Koszty utrzymania się na Wyspach są wyraźnie wyższe od tych w Polsce – szczególnie dotyczy to opłat za lokum. Przeciętnie za wynajem jednopokojowego mieszkania na brytyjskiej prowincji trzeba zapłacić od 450 do 550 funtów miesięcznie. Londyn, w którym mieszka zdecydowana większość polskich emigrantów, jest nawet dwukrotnie droższy. Nie dziwi więc, że gros Polaków mieszkających na Wyspach i nieplanujących powrotu do kraju, poważnie rozważa zaciągnięcie kredytu hipotecznego w UK. Tym, którzy nie mają na to szans, z pomocą może przyjść brytyjski rząd wypłacający tak zwany Housing Benefit, czyli zasiłek mieszkaniowy. Kto i na jakich zasadach może go uzyskać? Wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika.

Czym dokładnie jest Housing Benefit?

Housing Benefit to po prostu zasiłek mieszkaniowy dla najbardziej potrzebujących, czyli osób, które z uwagi na złą sytuację finansową i życiową nie są w stanie samodzielnie udźwignąć kosztu wynajmu lokum. Pisząc w dużym uproszczeniu, Housing Benefit przysługuje osobom bezrobotnym, mającym niskie dochody lub pobierającym zasiłek.

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy w UK?

I tutaj pojawia się mały problem, ponieważ Housing Benefit nie jest dodatkiem powszechnym. Oznacza to, że w praktyce jest go dość trudno uzyskać, jeśli nie spełnia się jednego z tych kryteriów:

 • Pobieranie zasiłku z tytułu poważnego inwalidztwa lub posiadanie prawa do takiego zasiłku
 • Pobieranie lub posiadanie prawa do premii z tytułu poważnej niepełnosprawności w ciągu ostatniego miesiąca;
 • Osiągnięcie wieku emerytalnego;
 • Mieszkanie w mieszkaniu tymczasowym;
 • Mieszkanie w mieszkaniu chronionym lub wspieranym ze specjalnymi udogodnieniami, takimi jak alarmy lub strażnicy;

komu przysluguje housing benefit

Od razu widać, że uzyskanie Housing Benefit przez przeciętnego pracującego polskiego emigranta jest prawie niemożliwe. Brytyjski rząd informuje ponadto, kto niemal na pewno nie otrzyma dodatku mieszkaniowego. Są to między innymi osoby, które:

 • Posiadają oszczędności powyżej 16 tysięcy funtów (nie dotyczy osób posiadających Kredyt Gwarancyjny Kredytu Emerytalnego);
 • Spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup własnego domu;
 • Mieszkają w mieszkaniu lub domu bliskiego krewnego;
 • Ubiegają się o Universal Credit;
 • Żyją z partnerem, który już pobiera Housing Benefit;
 • Są studentami w pełnym wymiarze godzin (nie dotyczy studentów niepełnosprawnych);
 • Są emigrantami zarobkowymi z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

W każdym z tych przypadków nie ma sensu składać wniosku o Housing Benefit i lepiej od razu skupić się na uzyskaniu Universal Credit, czyli innego, znacznie łatwiej dostępnego dodatku do czynszu, niektórych opłat za usługi oraz odsetek od kredytu hipotecznego. Na naszym blogu już wkrótce pojawi się osobny artykuł na temat Universal Credit. Stay tuned!

Ważne!

Jeśli podejrzewasz, że może Ci przysługiwać Housing Benefit, to przed złożeniem wniosku upewnij się, czy spełniasz podane wcześniej kryteria. Możesz to zrobić między innymi przy pomocy rządowego kalkulatora benefitów.

Warto również wspomnieć o ważnej zmianie, jaka zaczęła obowiązywać od 15 maja 2019 roku. Dotyczy ona partnerów chcących ubiegać się o Housing Benefit. Mogą to zrobić, ale tylko w sytuacji, gdy:

 1. Jedno z nich osiągnęło wiek emerytalny.
 2. Jedno z nich osiągnęło wiek emerytalny i zaczęło ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy lub kredyt emerytalny dla pary małżeńskiej przed 15 maja 2019 roku.

Ile wynosi Housing Benefit?

