Sytuacja, jakich wiele. Polka, dajmy jej na imię Agnieszka, 10 lat temu wyjechała do pracy na Wyspy. Poznała tam sympatycznego Anglika, zakochali się w sobie, byli szczęśliwi, urodziło się im dziecko. Coś się jednak zepsuło i związek się rozpadł. Dziecko zostało z Agnieszką, co oczywiście stanowi dla niej duże obciążenie finansowe. Polka może, a wręcz powinna wystąpić o alimenty od ojca-Anglika. Brzmi przerażająco, ale ta procedura wcale nie musi być bardzo uciążliwa. Podpowiadamy, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy i na jak wysokie alimenty można liczyć.

Alimenty a ustalenie ojcostwa

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety, które zaszły w ciążę w wyniku przygodnej znajomości. Takich przypadków jest mnóstwo i zawsze rodzą one konkretne komplikacje na etapie ubiegania się o alimenty. Pół biedy, jeśli ojciec dziecka nie wypiera się, że to jego „sprawka”. Gorzej, gdy nie chce przyjąć do wiadomości, że został tatusiem.

alimenty z anglii

W takiej sytuacji, jeśli sprawa zakończy się w sądzie, Family Court może nakazać wykonanie badań DNA na ustalenie ojcostwa. Jest to kosztowny proces, ponieważ stawki wahają się od około 200 do blisko 400 funtów. Opłatę tę można rozłożyć na raty, a nawet ubiegać się o zwolnienie z niej lub zwrot poniesionych kosztów – w tym celu trzeba złożyć wniosek do Family Court i uzasadnić go bardzo trudną sytuacją materialną.

Warto wiedzieć

Badanie DNA pozwala potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo w 99,9%.

Alimenty od Anglika – procedura

Zdecydowanie najkorzystniejszą i najmniej stresującą opcją jest porozumie się rodziców co do wysokości i sposobu wypłaty alimentów. Jeśli ojciec nie wypiera się, że to jego dziecko, warto wypracować stanowisko zadowalające obie strony. Nazywa się to family-based arrangement. Porozumienie można zawrzeć poprzez umowę cywilną, pamiętając przy tym, że nie ma ona umocowania prawnego w brytyjskich przepisach rodzinnych. Jest to zatem opcja, która sprawdzi się tylko wtedy, gdy rodzice dziecka mają do siebie pełne zaufanie i rozstali się w zgodzie.

Komu należą się alimenty w UK?

W Wielkiej Brytanii działa to dokładnie tak samo, jak w Polsce. Alimenty są wypłacane na rzecz dziecka, które pozostaje pod opieką jednego z rodziców lub innych prawnych opiekunów, np. dziadków. W założeniu mają one pomóc w zapewnieniu dziecku godnych warunków do życia i nauki.

W UK alimenty przysługują dzieciom, które:

  • Nie ukończyły 16. roku życia lub
  • Nie ukończyły 19. roku życia, ale nadal się uczą w trybie dziennym (nie na poziomie wyższym) lub
  • Nie ukończyły 19. roku życia i mieszkają z rodzicem, który pobiera na nie Child Benefit.

alimenty z uk jak zalatwic

Brak porozumienia rodziców a alimenty w UK

W takiej sytuacji pozostaje już tylko formalna droga ubiegania się o alimenty na dziecko, czyli Child Maintenance. Instytucją powołaną do udzielenia pomocy jednemu z rodziców jest Child Maintenance Service. Adresy lokalnych oddziałów można znaleźć na oficjalnej stronie www.csa.gov.uk.

Po zgłoszeniu się do agencji rodzic otrzyma szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów postępowania. Zawsze należy złożyć specjalny wniosek o wypłatę alimentów, podając dane i ostatnie znane miejsce zamieszkania ojca. Dalszą procedurą zajmie się już wskazana agencja, co bez wątpienia jest bardzo wygodne.

Rozpatrzenie wniosku o alimenty trwa maksymalnie 12 tygodni. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji pierwsza wypłata powinna nastąpić w ciągu maksymalnie 6 tygodni – pieniądze zostaną przelane na konto wnioskującego rodzica.

