Ile wynosi płaca minimalna w Niemczech w 2020 roku? Kto ma do niej prawo? Przeczytaj przydatne wskazówki w naszym poradniku. 

Aktualizacja: 10.01.2020 r., pierwsza publikacja: 04.11.2019 r.

Płaca minimalna w Niemczech – znaczenie

Pewną ciekawostką może być fakt, że Niemcy wprowadziły pojęcie płacy minimalnej stosunkowo niedawno. Nastąpiło to dopiero 1 stycznia 2015 roku. Wówczas płaca minimalna (der Mindestlohn) wynosiła 8,50 euro na godzinę. Na niemieckim rządzie ten ruch wymusiły związki zawodowe, które podnosiły argument o nierównym traktowaniu pracowników, w tym pochodzących z innych krajów, a także o niewspółmiernie niskich do kosztów życia wynagrodzeniach.

Wprowadzenie płacy minimalnej na dłuższą metę okazało się całkiem korzystne dla niemieckiego budżetu. Zmalała bowiem liczba osób korzystających z rozbuchanej polityki socjalnej, a większe obciążenia zostały przerzucone na pracodawców.

Płaca minimalna w Niemczech jest rokrocznie podnoszona. Ile wynosi w 2020 roku? Czytajcie dalej.

Płaca minimalna w Niemczech w 2020 roku – ile wynosi?

Od początku 2020 roku żaden pracownik zatrudniony w Niemczech nie może zarabiać mniej niż 9,35 euro na godzinę (ok. 41 PLN). W poprzednim roku była to nieco niższa kwota – 9,19 euro na godzinę (ok. 40 PLN).

Dla porównania: w Polsce pensja minimalna wynosi w 2020 roku 2600 złotych (około 600 euro), co na godzinę daje nam ok. 3,75 euro: prawie 2,5-krotnie mniej niż w Niemczech. Nie ma się więc czemu dziwić, że wciąż tak wiele osób poważnie myśli o emigracji zarobkowej do tego kraju.

Atrakcyjna stawka minimalna jest solidnym magnesem na Polaków oraz Ukraińców, którzy rozważają emigrację zarobkową lub już pracują za granicą. Pomijając kwestie związane z tęsknotą i życiem na obczyźnie, jest to rozwiązanie bardzo korzystne z ekonomicznego punktu widzenia – zwłaszcza dla rodzin, które zostały w kraju. Stałe przelewy z Niemiec solidnie podbudowują polskie i ukraińskie budżety domowe. Są to setki milionów złotych rocznie.

Wysyłasz pieniądze z Niemiec do Polski? Skorzystaj z EasySend – dzięki usłudze szybkich i bezpiecznych przelewów międzynarodowych pieniądze wysłane z Niemiec dotrą na konto odbiorcy w Polsce w ciągu nawet 10 minut. Gwarantujemy przy tym bardzo korzystny i z góry znany kurs wymiany waluty EUR na PLN oraz pełne bezpieczeństwo transferu.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj >>>

Komu przysługuje płaca minimalna w Niemczech?

Przede wszystkim należy podkreślić, że prawo do płacy minimalnej w Niemczech mają wszyscy pracownicy, bez względu na obywatelstwo i stosunek pracy. Oznacza to, że każdy pracownik otrzyma przynajmniej 9,35 euro na godzinę w 2020 roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony na stałe, na okres próbny, przy pracy sezonowej, czy może odbywa praktyki.

Ważne!

Odnośnie praktyk warto uściślić, że prawo do minimalnego wynagrodzenia w Niemczech mają tylko te osoby, które podjęły praktyki dobrowolnie w ramach studiów lub kształcenia zawodowego, a okres praktyk trwa dłużej niż 3 miesiące.

Póki co wszystko wygląda pięknie, ale to tylko pozory. Gdy wgryziemy się w szczegóły niemieckiego prawodawstwa, zauważymy, że przewiduje ono szereg wyjątków. Prawa do płacy minimalnej w Niemczech nie mają osoby, które:

 • Przechodzą kształcenie zawodowe;
 • Nie mają 18 lat i nie posiadają wykształcenia zawodowego;
 • Są długotrwale bezrobotne;
 • Są niepełnosprawne i zostały zatrudnione w zakładach pracy chronionej;
 • Pracują pro bono;
 • Odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, o ile praktyka trwa krócej niż 3 miesiące;
 • Prowadzą własną działalność gospodarczą;
 • Są freelancerami, czyli wykonują zlecenia na rzecz innych podmiotów, ale bez zakładania działalności gospodarczej;

Warto natomiast podkreślić, że prawo do płacy minimalnej nie jest uzależnione od wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś otrzymał tylko pół etatu, to i tak pracodawca musi mu zaoferować co najmniej 9,35 euro na godzinę.

Zarobki w Niemczech – stawki „branżowe”

W Niemczech funkcjonuje rozwiązanie kompletnie nieznane w innych krajach. Otóż poza ustawową płacą minimalną, mamy również osobne stawki obowiązujące w poszczególnych branżach. Chodzi o to, że jeśli ktoś wykonuje określony zawód w takiej branży, to nie może otrzymać tylko 9,35 euro – pracodawca musi mu wypłacić wyższą stawkę minimalną.

Oto kilka „wyróżnionych” zawodów, które w Niemczech dość często wykonują także emigranci (godzinowe stawki minimalne obowiązujące w 2020 roku):

 • Dekarz – 13,60 euro;
 • Monter instalacji elektrycznych – 11,40 euro;
 • Sprzątaczka/sprzątacz – 10,80 euro (w landach zachodnich) i 10,55 euro (w landach wschodnich);
 • Pracownik opieki – 11,05 euro (w landach zachodnich) i 10,55 euro (w landach wschodnich);
 • Pracownik budowlany – 12,55 euro;
 • Wykwalifikowany pracownik budowlany – 15,40 euro i 15,25 euro (w Berlinie);
 • Niewykwalifikowany malarz – 11,10 euro;
 • Malarz wykwalifikowany – 13,50 euro;

Obowiązki pracodawcy w Niemczech

Podstawowym obowiązkiem każdego szefa jest wypłacanie pracownikowi przynajmniej płacy minimalnej, jeśli ten kwalifikuje się do jej otrzymywania. Za złamanie przepisów w Niemczech obowiązują drakońskie kary – grzywna może wynieść do 500.000 euro, a (w odróżnieniu od Polski) egzekwowalność takich kar stoi na wysokim poziomie.

Pod szczególną ochroną znajdują się pracownicy zatrudnieni w branżach, które są podatne na oferowanie pracy bez umowy (praca na czarno). Mowa o budowlance, gastronomii, transporcie, przerobie mięsa, przewozie osób, sprzątaniu oraz instalowaniu konstrukcji targowych i wystawienniczych. Pracodawcy działający w tych branżach są zobowiązani do szczegółowego monitorowania czasu pracy pracowników – w tym zapisywania liczby przepracowanych godzin oraz przechowywania tych informacji przez okres minimum 2 lat.

Jeśli pracodawca łamie przepisy dotyczące płacy minimalnej, pracownik powinien to zgłosić odpowiednim służbom. Można to zrobić chociażby poprzez infolinię Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec pod numerem (czynny od poniedziałku do czwartku między 8:00 a 20:00):

030 60280028

Są wśród Was osoby pracujące w Niemczech za stawkę minimalną? Sądzicie, że jest ona wystarczająca? Możecie za taką pensję spokojnie żyć i jeszcze przesłać coś rodzinie w kraju? Komentujcie!

 

Ważne! W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 EasySend nie realizuje nowych przelewów z Niemiec oraz pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nadal realizowane są przelewy z Polski oraz z Wielkiej Brytanii do wszystkich krajów EOG, również do Niemiec. Jest to sytuacja przejściowa, prosimy o wyrozumiałość.

Oceń przydatność tego artykułu