praca w polsce

Praca w Polsce w 2020 roku – dostępne opcje dla obcokrajowców

Z prognozy przygotowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz agencję pracy Foreign Personnel Service wynika, że w 2020 roku do pracy w Polsce przyjedzie o około 20% mniej Ukraińców niż w poprzednich 12 miesiącach. Wynika to przede wszystkim z poprawiającej się sytuacji ekonomicznej na Ukrainie (na ten rok prognozuje się około 10% wzrost płac). Jednak polscy pracodawcy nie zamierzają, a wręcz nie mogą tak łatwo dać za wygraną – w końcu emigrantów z Ukrainy zatrudnia dziś co piąta firma nad Wisłą. Jak więc będzie wyglądać procedura zatrudnienia Ukraińca w Polsce w 2020 roku? Czy nastąpiły tutaj jakieś zmiany w przepisach?

Praca na mocy oświadczenia w Polsce

Aby móc legalnie podjąć pracę w Polsce, obywatel Ukrainy nie musi posiadać żadnego specjalnego zezwolenia. Od czerwca 2017 roku obowiązuje prawo, na mocy którego polscy pracodawcy mogą zatrudniać Ukraińców (oraz obywateli Armenii, Rosji, Białorusi, Gruzji i Mołdawii) w oparciu o oświadczenie.

Uwaga!

„Na oświadczenie” można pracować w Polsce tylko przez 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Aby zatrudnić Ukraińca w takiej formule, pracodawca musi zawrzeć z nim umowę o pracę w formie pisemnej (przetłumaczoną na język ukraiński lub inny język ojczysty cudzoziemca) oraz poinformować o tym fakcie miejscowy urząd pracy. Wymagane jest również przeprowadzenie tzw. testu lokalnego rynku pracy. Chodzi o to, że pracodawca jest zobowiązany najpierw opublikować ofertę zatrudnienia w urzędzie pracy, a dopiero w przypadku braku chętnych ma prawo zaoferować stanowisko emigrantowi z Ukrainy.

Ważne! Za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu Ukraińca pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych. Ponosi ją pracodawca.

W tym miejscu warto wspomnieć o planowanym wydłużeniu okresu zatrudniania Ukraińców i obywateli wymienionych krajów w oparciu o oświadczenie do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy. Takie prawo miało zostać wprowadzone już w 2019 roku, ale na dzień pisania tego artykułu (styczeń 2020) nie doczekaliśmy się stosownej nowelizacji ustawy.

Praca sezonowa w Polsce

Jeszcze łatwiej jest zatrudnić Ukraińca w Polsce w 2020 roku, jeśli pracodawca potrzebuje tylko pracownika sezonowego. Wówczas obowiązuje uproszczona ścieżka zatrudnienia, wprowadzona w styczniu 2018 roku. Pracodawca nadal musi złożyć oświadczenie (i zapłacić 30 złotych), ale nie jest już wymagane przeprowadzenie testu lokalnego rynku pracy.

Ukrainiec (oraz obywatel Armenii, Rosji, Białorusi, Gruzji i Mołdawii) może wykonywać pracę sezonową w Polsce bez żadnego zezwolenia przez maksymalnie 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy to prac wyłącznie w trzech sektorach:

 • Rolnictwie
 • Ogrodnictwie
 • Turystyce

Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem Ukraińca, w tym sporządzenie umowy o pracę (przetłumaczonej na język ukraiński), zgłoszenie do ZUS oraz złożenie oświadczenia u właściwego starosty, spoczywają na pracodawcy.

praca w polsce 2020

Zezwolenie na pracę w Polsce

Zdecydowana większość Ukraińców podejmujących pracę w Polsce jest zatrudniania w oparciu o oświadczenie. Jednak w sytuacji, gdy pracodawca chce kontynuować współpracę z emigrantem, może we własnym zakresie wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla Ukraińca. Oczywiście może to również zrobić sam cudzoziemiec, składając wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce.

Ciekawostka

Około 85% wszystkich zezwoleń na pracę w Polsce jest wydawanych Ukraińcom.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę, ponieważ procedura jego rozpatrywania może trwać nawet kilka miesięcy. Jeśli więc Ukrainiec z góry wie, że chce pracować w Polsce dłużej niż pół roku (lub 9 miesięcy w przypadku prac sezonowych), powinien od razu po przyjeździe nad Wisłę i znalezieniu zatrudnienia rozpocząć starania o zezwolenie.

Warto wiedzieć

Zezwolenie na pracę w Polsce jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Opłata, najczęściej ponoszona przez pracodawcę, wynosi od 50 do 200 złotych.

Umowa i zgłoszenie do ZUS w Polsce

Polski pracodawca może zatrudnić emigranta z Ukrainy w oparciu o dowolną dopuszczalną przepisami umowę, a więc:

 • Umowę na okres próbny;
 • Umowę na zastępstwo;
 • Umowę na czas określony;
 • Umowę na czas nieokreślony;
 • Umowę zlecenie;
 • Umowę o dzieło;
 • Umowę o pracę nakładczą;
 • Umowę o pomocy przy zbiorach;

Więcej o formach zatrudniania Ukraińców w Polsce piszemy w osobnym poradniku.

Bardzo ważne jest również to, że jeśli Ukrainiec został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS, a także odprowadzać za niego stosowne składki.

opieka medyczna w polsce

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że każdy Ukrainiec przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych musi posiadać dokumenty, które uprawniają go do pobytu nad Wisłą – w tym paszport biometryczny (niezbędny do podjęcia pracy na oświadczenie). Pracodawca musi zrobić kopie tych dokumentów i przechowywać je w siedzibie firmy. Zatrudnianie „na czarno” lub bez dokumentów pobytowych jest surowo karane.

Przy okazji sprawdź, jakie dokumenty trzeba i warto wyrobić zaraz po lub tuż przed emigracją zarobkową do Polski.

Oceń przydatność tego artykułu

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *