Sprawdź, czy możesz otrzymać dotację na ekomodernizację domu lub mieszkania w UK.  Na czym polega program Green Home Grant? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na wyposażenie domu lub mieszkania w ekologiczne i energooszczędne rozwiązania? Dokładnie zbadaliśmy sprawę, a szczegółami dzielimy się w naszym artykule.

Czym jest Green Home Grant?

Jeśli od dawna nie jesteście na bieżąco z polskimi sprawami, to mogła Wam umknąć informacja, że od kilku lat w Polsce prowadzony jest program „Czyste powietrze”. W jego ramach można otrzymać sowitą dotację na np. wymianę okien, systemu ogrzewania, docieplenie domu czy zakup instalacji OZE. Równolegle prowadzony jest program „Mój prąd” pozwalający uzyskać do 5000 złotych zwrotu za zakup instalacji fotowoltaicznej. Oba programy cieszą się ogromną popularnością nad Wisłą. Okazuje się, że całkiem podobne rozwiązanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii – nazywa się ono Green Home Grant.

Green Home Grant to dotacja przyznawana w formie specjalnego kuponu, z jakiej mogą skorzystać właściciele domu do wynajęcia lub osoby wynajmujące lokal mieszkalny. Ma ona pokryć koszty instalacji energooszczędnych ulepszeń. Celem jest oczywiście ograniczenie wydatków na eksploatację budynków, zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz przybliżenie Wielkiej Brytanii do spełnienia celów klimatycznych. Wszystkie szczegóły można znaleźć na tej stronie rządowej (po angielsku).

Ważne!

Program działa wyłącznie na terytorium Anglii.

green home grant warunki

Green Home Grant – ile można dostać?

Wartość dotacji pokrywa 2/3 kosztów ulepszeń, jakie poniósł właściciel lub najemca. Maksymalnie może to być do 5000 funtów. Istnieje jednak wyjątek pozwalający uzyskać nawet do 100% zwrotu tzw. kosztów kwalifikowanych (do 10 000 funtów). Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które same pobierają świadczenia z tytułu osiągania niskich dochodów lub zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym z osobami pobierającymi takie świadczenia.

Aby przekonać się, czy istnieje szansa otrzymania maksymalnej dotacji, wystarczy zrobić krótki test udostępniony na stronie internetowej Simple Energy Advice.

Uwaga!

Na dotację do 10 000 funtów mogą liczyć tylko najemcy – nie właściciele nieruchomości.

Dla kogo jest dotacja Green Home Grant?

Green Home Grant jest programem skierowanym do osób mieszkających w Anglii, które spełniają poniższe kryteria:

  • właścicielami, współwłaścicielami lub długoterminowymi najemcami domu,
  • właścicielami lokalu mieszkalnego w sektorze prywatnym lub socjalnym (dotyczy także spółdzielni mieszkaniowych oraz władz lokalnych).

green home grant dla kogo

Dotacja nie jest udzielana w przypadku nowo wybudowanych domów, które nie były wcześniej zamieszane. O kupon Green Home Grant nie mogą się ubiegać również osoby, które otrzymały już podobne wsparcie od władz lokalnych.

Kolejne ograniczenie, dotyczące wyłącznie właścicieli domów lub lokali mieszkalnych, odnosi się do pomocy państwa de minimis. W jej ramach można otrzymać maksymalnie do 200 000 euro na przestrzeni 3 lat. Trzeba więc wcześniej sprawdzić, czy ewentualne przyznanie grantu nie spowodowałoby przekroczenia tej puli.

Na co można przeznaczyć 5000 (lub 10 000) funtów dotacji Green Home Grant?

Zakres ulepszeń, które kwalifikują się do opłacenia ich z dotacji rządowej jest bardzo szeroki. Jeśli właściciel lub najemca nie za bardzo wie, co mógłby poprawić w domu/lokalu, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie i zmniejszyć emisję CO2, to może skorzystać z poradnika na podlinkowanej wcześniej stronie SEA.

