Praca w Polsce cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Ukrainy – wynika to nie tylko z atrakcyjnych perspektyw finansowych, ale i relatywnie niewielkiej odległości dzielącej obydwa kraje. Nie bez znaczenia pozostaje także bliskość językowa i kulturowa, co pozwala na szybkie i bezproblemowe odnalezienie się w nowej sytuacji życiowej. Jeszcze przed przyjazdem warto jednak przygotować wszystkie dokumenty, które będą niezbędne do uzyskania legalnego zatrudnienia w Polsce – a także zaplanować pierwsze kroki w nowym miejscu.

Pozwolenie na pracę w Polsce – niezbędne dokumenty

Od 22 lipca 2017 roku kwestia przyjazdu do Polski stała się o wiele prostsza: obywatele Ukrainy nie potrzebują już wiz, aby przekroczyć granicę. W podróż można zatem teoretycznie wyruszyć wyłącznie z paszportem biometrycznym, stosowną ilością gotówki (300 zł do trzech dni oraz 75 zł za każdy kolejny dzień) i ważnym ubezpieczeniem. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej wtedy, gdy mamy w planach pracę. Wymagane dokumenty do pracy w Polsce należy skompletować wcześniej lub ustalić wszelkie związane z nimi kwestie z pracodawcą – pozwoli to na zaoszczędzenie zbędnego stresu oraz szybkie i bezproblemowe postępowanie tuż po przyjeździe. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nie potrzebują już żadnych dodatkowych dokumentów.

pozwolenie na pracę

W sytuacji, gdy plany zawodowe chcą realizować osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, powinny one uzyskać zezwolenie na pracę. Natomiast zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, możliwe jest także otrzymanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, umożliwiającego zatrudnienie w dowolnym zawodzie w okresie ważności pozwolenia. Co ważne, ścieżka postępowania w przypadku tego dokumentu różni się w zależności od tego, czy ubiegająca się o wydanie pozwolenia osoba przebywa aktualnie w Polsce, czy też dopiero przygotowuje się do wyjazdu. 

Pierwsze kroki po przyjeździe do Polski – konto bankowe, prawo jazdy, numer telefonu

Polskie banki coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich zagranicznych klientów, oferując im profesjonalne doradztwo w ich języku ojczystym. Nawet w miejscach, gdzie nie ma możliwości bezpośredniej rozmowy z osobą posługującą się językiem obcym, możliwe jest połączenie telefoniczne z władającym nim konsultantem. Wiele placówek umożliwia także dostęp do materiałów informacyjnych przetłumaczonych na język ukraiński, a niektóre banki oferują specjalne udogodnienia, np. możliwość otwarcia rachunku przy okazaniu tylko jednego dokumentu bądź tańsze przelewy środków do Ukrainy.

O wiele prostsze jest uzyskanie polskiego prawa jazdy – osoby przebywające na terytorium Polski od co najmniej 185 dni mogą wymienić swój ukraiński dokument na ten wydany przez polskie władze. Dzięki temu kierowca będzie miał możliwość prowadzenia pojazdu nie tylko na terytorium Polski, ale i pozostałych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Efektem zmian w prawie telekomunikacyjnym jest z kolei obowiązek rejestracji karty SIM – co zmienia to dla obcokrajowców? Wprawdzie możliwe jest przeprowadzenie rejestracji za pomocą formularzy dostępnych online, ale ta metoda może okazać się nieskuteczna dla osób nieposiadających numeru PESEL. Warto zatem udać się do salonu i poprosić o rejestrację numeru w oparciu o dostępne dokumenty, czyli kartę pobytu lub paszport.

paszport do Polski

Ostatnie chwile przed wyjazdem – kontrolna lista dokumentów do pracy w Polsce

Choć każda sytuacja związana z imigracją jest wyjątkowa i należy do niej podchodzić indywidualnie, istnieją podstawowe dokumenty, bez których przyjazd do Polski może być znacznie utrudniony. Pakując się, warto pamiętać o:

– paszporcie biometrycznym

– wizie

– gotówce

– polisie ubezpieczeniowej

– w zależności od potrzeby: pozwoleniu na pobyt czasowy i pracę

Z pewnością dobrze widziane będzie także posiadanie własnego CV oraz zaświadczeń czy referencji z poprzednich miejsc pracy – na pewno ułatwi to potencjalnemu pracodawcy podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

Oceń przydatność tego artykułu