upływie tego terminu pobyt na terenie Polski staje się nielegalny, chyba że wcześniej pracownik zdoła uzyskać inne dokumenty pozwalające mu na kontynuowanie pobytu. Ważne jest przy tym, że przy wjeździe trzeba przedstawić cel pobytu, a także oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz ważne ubezpieczenie.

Jak zdobyć wizę pracowniczą do Polski?

Wiza pracownicza do Polski wydawana jest, w zależności od wniosku, na różne okresy i w różnym celu. Potencjalny pracownik może ubiegać się o wizę pracowniczą pozwalającą na pracę przez okres 6 miesięcy w ciągu następujących 12 miesięcy, a także o wizę służącą do wykonywania pracy przez 9 miesięcy w roku. Drugi rodzaj wizy został wprowadzony stosunkowo niedawno i uprawnia do tzw. pracy sezonowej.

Jednak powyższe wizy to nie jedyne możliwości. Zgodnie z ustawą z 2004 roku możliwe jest również w porozumieniu z zatrudniającym polskim pracodawcą uzyskanie pozwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (w trybie uproszczonym) wydawanych przez odpowiedni organ wojewódzki. Wiza na podstawie takiego pozwolenia przyznawana jest innym trybem, a określone na piśmie warunki zatrudnienia i stawki gwarantują stanowisko pracy od razu po przybyciu do Polski. Przy tej drodze trzeba jednak wziąć pod uwagę wydłużony czas procedury wizowej oraz jednoczesnego załatwiania przez pracodawcę wszelkich potrzebnych zezwoleń w polskich urzędach.

pobyt w Polsce

Ile kosztuje wiza i ile trzeba na nią czekać?

Wydanie wizy to proces z zasady niezbyt długi – ambasada podaje 6 dni roboczych liczonych od dnia uiszczenia opłaty wizowej. Jedynie skomplikowane przypadki mogą być rozpatrywane do 30 dni.

Rozpatrzenie wniosku o wizę pracowniczą do Polski teoretycznie jest bezpłatne, jednak w praktyce pobiera się opłatę 35 euro (lub 60 euro w trybie ekspresowym) obowiązującą przy wizach do strefy Schengen, do której należy Polska.

Należy również mieć na uwadze to, że nawet posiadanie wizy nie gwarantuje przekroczenia granicy polskiej – o każdym wjeździe obywatela Ukrainy decyduje bezpośrednio Straż Graniczna. 

wiza pracownicza

Zezwolenie na pobyt w Polsce

180 dni pracy, na które pozwala wiza pracownicza do Polski, to stosunkowo krótki czas. Oczywiście możliwe jest rozwiązanie tego problemu, jeśli obywatel Ukrainy chce pracować w Polsce dalej.

W takim przypadku istnieją dwie ścieżki postępowania, które należy rozpocząć w wydziale spraw cudzoziemców właściwego urzędu wojewódzkiego. Pierwsza to złożenie wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Druga to ubieganie o zezwolenie o pracę. Wnioski w powyższych sprawach można kierować samodzielnie lub przez pracodawcę. 

Wiza dla studentów w Polsce?

Studenci zagraniczni na uczelniach polskich mogą podjąć pracę na zasadach obowiązujących obywateli polski, ponieważ nie obejmuje ich obowiązek ubezpieczenia, który do czasu zakończenia studiów spoczywa na władzach uczelni. 

Oceń przydatność tego artykułu