Środki udzielane w ramach grantu zostały też podzielone na „podstawowe” oraz „wtórne”. Co to oznacza w praktyce?

Środki podstawowe to te, które można przeznaczyć na zakup co najmniej 1 głównego ulepszenia. Są to:

  • Izolacja budynku – izolacja ścian litych (wewnętrzna i zewnętrzna), izolacja ścian szczelinowych, izolacja podpodłogowa, izolacja poddasza, izolacja dachu płaskiego lub skośnego.
  • Źródło ogrzewania, które wykorzystuje czynnik o niskiej zawartości węgla – może to być pompa ciepła, kocioł na biomasę, kolektory słoneczne.

dofinansowanie solary fotowoltaika uk

Jeśli chodzi o środki wtórne, to można je przeznaczyć na zakup wszelkich dodatkowych elementów poprawiających efektywność energetyczną budynku. Są to:

  • Okna i drzwi – z podwójnymi lub potrójnymi szybami, drzwi energooszczędne, które zastępują drzwi zamontowane w budynku przed 2002 rokiem.
  • Izolacja zbiornika ciepłej wody.
  • Termostat zbiornika ciepłej wody.
  • System sterowania ogrzewaniem.

Uwaga!

Kwota wydana w ramach środków dodatkowych nie może być wyższa od tej wydanej na co najmniej 1 środek podstawowy.

Jakie koszty można opłacić voucherem Green Home Grant?

Kupon przyznawany w ramach Green Home Grant pokrywa koszty zakupu materiałów, robocizny oraz podatku VAT. Co ważne, robót związanych z poprawieniem efektywności energetycznej budynku nie można wykonać samodzielnie – trzeba je zlecić fachowcowi, który jest zarejestrowany w programie TrustMark oraz Green Home Grant.

Jak otrzymać voucher Green Home Grant?

Najpierw trzeba mieć wycenę wykonania robót, które można sfinansować w ramach dotacji. Wystarczy tutaj jedna wycena, ale strona rządowa zachęca, aby zamówić co najmniej 3, by można było je porównać i wybrać najkorzystniejszą.

Uwaga! Jeśli wycena będzie rażąco zawyżona, to wniosek może zostać odrzucony.

Do wniosku, który składa się online na stronie programu Green Home Grant, wystarczy dołączyć kopię wyceny. Trzeba się wstrzymać z jakimikolwiek zakupami czy pracami do momentu otrzymania vouchera. Pierwsze kupony zaczną być wydawane od listopada 2020 roku.

Voucher jest przyznawany imiennie i nie można go przekazać osobie trzeciej.

green home grant terminy

Realizacja vouchera Green Home Grant

Beneficjent programu otrzyma osobny kupon na każdy zgłoszony wydatek – czyli np. osobno na pompę ciepła, osobno na okna etc. Można go przeznaczyć wyłącznie na zakup tego środka. Jeśli chodzi o robociznę, to instalator może poprosić klienta o wpłatę (np. zaliczkę) przed rozpoczęciem prac, ale musi to być stawka rynkowa. Wyjątek stanowi sytuacja, w której z dotacji korzysta osoba osiągająca niskie dochody – wówczas instalator nie może prosić o żadną płatność z góry, chyba że wartość zlecenia przekracza 10 000 funtów.

Przyznany voucher jest ważny przez 3 miesiące od daty wystawienia lub do 31 marca 2022 roku. Aby go zrealizować trzeba dostarczyć potwierdzenie od instalatora o zakończeniu prac, dokumentację techniczną oraz kopię faktury wystawionej przez instalatora. Wówczas należność zostanie przelana na konto fachowca do sumy udzielonego wsparcia.

Słyszeliście o programie Green Home Grant? Zaciekawił Was? Zamierzacie ubiegać się o taką dotację? A może już wysłaliście wniosek? Zachęcamy do komentowania!

Oceń przydatność tego artykułu