Prowadzenie biznesu w UK jest powszechnie uważane za dużo łatwiejsze niż w Polsce. Pandemia COVID-19 uderzyła jednak w światową gospodarkę z równie wielką siłą. Przedsiębiorcy działający na Wyspach Brytyjskich mierzą się z dokładnie takimi samymi problemami, jak ich koledzy znad Wisły: spadkiem przychodów, lockdownami, wysokimi kosztami utrzymania reżimu sanitarnego etc. Brytyjski rząd już wiosną 2020 roku wprowadził szereg programów, których celem była ochrona miejsc pracy oraz wsparcie biznesu w tych trudnych czasach. Wiele z nich jest i będzie kontynuowanych także w 2021 roku. Sprawdź, na jaką rządową pomoc dla firm w dobie koronawirusa możesz liczyć w UK.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie pożyczki, ulgi podatkowe i dotacje są dostępne dla przedsiębiorców w UK dotkniętych skutkami pandemii.
 • Którzy pracodawcy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na wypłatę wynagrodzeń.
 • Jaka pomoc została przewidziana dla samozatrudnionych.

Uwaga!
Sytuacja dynamicznie się zmienia – artykuł ma charakter poradnikowy, ale przed podjęciem jakichkolwiek akcji należy zweryfikować aktualność zapisów oraz skonsultować się ze specjalistą lub lokalnym urzędem.

Pomoc dla self employed

Przegląd dostępnych opcji pomocowych zaczynamy od tego, co brytyjski rząd proponuje osobom samozatrudnionym (self employed). W związku z wprowadzeniem drugiego lockdownu (jesienią 2020 roku) gabinet Borisa Johnsona zdecydował o przedłużeniu programu Self-Employment Income Support Scheme aż do kwietnia 2021 roku.

W ramach tego programu samozatrudnieni przedsiębiorcy, których biznesy ucierpiały przez wprowadzony lockdown, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze – wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza z nich obejmuje okres od 1 listopada 2020 do 31 stycznia 2021. Pomoc finansowa wynosi do 80% średniego dochodu z ostatnich trzech lat, jednak nie więcej niż 2500 funtów miesięcznie. Maksymalnie samozatrudniony zakwalifikowany do programu może więc otrzymać 7500 funtów bezzwrotnego wsparcia.

Druga transza (a tak naprawdę czwarta, licząc od początku pandemii) obejmie okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2021. W momencie pisania tego artykułu nie znamy jeszcze dokładnych progów finansowych, ale można założyć, że będą one zbliżone do tych z trzeciej transzy.

Kto może skorzystać z programu Self-Employment Income Support Scheme?

 • samozatrudnieni, którzy kwalifikowali się do wcześniejszych transz programu (nie musieli jednak z nich skorzystać),
 • przedsiębiorcy, którzy są w stanie udowodnić, iż lockdown gospodarczy negatywnie odbił się na ich przychodach,
 • samozatrudnieni, którzy deklarują dalsze prowadzenie biznesu.

Pamiętaj!

Pomoc z programu Self-Employment Income Support Scheme jest traktowana jako dochód przedsiębiorcy, co oznacza, że trzeba zapłacić od niej podatek.

zasilki self employed uk

Wsparcie dla pracodawców w UK w czasie koronawirusa

Z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających pracowników, a także o spółkach LTD (gdzie właściciel jest zatrudniony w spółce) rząd w UK uruchomił program Coronavirus Job Retention Scheme. Pierwotnie miał on obowiązywać tylko do końca października, ale w związku z kolejną falą pandemii został przedłużony do marca.

W ramach tego programu pracodawca, który nie ma pracy dla swoich pracowników lub musiał zamknąć biznes, może zgłosić ich do otrzymania statusu „furlough”. Dzięki temu pracownik będzie otrzymywać 80% swojego dotychczasowego wynagrodzenia z kasy państwa, ale nie więcej niż 2500 funtów miesięcznie. Po stronie pracodawcy pozostaje tylko opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne.

Pamiętaj!

Pracownicy i właściciele spółek LTD będący na „furlough” nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy. Mogą natomiast podjąć inną pracę, szkolić się, udzielać w wolontariacie etc.

Dodajmy również, że do tego programu kwalifikują się wyłącznie pracownicy będący na liście płac pracodawcy przed 30 października 2020 roku, za wyjątkiem tych, którzy zostali zwolnieni po 23 września 2020 roku – pracodawca może ich ponownie zatrudnić i zgłosić do programu.

furlough jak dziala

Kickstarter Scheme

To program uruchomiony przez brytyjski rząd, którego założeniem jest walka z bezrobociem wśród osób młodych. Jeśli jako pracodawca chcesz zatrudnić w swojej firmie pracownika między 16. a 24. rokiem życia (korzystającego z Universal Credit), to rząd opłaci sześciomiesięczne praktyki.

