Wielka Brytania słusznie jest kojarzona z bardzo przyjaznym pracownikom kodeksem pracy. Każda osoba legalnie zatrudniona na Wyspach może korzystać z szerokiego spektrum praw, a w razie jakichkolwiek problemów liczyć na pomoc odpowiednich służb lub związków zawodowych. Poznaj najważniejsze prawa i obowiązki pracowników w UK.

Prawo do minimalnego wynagrodzenia

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, obowiązuje ustawowe minimum, jakie pracodawca musi wypłacać swojemu pracownikowi – jest to National Minimum Wage. Różnica polega na tym, że stawki są uzależnione od wieku pracownika. Uwaga! Limity zmieniają się co roku. W nowym roku podatkowym 2018/2019 (od kwietnia 2018 r.) w Anglii obowiązywać będą następujące stawki płacy minimalnej:

  • 7,83 funta za godzinę dla pracowników po 25. roku życia,
  • 7,38 funta za godzinę dla pracowników między 21. a 25. rokiem życia,
  • 5,90 funta za godzinę dla pracownika w wieku od 18 do 20 lat,
  • 4,20 funta dla pracowników przed 18. rokiem życia,
  • 3,70 funta za godzinę dla uczniów i praktykantów.

Jeśli pracodawca nie wypłaca Ci ustawowego minimum, masz prawo zawiadomić o tym fakcie związek zawodowy lub Acas (The Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Więcej o płacy minimalnej w UK przeczytasz w TYM artykule.

Prawo do umowy o pracę

Jeśli pracownik jest zatrudniony w jednym miejscu przez co najmniej miesiąc, to po tym okresie powinien automatycznie otrzymać umowę o pracę. Pracodawca ma na to czas do momentu rozpoczęcia drugiego miesiąca zatrudnienia, o ile przewidywany czas zatrudnienia jest dłuższy niż 2 miesiące. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Prawo do urlopu

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do 28 dni urlopu w ciągu roku. Nie będziemy tego dokładnie opisywać, ponieważ wszystko opisaliśmy dokładnie w osobnym artykule na ten temat 🙂

minimalna płaca anglia

Prawo do ograniczonej liczby godzin pracujących

Zgodnie z brytyjskimi przepisami tydzień pracy może trwać maksymalnie 48 godzin (standardowo jest to 40 godzin). Jeśli ta liczba miałaby być wyższa, to stosowna informacja musi się znaleźć w umowie pracownika lub w protokole. Pracownik za dodatkowe godziny musi otrzymać wynagrodzenie niezależne od jego podstawowej pensji.

To bardzo ważne!

 Pracownik musi pisemnie zgodzić się na pracę w nadgodzinach. Jeśli odmówi, to pracodawca nie ma prawa go z tego powodu zwolnić czy szykanować.

Prawo do przerwy

Jeśli pracujesz powyżej 6 godzin w ciągu dnia, to przysługuje Ci prawo do minimum jednej 20-minutowej przerwy regeneracyjnej. Każdy pracodawca może ustalić dowolną liczbę przerw, jednak pojedyncza przerwa nie może być krótsza niż ustawowe 20 minut.

Prawo do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy, czyli Statutory Sick Pay, jest wypłacany pracownikom, którzy nie są obecni w pracy przez co najmniej 4 dni z rzędu z powodu choroby. Wysokość zasiłku to minimum wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi z tytułu umowy o pracę. Więcej na temat SSP przeczytasz TUTAJ.

Prawo do równego traktowania

W Wielkiej Brytanii jest ono ściśle respektowane, dlatego wszelkie przejawy dyskryminacji powinieneś natychmiast zgłaszać odpowiednim służbom. Pracownik nie może być gorzej traktowany ze względu na płeć (obowiązuje równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn), wyznanie, pochodzenie czy orientację seksualną. Jeśli pracodawca naruszy tę zasadę, będzie mieć gwarantowane bardzo poważne problemy.

praca w nocy w uk

Praca na nocną zmianę

Jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku wymagającym stawienia się pracy w godzinach nocnych, to przepisy przewidują, że praca taka nie może trwać dłużej niż 8 godzin na każde rozpoczęte 24 godziny. Nie ma więc mowy o pracy w systemie 12/12 czy 24/24.

To bardzo ważne!

 Dłuższa praca na nocną zmianę jest w UK nielegalna i nie ma tutaj znaczenia to, czy pracownik wyraził na nią pisemną zgodę.

Pracodawca nie może też zmuszać do pracy na nocną zmianę kobiety w ciąży. Gdy ta zgłosi swój stan, może poprosić pracodawcę o przeniesienie jej na inne stanowisko. Więcej o pracy w nocy przeczytasz tutaj.

Prawo do urlopu macierzyńskiego

Każdej młodej mamie ustawowo przysługują 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego. Jednak płatne jest maksymalnie 39 tygodni. Pracownica, która spodziewa się dziecka, ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę i określić w przybliżeniu termin urlopu. Ponadto ciężarna pracownica ma uprzywilejowaną pozycję w zakładzie pracy. Pracodawca musi np. dać jej wolne w celu odbycia wizyty lekarskiej czy przejścia badań związanych z ciążą.

Co z obowiązkami?

Jak to w życiu bywa, przywileje często są równoważone przez obowiązki. W przypadku pracowników zatrudnionych na Wyspach Brytyjskich najważniejszym wymogiem jest posiadanie numeru NIN, czyli National Insurance Number. Bez niego nie możesz legalnie podjąć zatrudnienia. O numerze NIN pisaliśmy w TYM artykule.

Jeśli zdecydujesz się odejść z firmy, to masz obowiązek poinformować o tym pracodawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i uwzględnić w swoich planach zawarty w umowie okres wypowiedzenia. Zazwyczaj wynosi on 2 tygodnie, jednak może zostać dowolnie ustalony między stronami umowy.

To bardzo ważne

 Jeśli masz umowę na czas określony, to jest ona automatycznie rozwiązywana w dniu jej wygaśnięcia. Nie obowiązuje wówczas okres wypowiedzenia.

Ponadto obowiązują standardowe zasady uczciwej pracy, czyli m.in. zakaz konkurencji, wykradania i udostępniania tajemnic handlowych, sumiennego wykonywania swoich obowiązków czy dostosowania się do warunków wymaganych przez pracodawcę (chodzi np. o gotowość do zmiany godzin pracy, co powinno zostać wpisane do umowy).

Jak widzisz pracownicy na Wyspach Brytyjskich mają bardzo szerokie prawa, ale także konkretne obowiązki. Warto o tym wszystkim pamiętać, aby nie mieć w przyszłości problemów ze swoim pracodawcą.

A Ty? Znasz swoje prawa i obowiązki? Zdarzyło Ci się kiedyś zwrócić pracodawcy uwagę na łamanie Twoich praw?

Oceń przydatność tego artykułu