Nie ma odgórnie ustalonej kwoty zasiłku mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii. Osoba ubiegająca się o takie świadczenie może otrzymać zarówno dopłatę do czynszu, jak i mieć go sfinansowanego w całości – wszystko zależy od tego, czy beneficjent wynajmuje mieszkanie prywatne czy komunalne lub socjalne.

housing benefit jak dostac

W przypadku mieszkania prywatnego wysokość zasiłku jest albo faktyczna kwota czynszu, albo stawka Lokalnego Zasiłku Mieszkaniowego (LHA), którą można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej – w zależności od tego, która kwota jest niższa. Dodatkowo pod uwagę bierze się sytuację życiową wnioskodawcy, czyli na przykład wiek lub niepełnosprawność.

Nieco bardziej skomplikowany jest mechanizm przyznawania zasiłku mieszkaniowego osobom zajmującym mieszkanie komunalne lub socjalne. W takiej sytuacji pod uwagę bierze się nie tylko tzw. kwalifikujący się czynsz (czyli czynsz plus wszystkie opłaty serwisowe, poza opłatami za ogrzewanie i wodę), ale też to, czy wnioskodawca ma jakieś wolne pomieszczenia, które może udostępnić innym. Jeśli tak, to zasiłek jest pomniejszany o odpowiednio:

 • 14% za 1 zapasową sypialnię;
 • 25% za 2 lub więcej zapasowych sypialni;

Obowiązuje również limit świadczenia z tytułu Housing Benefit. Kwota zasiłku jest ograniczona przez tzw. benefit cap, czyli sumę wszystkich dodatków pobieranych przez beneficjenta. Więcej o tym można przeczytać na stronie rządowej.

Częstotliwość wypłaty Housing Benefit

Zasiłek mieszkaniowy jest wypłacany co miesiąc, ale sposób otrzymywania świadczenia zależy od tego, czy ma ono pokryć czynsz z tytułu wynajmowania mieszkania prywatnego czy komunalnego lub socjalnego. W tym pierwszym przypadku pieniądze są przelewane na konto beneficjenta lub na rachunek kasy mieszkaniowej. Lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych nie dostają tych pieniędzy – zasiłek jest wypłacany na konto czynszowe.

housing benefit wysokosc

Jak złożyć wniosek o zasiłek mieszkaniowy w UK?

Wniosek o Housing Benefit zawsze składa się w lokalnym urzędzie – dane kontaktowe poszczególnych placówek znajdziesz na stronie rządowej. We wniosku podajemy podstawowe informacje, czyli:

 • Wysokość aktualnego czynszu;
 • Wysokość opłat wliczonych do czynszu;
 • Wysokość opłat dodatkowych na utrzymanie nieruchomości, na przykład ubezpieczenia;
 • Dane właściciela nieruchomości lub agencji wynajmującej mieszkanie;

Oczywiście do wniosku trzeba dołączyć dowody, które potwierdzają trudną sytuację życiową i ekonomiczną wnioskodawcy. Wymagane jest przedstawienie:

 • Ostatnich payslipów – dwóch, jeśli otrzymujesz pensję co miesiąc lub pięciu, jeśli co tydzień;
 • Wyciągów bankowych lub wyciągów z kasy oszczędnościowej za ostatnie dwa pełne miesiące;
 • Dokumenty poświadczające uzyskiwanie dochodów z innych źródeł, na przykład posiadania akcji czy obligacji;
 • Dowód poświadczający uzyskiwanie dochodów przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu, jeśli takowe faktycznie uzyskują;
 • Osoby pracujące lub ubiegające się o zasiłek dla szukających pracy, muszą dodatkowo przedstawić dane oraz adres zamieszkania partnera;

Ponadto wymagane jest udowodnienie swojej tożsamości w momencie składania wniosku – można to zrobić przedstawiając paszport, brytyjskie prawo jazdy, kartę stałego pobytu czy akt urodzenia. Osoby wnioskujące o dopłatę do czynszu za prywatne mieszkanie, muszą ponadto przedstawić umowę najmu lub książeczkę czynszową oraz list od wynajmującego (landlorda), który potwierdza zawarcie takiej umowy.

Warto jeszcze wiedzieć, że o Housing Benefit można się ubiegać składając wniosek o inne świadczenia w UK – oszczędza to trochę formalności i może być szczególnie wygodne dla kobiet w ciąży wnioskujących o dodatki na dzieci.

Są wśród nas osoby, które wnioskowały o Housing Benefit, a może nawet dostały zasiłek mieszkaniowy w UK? Podzielcie się swoimi doświadczeniami!

Oceń przydatność tego artykułu