Council Tax to w UK podatek mieszkaniowy, nazywany też podatkiem lokalnym. Może on stanowić istotną pozycję w budżecie domowym polskiego emigranta, dlatego warto bliżej mu się przyjrzeć. W naszym poradniku wyjaśniamy, czym dokładnie jest podatek mieszkaniowy w UK, jaka może być wysokość Council Tax oraz kto jest zwolniony z jego opłacania.

Council Tax: podstawowe informacje

Co do zasady podatek mieszkaniowy w UK musi opłacać każda osoba powyżej 18. roku życia, która jest właścicielem nieruchomości lub ją wynajmuje. Istnieją oczywiście wyjątki, o których napiszemy w dalszej części poradnika.

Wysokość Council Tax nie jest stała – oblicza się ją indywidualnie dla każdej nieruchomości. Stawka podatku Council Tax jest uzależniona od kilku kryteriów:

 • Średniej wyceny nieruchomości – obowiązują osobne tabele dla nieruchomości w Anglii i Walii oraz w Szkocji;
 • Opłat lokalnych obowiązujących w danej miejscowości;
 • Tego, czy właścicielowi lub najemcy przysługują różnego rodzaju zniżki i zwolnienia z opłacania Council Tax;

Warto wiedzieć!

Jeśli uznasz, że naliczona wysokość podatku mieszkaniowego jest za wysoka, możesz ją zakwestionować. Potrzebne informacje znajdziesz na stronie rządowej.

Kolejną istotną sprawą jest to, że raz naliczona wysokość podatku mieszkaniowego może się zmienić – na korzyść lub niekorzyść właściciela/najemcy. Z niedoszacowaniem lub przeszacowaniem Council Tax będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy na przykład właściciel przebuduje nieruchomość, zmieni jej przeznaczenie (chociażby wydzieli część nieruchomości na biura), połączy kilka mieszkań w jedno czy rozbuduje dom. Wpływ na wysokość podatku będzie mieć nawet to, że miasto wyremontowało biegnącą obok nieruchomości ulicę.

council tax ile wynosi

Szczególną uwagę powinni na to zwrócić najemcy. Zdarza się, że właściciel w dobrej wierze wprowadza zmiany w mieszkaniu, podnosząc jego standard, ale to później przekłada się na wyższe opłaty dla lokatora.

Rada

Chcąc upewnić się, czy wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wysokość Council Tax, warto skontaktować się z Valuation Office Agency.

W jaki sposób opłaca się Council Tax?

Lokator najpierw musi otrzymać informację na temat ustalonej wysokości podatku mieszkaniowego dla zajmowanej przez niego nieruchomości. Jest to kwota za cały rok, zwykle podzielona na 10 miesięcznych płatności (żeby tak nie bolało). W piśmie musi się znaleźć informacja na temat metody obliczenia podatku. Dodatkowo rada miejska podaje, w jakich terminach należy uiszczać comiesięczną opłatę z tytułu tej daniny.

Jeśli Council Tax dla zajmowanej przez Ciebie nieruchomości jest wysoki i zwyczajnie możesz mieć problem z jego opłaceniem, jak najszybciej skontaktuj się z lokalnym urzędem i poproś o rozłożenie płatności na więcej rat – na przykład 12. Zwykle takie wnioski są rozpatrywane pozytywnie, o ile lokator nie ma na koncie żadnych poważnych zaległości.

Podatek mieszkaniowy najwygodniej jest opłacać online, ale równie dobrze można to zrobić w kasie urzędu czy w dowolnym punkcie oferującym usługę opłacania rachunków.

Kto płaci podatek mieszkaniowy w UK?

Council Tax jest podatkiem powszechnym, czyli – pisząc obrazowo – „pan zapłaci, pani zapłaci, wszyscy zapłacimy”. Istnieje tutaj jednak szereg wyjątków. Zacznijmy od tego, że pełną kwotę podatku mieszkaniowego płaci się wtedy, gdy lokal zajmują co najmniej 2 dorosłe osoby – na przykład małżonkowie.

council tax kto placi

Single mieszkający samotnie lub z osobami, które w myśl przepisów nie są dorosłe, „z automatu” otrzymują 25% zniżki. W tym miejscu wyjaśnijmy może, jak rozumiana jest osoba niedorosła w kontekście podatku mieszkaniowego. Jest to ktoś, kto:

 • Nie ma ukończonych 18 lat;
 • Bierze udział w jednym z programów dla praktykantów;
 • Ma 18 lub 19 lat i pracuje w pełnym wymiarze godzin;
 • Jest studentem pełnoetatowym (nie zaocznym);
 • Ma mniej niż 25 lat i otrzymuje fundusze z agencji Skills Funding Agency lub Young People’s learning Agency;
 • Jest pielęgniarką studencką;
 • Jest asystentem języka obcego zarejestrowanym w British Council;
 • Jest osobą z ciężkim upośledzeniem umysłowym;
 • Pełni funkcję dyplomatyczną;
 • Jest opiekunem osoby w wieku poniżej 18 lat niebędącej jego partnerem, małżonkiem lub dzieckiem;

Z kolei za pustostany, czyli nieruchomości niezamieszkane, opłaca się tylko 50% podstawy Council Tax.

Kto nie musi opłacać podatku mieszkaniowego w UK?

Z Council Tax zwolnieni są studenci dzienni, czyli studiujący w pełnym wymiarze godzin. Dotyczy to zarówno głównego lokatora, jak i mieszkających z nim innych studentów. Uwaga jednak! Z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy student np. mieszka z rodzicami. Wówczas obowiązuje tylko obniżka podatku o 25%.

Jeśli z jakichś powodów student zajmujący mieszkanie samodzielnie lub z innymi studentami otrzymał obliczenie Council Tax, może od razu ubiegać się o zwolnienie z podatku – musi w tym celu złożyć wniosek do rady miasta. Szczegóły znajdziesz na stronie rządowej.

Uściślijmy również, kim z formalnego punktu widzenia jest student dzienny. Jest to osoba, której studia trwają co najmniej 1 rok i wymagają co najmniej 21 godzin nauki tygodniowo. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób uczących się, które mają mniej niż 20 lat. W takiej sytuacji kurs musi trwać co najmniej 3 miesiące i wymagać nauki w wymiarze co najmniej 12 godzin tygodniowo.

council tax student

Z opłacania Council Tax są również zwolnione osoby upośledzone umysłowo oraz będące opiekunami osób poniżej 18. roku życia, które nie są ich partnerem, małżonkiem lub dzieckiem.

Ponadto każda osoba będąca w trudnej sytuacji finansowej może uzyskać ulgę na podatek mieszkaniowy, czyli Council Tax Support. Kto może na nią liczyć? Jakie warunki trzeba spełnić? O tym piszemy już w osobnym poradniku.

Pochwalcie się (lub pożalcie), ile wynosi Wasz Council Tax. A może są tutaj osoby korzystające ze zwolnienia lub obniżki?

Oceń przydatność tego artykułu