Uwaga!

Złożenie wniosku jest odpłatne – kosztuje 20 funtów (zwolnione z opłaty są ofiary przemocy domowej, mieszkańcy Irlandii Północnej oraz osoby poniżej 19. roku życia). Płatna jest również obsługa alimentów przez agencję – rodzic otrzymujący świadczenie ponosi opłatę w wysokości 4% przyznanej kwoty, a płacący aż 20%.

Oczywiście sporym problemem może się okazać namierzenie ojca, który ma płacić alimenty. Agencja ma jednak na to swoje sposoby. Pomaga także to, że za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grożą wysokie kary finansowe. Ponadto oboje rodzice, którzy zostali objęci procedurą, mają obowiązek zgłaszania każdej istotnej zmiany w swoim życiu (np. przeprowadzka) pod groźbą grzywny w wysokości 1000 funtów.

Agencja dysponuje również rozległymi możliwościami ściągania należności od niesolidnego płatnika – chociażby poprzez kontakt z pracodawcą, który będzie potrącać odpowiednią kwotę z pensji pracownika.

Jak ustalana jest wysokość alimentów w Anglii?

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje dość przejrzysty system naliczania alimentów. Obowiązuje tutaj 5 stawek zależnych od wysokości dochodu ojca (lub matki – kobiety też płacą alimenty):

  1. Dochód jest nieznany lub nie został podany – 38 funtów tygodniowo na 1 dziecko, 51 funtów na 2 dzieci i 61 funtów na 3 lub więcej dzieci.
  2. Dochód poniżej 7 funtów tygodniowo – nie płaci się alimentów.
  3. Dochód od 7 do 100 funtów tygodniowo lub jeśli rodzic pobiera świadczenie socjalne – 7 funtów tygodniowo na każde dziecko.
  4. Dochód między 100,01 a 199,99 funtów tygodniowo – wysokość alimentów oblicza się według specjalnego wzoru.
  5. Dochód między 200 a 3000 funtów tygodniowo – wysokość alimentów oblicza się według specjalnego wzoru.

Jeśli natomiast rodzic zarabia powyżej 3000 funtów tygodniowo, druga strona może wystąpić o dodatkowe alimenty do sądu.

Wspomniany wzór wyliczania alimentów przy wyższych progach dochodowych jest dość skomplikowany i uwzględnia wiele czynników, dlatego chcąc dowiedzieć się, na jakie alimenty od ojca-Anglika możesz liczyć, po prostu skontaktuj się z Child Maintenance Service.

alimenty z anglii procedura

Alimenty od ojca-Anglika po przeprowadzce do Polski

Taka sytuacja rodzi dodatkowe komplikacje, choć można sobie z nią poradzić. Co do zasady wyżej opisany system działa wtedy, gdy dziecko zamieszkuje na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby, które wróciły już do Polski, nadal jednak mogą się ubiegać o alimenty od ojca-Anglika. Jeśli zostaną one zasądzone w Polsce, to teoretycznie taki wyrok powinien być honorowany w UK, jako kraju (jeszcze) członkowskim.

Praktyka pokazuje jednak, że takie sprawy potrafią się bardzo długo ciągnąć. Aby ją przyspieszyć, posiadając orzeczenie polskiego sądu warto się od razu zgłosić do sądu brytyjskiego działającego w okręgu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ojca (Magistrates Court dla Anglii i Walii oraz Irlandii Północnej, a także Sheriff Court dla Szkocji).

Jak przesłać alimenty z UK do Polski?

Może się również zdarzyć, że alimenty zostaną zasądzone Polakowi mieszkającemu w Wielkiej Brytanii – czy to na mocy decyzji brytyjskiego, czy polskiego sądu. Jeśli matka i dziecko mieszkają w Polsce, najtańszym i najszybszym sposobem na przesyłanie pieniędzy będzie skorzystanie z przelewów w EasySend. Pozwoli to choć trochę ograniczyć koszty związane z obsługą alimentów, dając przy okazji pewność, że pieniądze szybko trafią na odpowiednie konto.

darmowy przelew do polski

 

Oceń przydatność tego artykułu