Warunki:

 • rząd pokrywa 100% wynagrodzenia stażysty,
 • wynagrodzenie nie może być wyższe niż płaca minimalna,
 • stażysta może pracować 25 godzin tygodniowo przez łącznie 6 miesięcy,
 • rząd opłaci też składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pracodawca otrzyma jednorazową, bezzwrotną dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości 1500 funtów.

Masz zaległe zobowiązania podatkowe?

Każdy przedsiębiorca, który ma zaległości w stosunku do HMRC, może zgłosić się do urzędu i indywidualnie wynegocjować rozłożenie długu na raty, wraz z odroczeniem płatności. Tutaj najlepiej będzie od razu kontaktować się z infolinią Payment Support Service pod numerem 0300 200 3835.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy skorzystali z odroczenia płatności podatku VAT między 20 marca a 30 czerwca 2020 roku, nadal nie muszą regulować tego zobowiązania – termin został wydłużony do końca marca 2021 roku. Aby skorzystać z tej formy pomocy również należy skontaktować się z HMRC.

Koronawirusowe pożyczki dla przedsiębiorców w UK

Od początku pandemicznego kryzysu pożyczki były i nadal są jednymi z najpopularniejszych form wsparcia dla biznesu na Wyspach Brytyjskich. W ramach programu Coronavirus Business Interruption Loan przedsiębiorcy reprezentujący sektor małych i średnich firm mogą otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 5 000 000 funtów. Brytyjski rząd gwarantuje 80% finansowania, a także spłaca odsetki i inne opłaty dodatkowe przez okres 12 miesięcy. Na głowie przedsiębiorcy zostaje więc „tylko” spłata części kapitałowej raty. Program ten został przedłużony do końca marca 2021 roku.

O pożyczkę może się ubiegać przedsiębiorca:

 • którego firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii,
 • jej roczny obrót nie przekroczył 45 000 000 funtów.

Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać związek między pandemią a pogorszeniem się kondycji jego firmy.

Z rządowej pożyczki mogą skorzystać także beneficjenci programu Bounce Back Loan, skierowanego do małych i średnich firm. Mogą one pożyczyć od 2500 funtów do równowartości 25% ich obrotów w ostatnim roku, przy czym maksymalna kwota wynosi 50 000 funtów. Rząd jest gwarantem 100% pożyczki, spłaci odsetki i inne opłaty w ciągu pierwszych 12 miesięcy, natomiast po tym okresie oprocentowanie wyniesie 2,5% rocznie.

pozyczki dla przedsiebiorcow uk koronawirus

Które branże są w wyjątkowo trudnej sytuacji?

Na Wyspach Brytyjskich sytuacja jest zbliżona do tej w Polsce. Koronawirusowe obostrzenia szczególnie mocno uderzyły w branżę gastronomiczną oraz rozrywkową. Kwitnie natomiast sektor e-commerce, IT, jak również usług zdalnych (świadczonych w ramach outsourcingu).

Wiedząc o tym brytyjski rząd przygotował specjalne pakiety pomocowe dla przedsiębiorców, którzy są właścicielami:

 • sklepów,
 • restauracji,
 • kawiarni,
 • barów i pubów,
 • kin,
 • lokali z muzyką na żywo,
 • siłowni i klubów fitness,
 • centrów SPA,
 • hoteli, pensjonatów, pokoi do wynajęcia.

Ci przedsiębiorcy zostali automatycznie zwolnieni z „business rates” za rok podatkowy 2020/2021. Nie trzeba nigdzie się zgłaszać, ani składać żadnych wniosków.

Universal Credit dla firm w UK

Ważną formą rządowego wsparcia dla przedsiębiorców w UK jest także zawieszenie minimalnego progu dochodu dla uzyskania Universal Credit. Zwiększono również kwotę zasiłku o 20 funtów na okres jednego roku (dotyczy także Working Tax Credit). Oznacza to, że przedsiębiorca kwalifikujący się do tego wsparcia może otrzymać do 409,89 funtów miesięcznie.

Aby skorzystać z tego wsparcia trzeba złożyć wniosek (do pobrania na stronie https://www.gov.uk/universal-credit) i podać w nim miesięczny dochód firmy oraz wysokość płaconych podatków, business plan, listę należności i zobowiązań, listę klientów i dostawców, numer UTR oraz materiały marketingowe na temat firmy.

Jak widać zakres rządowej pomocy dla firm w dobie koronawirusa w UK jest bardzo szeroki. Można zakładać, że podjęte działania znacząco zminimalizują skutki lockdownów i pozwolą z większym spokojem czekać na powrót do względnej normalności – co jednak, biorąc pod uwagę tempo szczepień – nie nastąpi wcześniej niż latem 2021 roku.

Oceń przydatność tego artykułu